PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

UNIQA rostla v prvním kvartále hlavně díky životnímu pojištění

UNIQA Logo


Během prvních třech měsíců roku 2021 vybrala UNIQA pojišťovna na pojistném celkem 2,102 miliardy korun, což odpovídalo meziročnímu tempu růstu o necelé jedno procento. Zatímco neživotní segmenty posilovaly tentokrát pomaleji, vyšší dynamiku si nadále udržovalo běžně placené životní pojištění.

Až do právního dovršení fúze s entitami AXA, jejichž akvizice proběhla v loňském roce, vykazuje UNIQA pojišťovna své výsledky samostatně, stále bez započtení hodnot AXA. Finální legal merger se očekává letos v létě.

UNIQA si během prvního kvartálu 2021 držela šesté místo mezi pojišťovnami. Na bázi APE (10 % z jednorázů) činil přírůstek meziročně bezmála 1 %. V porovnání s předchozími obdobími došlo ke zpomalení růstu. Zatímco neživotní pojištění prakticky kopírovalo výsledek ve srovnatelném loňském období (+0,4 %), životní pojištění navýšilo objem předepsaného pojistného o 4,5 %. UNIQA předepsala na pojistném za první tři měsíce roku 2021 celkem 2,102 miliardy korun.

V neživotním pojištění činilo pojistné 1,789 miliardy korun. Zpomalení dynamiky jde obecně na vrub současné situaci. Podstatné propady byly zaznamenány v segmentech, které významně zasáhla pandemie covidu-19 a všestranná omezení pohybu, zejména cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců. Vedle nich ovšem ztratilo rovněž pojištění přepravy nebo pojištění techniky. Všechna jmenovaná odvětví přišla meziročně o desítky procent pojistného. Meziroční pokles registrovala UNIQA i v pojištění podnikatelských rizik. V oslabení růstu neživotního pojištění se výrazně projevil útlum odbytu vozidel. Povinné ručení a havarijní pojištění dokázaly přidat v prvních třech měsících roku necelá 2 %, resp. 4,5 %, když si ještě loni připisovaly dvojciferné přírůstky. Naopak si velmi úspěšně vedlo pojištění domů a domácností (meziročně + 11 %) a rovněž pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti (+20 %). Zhruba o čtvrtinu stoupl odbyt pojištění sjednávaných na dálku.

Pokud bychom očistili jednoznačně objektivní vlivy omezení způsobených pandemií, činil by meziroční růst neživotního pojištění zhruba 3,5 %.

Životní pojištění posílilo meziročně v hlavním segmentu běžně placeného pojistného o 4,8 %, zatímco v jednorázově placených produktech oslabilo o dalších 3,2 %. Celkové tempo růstu životního pojištění 4,5 % bylo jedno z nejlepších mezi velkými pojišťovnami na trhu.

Ve škodovosti vykázala UNIQA pojišťovna meziročně podstatně příznivější hodnotu 50,9 % oproti loňské 58,2 %. Loni se do výsledku propsaly škody způsobené vichřicemi Sabine a Julia, zatímco letošní nižší hodnota koresponduje s absencí velkých živelních škod (s výjimkou nepatrného nárůstu škod z tíhy sněhu) a s dlouhodobým lockdownem a s ním souvisejícím útlumem ekonomického i společenského života v zemi. Nejvyšší hodnoty škodovosti vykázalo za první čtvrtletí 2021 požární pojištění firem.

Počet pojistných smluv ve kmeni UNIQA meziročně stoupl o 2 % na 1,040 milionu kusů.

„UNIQA pojišťovna, stejně jako pojišťovny AXA, prokázaly během 1 čtvrtletí opět schopnost profitabilně růst, a to i ve ztížených ekonomických podmínkách. Velmi mě těší, že integrace všech entit do jedné skupiny postupuje podle plánu,“ podotkl Robert Gauci, prezident dozorčí rady UNIQA.

Generální ředitel Martin Žáček k tomu dodal: „I v náročném období přípravy na spojení potvrzujeme, že obě společnosti jsou na špičce pojistného trhu v oblasti inovací, a průběžně přicházíme s technologickými novinkami. Mezi nimi bych vyzdvihl nasazení voicebota NIKI, který našeho klienta jako virtuální asistentka provádí celým procesem registrace pojistné události.“

Výsledky koncernu

Skupina UNIQA Insurance Group (UIG), do níž česká UNIQA pojišťovna patří, vykázala za první tři měsíce 2021 silný růst pojistného o 13 % ve výši 1,783 miliardy EUR. Dynamický růst zaznamenal zejména region CEE, zejména díky první částečné konsolidaci výsledků integrovaných společností AXA, zatímco vývoj v Rakousku byl meziročně stabilní (+1,3 %). Koncern profitoval z výborného pojistně-technického výsledku, absence velkých přírodních pojistných událostí a jistého zotavení finančních trhů. Majetkové a úrazové pojištění přidalo na pojistném v prvním kvartále více než 15 %, soukromé zdravotní pojištěné necelá 2 % a životní pojištění posílilo meziročně přes 16 %.

Za první čtvrtletí 2021 vykázala skupina UNIQA Insurance Group zisk 112 milionů EUR (1Q 2020: hrubá ztráta 13,9 milionu EUR).

Sesterské UNIQA v Evropě (17 zemí mimo domovské Rakousko, včetně české UNIQA) vykázaly předepsané pojistné ve výši 627 milionu EUR (meziročně +46,7 %; s prvním započtením efektu akvizice AXA společností v ČR, SR a v Polsku) a podílely se na celkovém vybraném pojistném UNIQA Insurance Group už z více než 35 % (UNIQA Česká republika přinesla 23 % mezinárodního pojistného UIG).

S ohledem na aktuální situaci a vývoj hospodaření potvrdila UNIQA plán dosáhnout letos hospodářského výsledku na úrovni roku 2018, nevyskytnou-li se v dalším průběhu roku neočekávané negativní faktory nebo velké přírodní škody.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku