PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

UNIQA garantuje vyřízení škody z pojištění majetku a odpovědnosti občanů do 2 dnů

chata-chalupa

Foto: pxhere.comJe známo, že kdo rychle dává, pomáhá dvakrát. To platí i o výplatě pojistného plnění po škodě vzniklé na vybavení domácnosti a na nemovitosti. UNIQA nyní v rámci proklientského přístupu zaručuje vyřízení pojistné události do dvou pracovních dnů od dodání všech potřebných podkladů k likvidaci.

V rámci strategického zaměření „Client Centricity“, tedy stálého zlepšování služby poskytované zákazníkům, vyhlásila UNIQA pojišťovna svůj závazek, že škody z retailových smluv pojištění majetku, nemovitostí a odpovědnosti u nejnovějšího pojistného řešení Domov & bezpečí vyřídí do dvou pracovních dnů. Tento komplexní produkt ochrany občanského majetku a odpovědnosti je v nabídce UNIQA ve všech obchodních kanálech od začátku loňského roku.

Vyřízením škody se v tomto smyslu rozumí:

  • výplatu pojistného plnění na účet pojištěného, popřípadě písemné oznámení UNIQA o výplatě za škodu;
  • v případě zamítnutí škody jako nelikvidní ve stejné lhůtě dostane klient vyrozumění o takovém rozhodnutí spolu se zdůvodněním;
  • pokud nelze škodu ve lhůtě 2 dnů uzavřít, sdělí pojistitel ve stejné lhůtě důvod a vyžádá si případně další součinnost klienta. To samé platí v případě, kdy k posouzení a kalkulaci škody potřebuje pojišťovna dokumentaci či spolupráci jiného subjektu (například Policie ČR, hasičů, znalců apod.). Jakmile jsou doplněny všechny náležitosti, uzavře UNIQA škodu do 2 pracovních dnů.

Potřebujete pojištění nemovitosti a domácnosti? Spočítejte si ho!
Kalkulačka: pojištění majetku

Ukončení likvidace pojistné události je tedy možné do 2 pracovních dnů za těchto podmínek:

  • UNIQA má k dispozici všechny podklady k šetření škody a rozsahu pojistného plnění;
  • UNIQA zná osobu oprávněnou k čerpání pojistného plnění plus jeho platební údaje;
  • klient uplatnil svoji škodu z pojištění on-line na webu https://skody.uniqa.cz a tamtéž nahrál potřebné doklady k předmětné škodě;
  • nejde o pojistnou událost z hromadných kalamitních událostí (velké povodně, plošná krupobití a vichřice apod.), kdy může přechodně dojít k zahlcení pojišťovny velkým množstvím jednotlivých škod klientů.

„Nesplní-li UNIQA závazek vyřídit pojistnou událost v souladu s výše uvedenými podmínkami a ukončí-li likvidaci později, zavazuje se neuplatňovat při výplatě pojistného plnění odečet spoluúčasti sjednané v pojistné smlouvě. Ta může podle volby klienta činit až 10 tisíc korun, takže nejde o zanedbatelnou sumu,“ informoval o benefitu pro zákazníka, který pojišťovna sama sobě pro případ porušení záruky stanovila, Zdeněk Hruška, manažer pojištění majetku a odpovědnosti UNIQA.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku