PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

UNIQA rekapituluje zásahy z asistence k cestovnímu pojištění v létě 2021

landscape-dock-architecture-sky-bridge-skyline-1382033-pxhere.com_

Foto: pxhere.comNedílnou součástí cestovního pojištění UNIQA je asistenční servis, dostupný odkudkoli na světě 24 hodin denně na telefonu. Letos v létě (červen-srpen) pomoc využilo bezmála 4 000 turistů, kteří se v zahraničí dostali do potíží. Náklady na intervence asistenční služby stály UNIQA 5 milionů korun.

Zatímco část jednodušších případů se daří odbavit telefonicky radou nebo zprostředkováním kontaktu, mnohem složitější je to při těžkých úrazech, hospitalizacích, operacích nebo repatriacích. Tady už se osvědčí jazyková vybavenost a odborná erudice personálu asistence zastupující zájmy postižených turistů v nouzi v různých koutech světa.

Letošní letní sezóna ve srovnání s loňskou přece jen umožňovala snadnější cestování. Projevilo se to i v počtech zásahů. V období od června do srpna 2021 jich bylo zapotřebí
3 955, tedy téměř 3,5krát více než v porovnatelném období loni. Také cena asistenčních intervencí a služeb stoupla. Letos v létě činila 5 milionů korun, dvakrát více než za tři letní měsíce v roce 2020.

Mezi jednodušší žádosti o pomoc se řadí tzv. informační hovory řešící nemedicínské záležitosti jako jsou ztracená, poškozená nebo zpožděná zavazadla, problémy s letem, storna nebo škody na majetku s odpovědností pojištěného turisty. U medicínských intervencí se liší složitost podle závažnosti onemocnění nebo úrazu. Nejčastějšími jsou zažívací obtíže a záněty uší. Přibližně 50 případů se týkalo problémy se zuby, u nichž má UNIQA na rozdíl od většiny pojišťoven v ČR pojistné krytí bez omezení. Četné jsou i urologické potíže. Nejzávažnějšími případy jsou poranění hlavy, páteře, vícečetné zlomeniny, mrtvice nebo kolapsy organismu v souvislosti s vyčerpáním a jinými stávajícími diagnózami. Případů intervence v souvislosti s onemocněním covidem-19 registruje UNIQA za letošní léto celkem 24.

V zahraničí letos v létě zemřeli celkem 4 turisté s cestovním pojištěním UNIQA (loni nikdo). Dvě z úmrtí se přihodila ve Švýcarsku shodně v horách při pádu ze skály, jedno má na svědomí dopravní nehoda klienta v Maďarsku a zbývající smrt nastala jako přirozená v Turecku.

Na rozdíl od předcovidových sezón, kdy nejvíce asistence pomáhala v červenci, bylo jejích služeb zapotřebí letos i loni nejvíce během srpna. Žebříček destinací podle počtu případů se ale v porovnání s dobou před pandemií příliš nezměnil: stále je na špici Chorvatsko, následují Řecko a Bulharsko, Itálie, Egypt, Turecko a Španělsko. Nejčastěji žádali o pomoc zákazníci ve věku okolo 45 let, za nimi třicátníci, a dále rodiče pro děti ve věku okolo 10 let. Desítky intervencí byly ve prospěch kojenců, ale také pro turisty ve věku 70+. Nejstarším klientem, jenž potřeboval pomoc v Rakousku, byl muž ve věku 86 let.

Hospitalizace

Podíl případů, kdy bylo třeba postiženého léčit v nemocnici, činil letos v létě asi 5 % ze všech intervencí, nicméně hospitalizace stály asi pětinu veškerých nákladů vynaložených na zásahy. V průměru stála jedna hospitalizace asi 24 000 korun, třikrát více než loni. Nejčastěji se do nemocnice dostali turisté s neurologickými obtížemi a s úrazy či polytraumaty. Mezi destinacemi vedly při hospitalizacích Turecko, Rakousko, Chorvatsko a Francie.

Repatriace

Doprava postiženého zákazníka zpět domů bývá nejdražší součástí zásahu asistence k cestovnímu pojištění. Letos v létě bylo potřeba zorganizovat na 30 repatriací, z toho více než třetinu tvořily letecké transporty. Nejnákladnější je letecký speciál s využitím fixačního stretcher lehátka při úrazech nebo polytraumatech hlavy a páteře. Takový byl letos v létě vypraven jeden. Náklady jdou vždy do statisíců, ale mohou podle vzdálenosti a lokálních cen vyšplhat až do několika milionů korun. Zejména návraty z USA a Kanady jsou extrémně drahé, takové však letos zapotřebí nebyly.
Levnější jsou transporty sanitkou s doprovodem lékaře nebo zdravotní sestry; vždy ale záleží i na vzdálenosti. Letošní letní repatriace se podílely na nákladech asistenčních intervencí více než z poloviny.

Nejzávažnější intervence

Oba letošní nejdražší případy, při němž v cizině pomáhala asistenční služba, se staly shodou okolností v Řecku. V prvním případě šlo o banální nepozornost při chůzi na chodníku, při níž si však klientka přivodila zlomeninu čéšky a musela být operována. Vzhledem k dalším pooperačním komplikacím doporučili lékaři pro návrat letecký transport na stretcher lehátku. Pojistné plnění činilo bezmála půl milionu korun. Druhý postižený klient byl hospitalizován s plicním edémem a dalšími neurologickými obtížemi. Během pobytu v nemocnici došlo i na srdeční komplikace. Léčení a speciální letecký transport zpět do ČR vyšel přibližně na více než 300 000 korun.