PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

UNIQA nabízí prodloužení smlouvy investičního životního pojištění kvůli propadu finančních trhů

UNIQA Logo


Covid-19, pandemie, restriktivní opatření a globální útlum světové ekonomiky s sebou přinesly další enormní propady na finančních trzích. To mělo za následek extrémně nevýhodnou pozici pro zákazníky v investičním životním pojištění, jimž právě v této době končí platnost jejich smlouvy, a čekají na výplatu pojistného plnění. UNIQA se proto rozhodla klientům pomoci tuto nečekanou situaci řešit.

V investičním životním pojištění vkládá UNIQA finanční prostředky podle zákazníkem určených investičních programů do cenných papírů. Vzhledem k tomu, že snížení hodnoty kurzu těchto cenných papírů činilo nedávno hojně i vysoké desítky procent, pro zákazníky to znamenalo výraznou dočasnou redukci rezervotvorné složky. Pro klienty, kterým smlouva tzv. dožívala či maturovala, tedy jejíž platnost vypršela právě v tomto období, však propad znamenal současně velkou ztrátu celkového finálního zhodnocení, a tedy i významnou finanční ztrátu na výstupu z pojištění.

UNIQA se proto rozhodla takovým zákazníkům pomoci a nabídla jim prodloužení platnosti jejich smlouvy investičního životního pojištění o dva roky nebo o pět let. Předpokládá se, že po náhlé a hluboké krizi se finanční trh za delší časové období přece jen zotaví, což by znamenalo přírůstek hodnoty finančních instrumentů, do nichž jsou rezervy z pojistných smluv investovány v souladu se zvolenou investiční strategií. Finální výstup ze smlouvy by nekončil dramatickým propadem, jako by tomu bylo v případě výplaty pojistného plnění na jaře 2020.

Toto opatření bylo nabídnuto několika stům zákazníků, jejichž konec investičních životních smluv byl sjednán na dobu jara a léta 2020. Sami se mohli rozhodnout, zda chtějí prostředky z pojištění v původně dohodnutém termínu, tedy právě nyní, anebo zvolí raději delší horizont pro výplatu pojistného plnění (na rok 2022 nebo 2025). Řada z nich se rozhodla ponechat své prostředky na pojistné smlouvě déle, aby dostali v delším období lepší šanci na zhodnocení po očekávané, alespoň částečné konsolidaci ekonomické situace a vývoje na finančních trzích.