PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

UNIQA reaguje na situace na Ukrajině a pomáhá postiženým

UNIQA Logo


Již dva týdny s obavami sledujeme konflikt na Ukrajině, jenž přerostl ve válečný stav. Myšlenky zaměstnanců celého koncernu UNIQA jsou nyní s ukrajinským lidem, a také s našimi kolegy z UNIQA Ukrajina a jejich rodinami. Vídeňská centrála i skupina UNIQA v Česku a na Slovensku už uskutečňuje plán podpory a pomoci.

UNIQA je a vždy bude společností, která usiluje o mezinárodní soužití a spolupráci. Se svými 850 zaměstnanci a více než 1,3 milionu zákazníků je UNIQA Ukrajina nejen podnikatelským úspěchem koncernu, ale i nedílnou součástí celé evropské komunity UNIQA. Jsme nyní hluboce zarmouceni utrpením a strachem, které se na náš kontinent vrátily po desetiletích míru a stability a kterými si ukrajinský lid právě prochází.

Opatření na úrovni koncernu

Bezpečnost a ochrana našich zaměstnanců na Ukrajině jsou nyní naší prioritou. Jsou to naši kolegové, s nimiž roky spolupracujeme a osobně se známe. Situaci proto management centrály koncernu pečlivě sleduje a je v úzkém kontaktu s pracovníky UNIQA v zóně konfliktu, ale i se všemi relevantními oficiálními orgány. Kromě toho byly na úrovni vedení UNIQA Insurance Group zpracovány komplexní pohotovostní plány, jejichž plnění bylo předminulý týden uvedeno do pohybu. Aktuálně se přirozeně soustředíme na rychlou humanitární pomoc.

Představenstvo celé skupiny UNIQA a krizový tým silně podporují ukrajinský management v tom, aby mohl co nejlépe pomoci svým kolegům na místní úrovni. Platy byly vyplaceny všem zaměstnancům UNIQA Ukrajina v předstihu. Rovněž jim je a bude poskytována dodatečná finanční podpora. Aktivovány byly pracovní skupiny kolegů v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku jako hlavních cílových státech uprchlíků, kteří hledají v těchto zemích útočiště před nebezpečím. Všechny čtyři země mají zřízenou nepřetržitou hot-line pro kolegy z UNIQA Ukrajina s rodinami, pokud se vydají na cestu do bezpečí. Na hraničních přechodech fungují záchytné body, kde se o uprchlíky postarají dobrovolníci UNIQA opírající se o urychleně vybudovanou dopravní i ubytovací infrastrukturu. Pro ty, kdo to potřebují, je připravena na místě i psychologická pomoc. Další podpora je neustále vyhodnocována a organizována s maximálním úsilím a nasazením.

Minulý týden se vedení UNIQA Insurance Group ve Vídni rozhodlo rozšířit své úsilí a spojilo koncernové síly v kampani UNIQA Helping Hands s rakouským Červeným křížem a Caritas Austria. UNIQA vyzvala zaměstnance, aby se zúčastnili sbírky na podporu strádajícího ukrajinského lidu. Vedle individuálních darů zaměstnanců navíc věnuje skupina UNIQA částku 1 milion EUR. Potřebnou pomoc budou distribuovat zkušení pracovníci kooperujících partnerů.

VZP už zajistila zdravotní pojištění více než deseti tisícům Ukrajinců, v sobotu a neděli očekává rekordní nápor

Česká a slovenská UNIQA na pomoc Ukrajině

Také UNIQA v ČR a v SR se zapojila lokálními aktivitami do podpory postižených občanů Ukrajiny. Firma rozhodla už předminulý pátek o okamžité první vlně finanční pomoci: poskytla příspěvek dvěma respektovaným sesterským humanitárním organizacím, které na Ukrajině pomáhají dlouhodobě, znají lokální poměry a mají tam vybudovanou svoji síť spolupracovníků. Pomoc ve výši 250 000 korun jsme vyčlenili pro organizaci Člověk v tísni, a další příspěvek 10 000 EUR pro občanské sdružení Človek v ohrození. Týmy obou uvedených společností jsou připravené poskytovat humanitární pomoc tam, kde to je potřebné – na Ukrajině i na ukrajinských hranicích se Slovenskem. Slovensko i Česko se už staly útočištěm pro lidi na útěku před válkou, organizace nyní podporují utečence i tam.

Call centrum UNIQA Slovensko zřídilo speciální informační linku pro kolegy z Ukrajiny, kteří se rozhodnou odejít, na níž se dozvědí vše podstatné pro svůj příchod a pomoc na Slovensku. V našich kancelářích UNIQA Michalovce je centrální sklad pro materiální pomoc. Mezi zaměstnanci UNIQA se našla část kapacity pro ubytování a zajištění potřebné dopravy a zásobování, které jsme zatím schopní organizovat a garantovat pro příchozí vlastními silami. Zaměstnanci nadále hlásí své možnosti pomoci, a to i jak na Slovensku, tak v České republice. Další externí kapacity jsou zajišťovány koordinačním týmem průběžně podle aktuálních informací a potřeby. Doposud se k nám přesunulo asi 150 utečenců z řad zaměstnanců ukrajinské UNIQA s rodinami. Další desítky jsou očekávány v řádu několika dnů.

Vedení skupiny UNIQA v ČR a SR současně vyzvalo všechny zaměstnance, aby rovněž podle svých možností přispěli finančním příspěvkem oběma výše uvedeným organizacím. Vedle zajištění základních potřeb, jako je bezpečné přístřeší, voda a jídlo, potřebné oblečení a hygienické zboží, jde finanční pomoc UNIQA i na psychologickou pomoc těm, kdo se ocitnou v extrémním mentálním stresu a prožívají úzkost z bezprostředního ohrožení sebe i svých blízkých. Konkrétně zaměřené sbírky na shromáždění užitečného vybavení pro příchozí organizuje UNIQA mezi českými i slovenskými zaměstnanci UNIQA.

V této souvislosti pomohla UNIQA na Slovensku též iniciativě Ligy za duševné zdravie, která už poskytuje psychologickou asistenci na Lince pomoci Nezábudka v ukrajinském jazyce. Je určená uprchlíkům, ale i dalším Ukrajincům, kteří žijí na Slovensku a nyní prožívají strach o svoji rodinu doma. Z občanského sdružení Myslite na… jsme poukázali do Ligy za duševné zdravie na tento účel částku 5 000 EUR. Chceme tím ukázat, že dlouhodobá podpora mentálního zdraví v UNIQA je autentická, a přikládáme jí velký význam i v této chvíli, abychom si uchovali společnou víru v lidskou vzájemnost, sounáležitost a sílu komunity.

„Komunita a solidárnost je pevná půda pod nohama nás všech, když se země okolo otřásá,“ ocenila aktivity koncernu i lokální skupiny Anna Podgornaya, členka představenstva UNIQA v ČR a SR, pocházející z Ukrajiny, která osobním e-mailem poděkovala všem zaměstnancům za projevy respektu ukrajinskému lidu a sounáležitost s ním.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku