PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

UNIQA pojistila česko-německou zemskou výstavu o baroku

UNIQA Logo


10. května 2023 se v německém Řezně v Muzeu bavorských dějin otevřela veřejnosti Česko-bavorská zemská výstava s názvem Baroko! Bavorsko a Čechy, kterou společně připravily Národní muzeum a Dům bavorských dějin (HDBG). Předměty z českých sbírek na této rozsáhlé výstavě jsou pojištěny v UNIQA. Společný projekt věnovaný zrcadlení kulturních i společenských vazeb obou zemí v politicky komplikované době 17. a 18. století je přehlídkou dobových artefaktů v pěti tematických oddílech v souhrnné hodnotě vyšších desítek milionů korun. V prosinci se výstava přesune do Prahy, kde ji bude možné navštívit v Národním muzeu.

Expozice reflektuje významné události i počiny v politicky vypjaté době 17. a 18. století. Postihuje období protihabsburské revolty v Čechách a její konec v bitvě na Bílé Hoře, těžký život populace během třicetileté války, ale rovněž postupné pronikání barokního slohu do lokální architektury, okázalé stavby a proměnu krajiny i měst nebo pompézní životní styl tehdejších elit v kontrastu s bídou běžných lidí a nekončící válečnou rivalitou. Bavorské vévodství a České království procházejí touto paradoxní dobou chudoby a strádání na straně jedné, a kulturního vzepětí a úžasných uměleckých děl na straně druhé, každé v jiné “kondici”: Bavoři prožívají éru mocenského rozmachu, Češi naopak pobělohorské trauma.

„Barokní epocha Bavorsku i Čechám přinesla mnohé společné prvky, kontakty a podněty. Na tom nic nemění skutečnost, že na některé historické události mají obě strany různý pohled. Naopak, tato skutečnost propůjčuje naší výstavě dynamiku. Věci společné, nadčasová krása uměleckých děl a výjimečné exponáty dávají výstavě celistvost a harmonii. Rozdílné historické pohledy a zkušenosti pak přinášejí jisté napětí, otevírají prostor pro diskusi a umožňují podívat se na věci z nadhledu. Výstava tak dostává vskutku evropský rozměr a je nejvýznamnějším mezinárodním projektem Národního muzea v letošním roce,“ komentoval událost generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Na konečné podobě výstavy se podíleli zapůjčitelé sbírek z Česka, Německa, Rakouska a Holandska. Vedle našich velkých sbírkových institucí, jako je Národní muzeum, Národní památkový ústav, Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Arcibiskupství pražské nebo Správa Pražského hradu se zde objevují předměty rozeseté ve vlastnictví menších organizací, měst, far a soukromých vlastníků. Podobně vypadá i průřez zahraničními půjčiteli. Výstava představuje celkem 180 sbírkových předmětů, z toho 82 pochází z tuzemska a 25 z fondů Národního muzea.

Pojištění výstavy

Pojistníkem je Národní muzeum, pojištěny jsou předměty umělecké a sběratelské hodnoty ve prospěch jejich vlastníků.

Doba trvání pojištěné výstavy je od 8. května 2023 do 3. října 2023 ve výstavních prostorách Haus der Bayerischen Geschichte (Muzeum bavorských dějin) v Regensburgu (SRN) a od 7. prosince 2024 do 8. května 2024 v prostorách Národního muzea v Praze. Místy pojištění jsou vedle budov s expozicemi uvedených institucí rovněž jejich depozitáře. Celková doba pojištění včetně svozů a uložení v depozitářích trvá od 3. dubna 2023 do 31. května 2024.

Pojištění je sjednané s pojistnou ochranou „z hřebíku na hřebík“. Znamená to, že UNIQA poskytla pojištění pro přepravu exponátů od vlastníků na místo výstavy a zpět k nim, a dále pojistné krytí ve výstavních prostorách a v depozitářích v České republice a ve Spolkové republice Německo podle předem dohodnutého časového harmonogramu.

Pojištění kryje škody na předmětech pojištění jakoukoli nahodilou škodní událostí v době přepravy, úkonů s ní souvisejících, nakládky a vykládky, a dále během výstavy včetně instalace, deinstalace a úkonů souvisejících, případně během uskladnění v depozitářích. Při každé přejímce jsou předměty pojištění podrobovány fyzické kontrole a jejich stav musí být zapsán do protokolu o stavu díla.

Pojistná částka je určena na vyšší desítky milionů korun, přičemž představuje horní hranicí případného plnění UNIQA za pojistné události nastalé během trvání pojištění. Pojistné za celou dobu pojištění činí několik stovek tisíc korun.

Jednotlivé exponáty mají převážně hodnotu ve výši stovek tisíc korun nebo jednotek milionů korun. K nejcennějším patří například obraz neznámého autora z poloviny 17. století Poprava českých pánů na Staroměstském náměstí, model hlavního oltáře cisterciáckého kláštera Zlatá koruna z roku 1772, obraz Karla Škréty z roku 1647 Svatý Karel Boromejský navštěvuje nemocné morem v milánském špitále nebo dřevěný model monstrance z kostela v Plasech od neznámého řezbáře z 18. století, případně socha Kalvárie z Piaristické koleje v Praze od M.B. Brauna z doby okolo 1730.

Kromě těchto velkolepých děl ovšem expozici reprezentují i „velké maličkosti“ z běžného života bohaté šlechty, jako jsou dámské střevíce potažené hedvábím, listový skládací vějíř s loveckou scénou, dámská kabelka s vyšitým letopočtem 1754 a monogramem nebo dámská šněrovačka, medaile a medailony, barokní kytara z roku 1650 či mísa se svatým Markem – mistrovská kovářská práce z přelomu 16. 17. století a mnoho dalších.

„Tato rozmanitost vystavovaných děl pro nás na jedné straně proces pojišťování komplikovala, protože vyžadovala všestrannou erudici a důkladné posuzování ze strany mnoha odborníků. Na druhou stranu to byla práce nesmírně zajímavá a obohacující. Ukázala, že UNIQA je schopna poskytnout pojistnou ochranu i pro komplex velmi různorodých předmětů, u nichž je navíc složitá logistika při jejich svozech na výstavu konanou ve dvou lokalitách po sobě,“ komentovala práci pojišťovny Martina Plíhalová Vršecká, manažerka Multinational and Facultative Risks UNIQA.