PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

UNIQA se vrací ke cestovnímu pojištění cizincůNa základě novely zákona o pobytu cizinců na území ČR a novely zákona o veřejném zdravotním pojištění obnovila UNIQA své aktivity v cestovním pojištění cizinců ze zemí mimo EU na území České republiky. Od října nabízí pojistné programy jak nutné a neodkladné péče, tak i komplexní formu zdravotní péče.

Co se změnilo

Novely zákona přinesly několik zásadních změn. Především byl zrušen monopol jedné pojišťovny, která mohla v několika uplynulých letech pojištění cizincům nabízet. Trh se tak vrací ke zdravé soutěži. Při pobytu cizince ze země mimo EU v délce nad 90 dnů se zvýšil limit plnění na jednu pojistnou událost na 400 000 EUR (v minulosti 60 000 EUR). Úpravami prošla i informační povinnost pojišťoven – ty musí na svých webech publikovat vzor pojistné smlouvy a pojistné podmínky. A konečně vznikne Registr zdravotního pojištění cizinců vedený v České kanceláři pojistitelů, kam musí pojišťovna předávat data o sjednaných pojištěních do 24 hodin. Jde o místo, kde bude provedena identifikace pojištěných cizinců a údaje o jejich krytí a kde bude možné získat informace. Ty budou přístupné jak policii, tak i zdravotnickým zařízením.

Nabídka UNIQA

Pro cizince jsou v UNIQA k dispozici dva základní programy – Nutná a neodkladná péče a Komplexní péče. Druhý jmenovaný musí být sjednán vždy, pokud cizinec pobývá v ČR více než 90 dnů. Samozřejmě však lze sjednat tento širší rozsah i při krátkodobém pobytu, i když v takovém případě je předepsané pojištění nutné a neodkladné péče. Pojištění vzniká zaplacením pojistného. Pojistit nelze osoby trpící už předchozí velmi závažnou diagnózou (například AIDS, TBC, závislostí různého druhu, cirhózou jater apod.).

Nutná a neodkladná péče UNIQA zahrnuje tato plnění:

 • Nezbytná péče zdravotní pohotovosti a záchranné služby
 • Lékařem indikovaná přeprava do nejbližšího odborně příslušného zdravotnického zařízení
 • Stanovení diagnózy a léčebného postupu včetně nezbytných vyšetření
 • Nutné a neodkladné zdravotní výkony včetně nezbytných léků a zdravotnického materiálu
 • Potřebná hospitalizace po dobu nezbytně nutnou, a to maximálně v rozsahu nutné a neodkladné péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění v ČR
 • Celkový limit na jednu pojistnou událost je 60 000 EUR

Komplexní péče UNIQA zahrnuje tato plnění:

 • Ambulantní a ústavní léčebná péče včetně diagnostické péče
 • Péče preventivní
 • Péče dispenzární (dlouhodobé lékařské sledování osob s rizikem závažné diagnózy s preventivní péčí)
 • Pohotovostní a záchranná služba
 • Poskytování léků
 • Doprava nemocných
 • Repatriace pojištěného nebo jeho tělesných ostatků
 • Celkový limit na jednu pojistnou událost je 400 000 EUR

V rámci těchto dvou základních programů má UNIQA připravené tyto tarify:

 • BASIC – Nutná a neodkladná péče
 • KOMPLEX – Komplexní zdravotní péče
 • KOMPLEX+ – Komplexní zdravotní péče určená pro klienty, kteří se účastní nějakých sportovních soutěží a přípravy na ně nebo pro profesionální sportovce
 • KOMPLEX2 – Komplexní zdravotní péče určená pro ženy, které uvažují o těhotenství a porodu dítěte. Dítěti je po dobu až 14 dní po porodu hrazena péče z pojištění matky. Následně mu musí rodiče sjednat samostatné komerční pojištění nebo od 1.1.2024 budou některé děti účastníky veřejného zdravotního pojištění.

V minulosti před vznikem monopolu sjednávala UNIQA ročně několik tisíc smluv pojištění cizinců. Celkové pojistné činilo ročně okolo 80 milionů korun. Pojistné nyní o něco vzrostlo vzhledem k vyšším limitům a rozšíření okruhu plnění z pojištění. Například se v základním programu navyšuje počet preventivních prohlídek u dětí, posílí očkování cizinců. Klienti budou moci využívat nově mobilní aplikaci k prediagnostice formou telemedicíny v různých jazycích.

K cestovnímu pojištění cizinců je možné uzavřít připojištění odpovědnosti, které kryje neúmyslně způsobenou škodu na majetku nebo újmu na zdraví jiné osoby v běžném občanském životě.

Hlavní benefity pojištění UNIQA

 • Anglicky hovořící asistenční služba k pojištění dostupná 24/7 (kontakt na asistenční kartičce, kterou by měl mít pojištěný stále při sobě)
 • Pojištění bez sublimitů na výkony ve stomatologii
 • Pojištění bez sublimitů na předepsané léky
 • Zázemí silné nadnárodní pojišťovny: UNIQA je jedním z největších poskytovatelů tohoto pojištění na trhu
 • Možnost připojištění odpovědnosti za škodu
 • Připravuje se: možnost využití užitečné mobilní aplikace – telefonická předdiagnostika

Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku