PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

UNIQA: Jak nyní funguje cestovní pojištění

sardinie_stredozemni-more-ocean-dovolena-plaz

Foto: pxhere.comPandemie koronaviru přinesla asi největší změny do cestovního pojištění, protože je nutné reagovat znovu a znovu na opatření zaváděná vládou v oblasti cestovního ruchu. Shrnuli jsme proto do přehledu podmínky, jak jsou aktuálně platné podle současné situace.

Pojištění je možné sjednat v souladu s postupujícím uvolňováním a s dodržením podmínek platných v cílové zemi a případně tranzitních zemích. UNIQA v souladu s tím umožňuje sjednat cestovní pojištění na webu www.uniqa.cz nebo telefonicky na lince 488 125 125, stejně jako u pojišťovacích poradců a zprostředkovatelů.

Pro rodiny má v nabídce UNIQA výrazně zvýhodněnou nabídku: každé druhé a další dítě se 2 dospělými je pojištěno zdarma. Chystá-li se klient na aktivnější dovolenou s náročnějšími sportovními výkony (například rafting na dravých řekách, via ferrata vyšší obtížnosti nebo jachting na moři), měl by si sjednat připojištění sportů. Naopak fakultativní, tzv. plážové aktivity pořízené na místě, jako jsou jízda na banánů nebo vodním skútru s instruktorem, jsou již zahrnuty v základním tarifu.

UNIQA aktuálně poskytuje krytí i pro onemocnění COVID-19 ve všech státech světa (tedy i tzv. červených), není-li omezeno cestování z jiných důvodů (nepokoje, občanská válka, výslovný zákaz cestování apod.; dle informace Ministerstva zahraničních věcí). Krytí zahrnuje jak léčebné výlohy (ambulantní ošetření, medikace, hospitalizace), tak i případnou nezbytnou repatriaci pacienta zpět do ČR. Náklady na testování koronaviru, které není zdravotně indikováno a nařízeno ošetřujícím lékařem, není však z cestovního pojištění hrazeno.

Informace o podmínkách výjezdu do zahraničí doporučujeme vždy ověřit na webu www.mvcr.cz a/nebo www.mzv.cz. Pojišťovna se jimi řídí v případě pojistné události. Rovněž je užitečné prověřit pravidla o cestě do konkrétní země nebo oblasti na příslušném zastupitelském úřadu. U individuálních výprav do vzdálených zemí a regionů s řídkou infrastrukturou se vyplatí také registrovat svoji cestu do systému DROZD při MZV.

Pojišťovna VZP láka na své cestovní pojištění. Prý má nejširší krytí nákladů spojených s koronavirem

Cestovní pojištění je platné v plném rozsahu, řídí-li se turisté pravidly vyhlášenými vládou. Pokud by došlo k obnovení zákazu cestovat, bude adekvátně upraven režim pro sjednání cestovního pojištění podle oznámení vlády.

U smluv přes cestovní kanceláře či jiné partnery doporučujeme si vždy ověřit aktuální nastavení cestovního pojištění v ceně služby s daným partnerem.
V případě pojistné události je třeba spojit se s asistenční službou a dodržet její pokyny. Rovněž je třeba doložit, že cesta byla konána v souladu s vládními opatřeními platnými v době jejího uskutečnění.

Uvíznutí v karanténě

V případě, že klient mohl v souladu s opatřeními vycestoval do zahraničí a uvíznul v karanténě z důvodu pandemie koronaviru a lokálních opatření, platí následující pravidla:

  • UNIQA prodlouží zdarma pojištění všem, kdo se z důvodu karantény nemohou vrátit do ČR v původně plánovaném termínu, a to za předpokladu, že neměli jinou možnost návratu (jiný komerční let, popř. vládní repatriační let/autobus atp.). Cestovní pojištění je platné až do chvíle, kdy návrat bude možný.
  • Cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu (ušlý zisk), náklady na ubytování a s ním spojené náklady, náhradní letenky apod.
  • Zákazník musí prokázat, že se nedostal svým pobytem do rozporu s opatřeními týkajícími se cestování, a to jak českými, tak i místními.

Uplatnění pojištění stornovacích poplatků

  • Pojištění storna nelze uplatnit s odvoláním na situaci, že MZV vydalo doporučení necestovat do zvolené lokality (oblasti nebo státu), nebo kdy vláda zakáže cesty do ciziny.
  • Pojištění storna nelze uplatnit ani v situaci, kdy zákazník byl umístěn preventivně do domácí karantény, aniž by byla diagnóza potvrzena.
  • Naopak v případě, kdy dojde k potvrzení diagnózy a je vystavena neschopenka, je pojištění stornovacích poplatků platné a je možné žádat o pojistné plnění.

Asistenční služba

V případě pojistné události v zahraničí je klientům k dispozici v režimu 24/7 asistenční služba UNIQA. Doporučujeme nyní ještě důrazněji než za normálních podmínek konzultovat s ní každý případ nouze. Zároveň je ovšem třeba vzít na vědomí, že rozsah asistenčních služeb může být v místě pobytu omezen s ohledem na místní pravidla o možnostech volného pohybu, cestování a poskytování služeb.

Hlášení pojistných událostí z cestovního pojištění

Pojistné události lze nahlásit UNIQA pojišťovně po návratu bez zbytečného odkladu on-line přes webové hlášení škod, kam klient připojí i kopie všech dokumentů (skeny, fotky), podle nichž má být spočítáno pojistné plnění. UNIQA si může vyžádat dodání originálů dokladů. Běžné škody jsou vyřizovány i nadále do dvou pracovních dnů.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku