PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

UNIQA: Jak lze z pojištění hradit ztrátu nebo poškození lyží

freerider-lyze-snih-lyzovani


Lyžařská sezóna je v plném proudu a Češi patří mezi velmoci. Vždyť více než pětina naší populace se tomuto sportu věnuje alespoň někdy. Lyžařské vybavení je ovšem dosti nákladné, a proto se vyplatí postarat se i o jeho zabezpečení proti poškození nebo krádeži.

Lyže na cestě

Při cestách za sportem do ciziny i v tuzemsku lze krýt ztrátu lyží z auta nebo přepravního boxu na střeše z pojištění domácnosti, dojde-li k odcizení z řádně uzamčeného prostoru během dne do 22 hodin. Přes noc nelze lyže v autě nebo střešním boxu nechat. Cestuje-li rodina tvořící pojištěnou domácnost podle smlouvy, jsou chráněny jejich lyže až do celkového limitu 20 000 Kč pro všechny.

Z cestovního pojištění lze hradit ztrátu lyží, je-li součástí pojištění zavazadel. V UNIQA to platí podle pojistné částky ve smlouvě, maximálně do limitu 20.000 korun na jeden pár lyží. Poškodí-li se lyže během přepravy, pojišťovna škodu nehradí. Je třeba se obrátit s požadavkem na přepravce, jenž za ně po dobu přepravy převzal odpovědnost.

Lyže v lyžárně

Každopádně musí být lyže zabezpečeny i v ubytovacím zařízení během pobytu v tuzemsku i v zahraničí, nelze je volně uložit na chodbu nebo nezamčený pokoj. Jsou-li pod zámkem, UNIQA uhradí ztrátu lyží z pojištění domácnosti až do výše 10.000 korun za všechny odcizené lyže příslušníků této domácnosti.

U cestovního pojištění lze čerpat za ukradené lyže z lyžárny nebo podobného uzamčeného prostoru v hotelu z pojištění zavazadel, a to až 20.000 korun pro každého pojištěného.

Lyže na svařáku

Pokud lyžař zavítá do bufetu nebo hospůdky na sjezdovce a lyže si odloží poblíž (a to i do k tomu určeného stojanu), nejsou jeho lyže chráněny pojištěním. Zloději v takovém případě nic nebrání je pouze odnést a nemusí překonávat žádné překážky, na něž je právě plnění z pojištění vázáno. Toto platí shodně pro cestovní pojištění i pojištění domácnosti.

Havárie lyží

Dojde-li k neúmyslnému střetu lyžařů během jízdy a má-li kolize za následek poškození lyží nebo vázání, lze čerpat náhradu z pojištění odpovědnosti viníka srážky. K tomu je ale zapotřebí sdělit si navzájem totožnost. O události by měl být pro pojišťovnu sepsán záznam od místní policie, která ji popíše.

Pojištění občanské odpovědnosti vztahující se i na takovou událost doma či v zahraničí může být sjednáno buď samostatně, nebo v rámci pojištění domácnosti. Platí v celé Evropě. Anebo lze před odjezdem na hory uzavřít komplexní cestovní pojištění, jehož součástí je i pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě.

Pojistná částka z pojištění odpovědnosti takovou událost pokryje i u dražšího vybavení.

Lyže mimo sezónu

Jak uložit lyže po sezóně, aby jejich případnou ztrátu kryla pojišťovna? Nejlépe doma, ale také v garáži nebo ve sklepě. Na tyto prostory nahlíží UNIQA jako na příslušenství domácnosti a kryje tam uložené věci do 20 % sjednané celkové pojistné částky pro domácnost. Samozřejmě všude musí být lyže pod zámkem. Přihlíží se i k úrovni zabezpečení – je-li prosté, může se limit plnění snížit na maximálně 50.000 korun. Uloží-li si zákazník lyže do společných prostor, jako jsou uzamčená kočárkárna nebo prádelna či kolárna, limit plnění UNIQA činí 10.000 korun. Stejně je tomu u balkonů, které musí být minimálně 3 metry nad úrovní terénu, jinak jsou to nepojistitelné prostory.

Rodný list lyží

V případě škody je klient povinen předložit pojišťovně doklady prokazující značku, stáří a hodnotu ztracených lyží. Je proto užitečné uschovat nákupní paragon, brožuru ke zboží, udělat si fotografie atp. Bez takových dokladů může pojišťovna těžko zákazníka odškodnit.

U všech krádeží doma i v cizině je třeba rovněž událost hlásit policii a pojišťovně předložit příslušný záznam.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku