PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

UNIQA inovovala znovu životní program DOMINO podle trendů

UNIQA Logo


Jako každý rok, i letos připravila UNIQA upgrade svého celoživotního programu pojištění DOMINO. Přitom se zaměřila zejména na optimalizaci krytí pro případ závažných stavů po úrazu či nemoci u dospělých i dětí a na zjednodušení požadavků zkoumání zdravotního stavu při sjednání pojištění a administrativy po pojistné události. Zavádí rovněž slevu u klientů s vyšším pojistným nebo zvýhodněnou progresi u pojistného plnění z úrazového pojištění.

Novinky v obou formách pojištění DOMINO Risk 2020 (rizikový produkt) a DOMINO Invest 2020 (produkt s rezervotvornou složkou na základě zvolené investiční strategie) byly už implementovány do nabídky. UNIQA při nich zapracovala řadu podnětů ze strany poradců i klientů. Současně i nadále zohledňuje moderní trend: cenovým zvýhodněním oceňuje ty, kteří dbají na zdravý životní styl. Nejvýhodnější sazbu dostanou štíhlí nekuřáci. Ti ušetří na pojistném asi 28 %. UNIQA také bere v úvahu prodlužující se aktivní život naší populace. Oba tyto faktory jsou významné, protože životní pojištění si podle dlouhodobých statistik sjednávají ve velké míře odpovědní lidé v nadprůměrné zdravotní a fyzické kondici, kteří o sebe dbají.

Faktor prodlužujícího se aktivního života promítla UNIQA do zjednodušení požadavků na zdravotní dokumentaci při sjednání pojištění podle výše pojistných částek. Uzavírá-li klient smlouvu jako krytí k čerpání úvěru, stačí jen vyplnit zdravotní dotazník osobám do 45 let s úvěrem do 8 milionů korun, do 55 let do 6 milionů a od 56 let do 4 milionů korun. Teprve je-li částka úvěru pro jednotlivé věkové kategorie vyšší, je třeba dodat podrobnější lékařské zprávy. Podobně byly posunuty hranice, kdy postačí čestné prohlášení a vyplněný dotazník zákazníka, také u pojištění bez souběžného úvěru.

Navýšeny byly pojistné částky u připojištění invalidity. U velmi závažných trvalých následků je možné čerpat až desetinásobek sjednané pojistné částky. Navýšen byl i limit pro trvalé následky úrazu u dětí na 1,5 milionu korun. Pro děti byly upraveny podmínky pro invaliditu a sníženou soběstačnost, kde lze z pojištění čerpat jednorázově 5, resp. 3 miliony korun.

U připojištění závažných onemocnění dětí bylo doplněno dalších 10 krytých diagnóz; celkem lze v UNIQA čerpat pojistnou ochranu už u 27 vážných diagnóz. Pojistná částka u tohoto rizika může činit až 2 miliony korun, stejně jako pro dospělé. Onemocnění jsou rozdělena do 5 skupin podle vzájemných vazeb tak, aby v případě určité diagnózy mohla pokračovat krytí u ostatních skupin nesouvisejících chorob.

V pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti byly zjednodušeny podmínky a odstraněna některá pravidla, aby se lidé nemuseli plnit během nemoci zabývat administrativou. U denního odškodného za dobu léčení úrazu byla doplněna možnost čerpat pojistné plnění už při doložení diagnózy, aniž by klient musel čekat na skončení léčení. Toto zálohové plnění se už osvědčilo u denních dávek v pracovní neschopnosti. Došlo i na zrušení rozlišování klientů podle toho, zda jsou zaměstnanci nebo OSVČ.

U pojištění zdraví, tedy u denních dávek v pracovní neschopnosti, u připojištění pro případ velmi vážného onemocnění nebo u pojištění hospitalizace UNIQA zkrátila čekací dobu na 2 měsíce.

U dětské formy pojištění pro případ hospitalizace se zvedla denní dávka na 250 korun pro osobu doprovázející malého pacienta v nemocnici. Nadále je součástí pojištění dětí tzv. TOP asistence – možnost odborného vyšetření na renomovaném specializovaném pracovišti v Praze nebo v Brně.

U připojištění pro případ ztráty řidičského průkazu v důsledku onemocnění zvýšila UNIQA pojistnou částku ze 7 na 12 tisíc korun měsíčně. Čekací doba se navíc zkrátila na polovinu: z 12 na 6 měsíců.

Jako benefit nabízí UNIQA k novým smlouvám DOMINO nadále program diagnose.me k podpoře zdravého životního stylu. Prostřednictvím webové a mobilní aplikace může zákazník čerpat tipy pro zlepšení kondice a prevenci, dále si nechat posoudit příznaky obtíží a přiřadit správného specialistu, případně si vyžádat stanovisko a posudek zahraničního lékařského experta. Tuto službu poskytuje externí partnerská společnost; UNIQA ji za klienta první rok platí. V dalších letech je služba zpoplatněna částkou 500 korun ročně.

U pojistného programu DOMINO UNIQA poskytuje nově slevu na pojistném zákazníkům, kteří platí měsíčně pojistné alespoň 2.000 korun.

Životní program DOMINO kryje pojistné události na celém světě, zdravotní rizika na území Evropy. V současné době má UNIQA ve svém kmeni už přes 200 tisíc smluv životního pojištění. Během prvního pololetí 2020 navýšila předepsané pojistné v tomto segmentu bezmála o 6 %.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku