PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

UNIQA loni zrychlila dynamiku neživotního i životního pojištění

UNIQA Logo


V loňském ekonomicky velmi náročném roce se UNIQA podařilo dosáhnout hranice 19 miliard korun na předepsaném pojistném. Současně společnost upevnila své postavení na trhu a zvýšila čistý zisk.

Předběžné pojistné a hospodářský výsledek UNIQA pojišťovny 2022

Celkové předepsané pojistné v Česku a na Slovensku loni dosáhlo dle metodiky ČAP úrovně 18.81 miliardy korun. Z toho dvě třetiny připadaly na českou část a třetina na slovenskou část firmy. Podle českého účetního standardu překonala loni UNIQA už hranici 19 miliard, přesně činilo pojistné 19,03 miliardy korun.

Celkový hrubý zisk UNIQA pojišťovny celkem (Česko i Slovensko) činil loni podle platných účetních standardů ČR 1,64 miliardy korun (2021: 1,63 miliardy korun). Z toho připadalo na českou část 951,79 milionu korun (předloni 1,190 miliardy korun) a na slovenskou část 688,29 milionu korun (v lokální měně Slovenska 28,54 milionu EUR; předloni 438 milionů korun).
Celkový čistý zisk UNIQA pojišťovny 2022 dosažený v obou zemích byl 1,45 miliardy korun (2021: 1,26 miliardy korun; meziročně +15 %).

„Rok 2022 byl po dvou covidových letech dalším, kvůli invazi na Ukrajině nečekaně mimořádně náročným obdobím. Inflace se dostala na úroveň, kterou dlouho nepamatujeme, a její důsledky v našem odvětví pocítíme významně i letos. V roce 2022, který byl prvním rokem po fúzi se společnostmi AXA, se nám podařilo zvýšit dynamiku našeho růstu, a to jak v neživotním, tak i životním pojištění. Za to patří velký dík všem našim klientům, partnerům a zaměstnancům,“ komentoval loňská čísla generální ředitel skupiny UNIQA v Česku a na Slovensku Martin Žáček.

UNIQA pojišťovna měla ke konci roku 2022 ve kmeni celkem 2,91 milionu pojistných smluv. Z toho čeští klienti měli sjednáno 1,75 milionu a slovenští zákazníci drželi 1,16 milionu smluv na pojistné produkty. Během roku 2022 došlo k vyčištění kmene smluv o duplicitně vedené smlouvy a akční jednorázové produkty.

UNIQA (Česko i Slovensko dohromady) přispěla více než 30 % pojistného z mezinárodní části koncernu, kam patří 17 evropských zemí. Patří současně i nadále k nejvýnosnějším entitám mezinárodní části koncernu UNIQA Insurance Group.

Předběžné výsledky UNIQA Česko

Podle předběžných výsledků České asociace pojišťoven posílila UNIQA loni na předepsaném pojistném v České republice o 4,2 % (2021: o 3,5 %) a zakončila rok 2022 na hodnotě 12,29 miliardy korun. UNIQA tak držela v žebříčku pojišťoven šesté místo, resp. páté místo, pokud jde o skupiny pojišťoven. Z pořadí a výkonů pojišťoven rovněž vyplývá, že prvních šest hráčů českého pojistného trhu má nadále výrazný náskok vůči zbývajícím pojišťovnám, protože mezi šestým a sedmým místem zůstal i loni rozdíl bezmála 7 miliard korun na ročním pojistném.

Po předloňské fúzi UNIQA s pojišťovnami AXA se více srovnaly aktuální tržní podíly neživotního a životního pojistného: za rok 2022 na neživotním pojištění předepsala UNIQA celkem 8,6 miliardy korun, což odpovídalo podílu 8 % na trhu, zatímco na životním pojistném to bylo 3,7 miliardy korun, což znamenalo tržní podíl 7,4 %. V minulosti byl podíl UNIQA na životním pojištění menší. V obou segmentech dokázala UNIQA meziročně zrychlit dynamiku, když v neživotním pojištění si připsala na pojistném o 4,6 % více, zatímco v životním pojistném se zlepšila o 3,2 %.

Z neživotních odvětví prokázala UNIQA nejvyšší dynamiku v retailovém pojištění majetku a odpovědnosti, kde meziročně vzrostla na pojistném o 16,7 % na 875 milionů korun (nejrychlejší tempo mezi velkými pojišťovnami), a s pojistným 995 milionů korun také v pojištění podnikatelů (oproti 2021 o 11,6 %; druhé nejvyšší tempo mezi velkými pojišťovnami). Růstovou trajektorii minulých let neopustilo ani pojistné za havarijní pojištění, když stouplo o 4,9 %. Kmen havarijního pojištění a povinného ručení nadále dominuje celému neživotnímu pojištění UNIQA. Pojistné z těchto dvou odvětví tvoří přes 70 %.

Těžiště životního businessu UNIQA je v běžně placeném pojistném. To loni posílilo o 3,3 % (předloni o 2,1 %). Celkově se na smlouvách s běžně placeným pojistným předepsalo 3,7 miliardy korun. Jednorázově placené životní pojistné zaznamenalo v roce 2022 pokles v řádu několika desítek procent, nicméně vzhledem k nízké základně nemá pro UNIQA velký význam.

Předběžné výsledky UNIQA Slovensko

Společnost UNIQA na Slovensku (její právní podoba se v polovině roku 2021 změnila z akciové společnosti na pobočku české UNIQA pojišťovny) přinesla na pojistném loni celkem 6,52 miliardy. V lokální měně to bylo 269,2 milionu EUR, což odpovídalo lokálnímu tržnímu podílu 10,3 % a čtvrté pozici mezi členskými pojišťovnami SLASPO. Z celkové částky připadalo na neživotní segmenty 58 % a na životní segmenty 42 % z celkového objemu pojistného. Podíl neživotního pojistného se meziročně zvýšil asi o 4 %.

Tržní podíly slovenské pobočky UNIQA podle odvětví byly vcelku vyrovnané: 9,54 % v životním a bezmála 11 % v neživotních segmentech. Za UNIQA je v žebříčku slovenského trhu výrazná mezera; následující dvě pojišťovny v pořadí mají zhruba poloviční pojistné.

Předběžné výsledky koncernu UNIQA Insurance Group

Přes mimořádně náročné podmínky roku 2022, zejména kvůli válce na Ukrajině, raketově zvyšujícím se cenám za energii a velmi vysoké inflaci, prokázalo klíčové podnikání koncernu vysokou odolnost a dynamiku.

Předepsané pojistné vzrostlo meziročně o 3,9 % na 6,61 miliardy EUR, když objem pojistného vzrostl v Rakousku o 4,3 % na 4,09 miliardy EUR a v ostatních evropských zemích o 3,4 % na konečných 2,51 miliardy EUR, a to i přes zásadní pokles obratu z Ruska a z Ukrajiny. Hrubý zisk koncernu činil loni meziročně o 10,3 % více (421,7 milionu EUR). Čistý zisk zakončil na úrovni 383 milionů EUR, což znamenalo více než pětinové zvýšení oproti 2021 (21,7 %). Mezinárodní část skupiny čítající entity v 17 evropských státech mimo domovské Rakousko přispěla loni na pojistné koncernu ze 38 %. Z mezinárodního pojistného dodaly Česká republika a Slovenská republika dohromady přes 30 % celkového objemu. Také hrubý zisk mezinárodní části skupiny výrazně vzrostl o více než 30 % na 174,1 milionu EUR.

I v roce 2023 se koncern UNIQA Insurance Group zaměří na klíčové podnikání. Nicméně kvůli očekávané ekonomické nestabilitě jsou nyní přesné prognózy obtížné. Vedle nejistoty okolo pohybu inflace se těžko odhaduje i vývoj škod z přírodních živlů, u nichž lze sledovat postupně rostoucí trend. UNIQA se nadále zaměří na investice do HR, IT a digitalizace.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku