PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

UNIQA navýšila prémii pro on-line sjednané doplňkové penzijní spoření

UNIQA Logo


UNIQA dlouhodobě motivuje zákazníky k uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Letos se rozhodla poskytnout „nováčkům“, kteří se pro tento významný nástroj zabezpečení v postproduktivním věku rozhodnou, ještě vyšší bonus. Prémii až 1 000 korun podmiňuje sjednáním on-line a měsíčním vkladem alespoň 500 korun.

K tomuto podpůrnému kroku se UNIQA penzijní společnost rozhodla na základě úspěchu loňské kampaně, kdy odměňovala nové on-line smlouvy doplňkového penzijního spoření (DPS) jednorázovým bonusem 500 korun, pokud na smlouvu střadatel přispíval měsíčně alespoň 300 korunami.

Letošní odměna reaguje na blížící se změny ve 3. penzijním pilíři. Vláda hodlá motivovat občany k vyšším vkladům a od příštího roku začne platit jiné odstupňování státního příspěvku, kdy pravidelné vyšší měsíční úspory populace získají vyšší podporu (až 340 korun při vkladu alespoň 1 700 korun měsíčně). UNIQA se rozhodla k této snaze přidat.

Motivační pobídka UNIQA až 1 000 korun pro novou smlouvu DPS má tyto podmínky:

  • K uzavření smlouvy dojde on-line prostřednictvím internetových stránek www.uniqa.cz, nikoli s využitím zprostředkovatelské činnosti třetí osoby.
  • Smlouva bude sjednána s měsíčním příspěvkem účastníka ve výši minimálně 500 Kč.
  • K uzavření smlouvy dojde v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
  • Na osobní penzijní účet bude v období 12 měsíců po uzavření smlouvy o DPS připsáno 12 po sobě jdoucích pravidelných měsíčních příspěvků minimálně ve sjednané výši a ve sjednaných termínech. Do těchto pravidelných měsíčních příspěvků se nezahrnují mimořádné platby.
  • Odměnu UNIQA poukáže na osobní penzijní účet DPS formou mimořádného příspěvku účastníka nejpozději následující kalendářní měsíc po konci kalendářního čtvrtletí, ve kterém vznikl nárok na odměnu.
  • Jednorázová odměna bude poskytnuta ve výši ½ sjednaného měsíčního příspěvku, maximálně však ve výši 1 000 Kč.

Za tuto odměnu UNIQA penzijní společnosti nenáleží státní příspěvek a není možné na ni uplatnit daňové úlevy.