PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

UNIQA: Sporných pojistných událostí v prvním pololetí výrazně přibylo

UNIQA Logo


Za prvních šest měsíců zaznamenala UNIQA v České republice 1140 nových sporných škod, tedy bezmála o polovinu více než ve srovnatelném loňském období. Trend nárůstu se týká prakticky všech druhů pojištění.

Vyšetřovatelé UNIQA uzavřeli za 1. pololetí 2023 v Česku celkem 440 případů pokusu o pojistný podvod (meziročně o čtvrtinu více), v jejichž rámci chtěli klienti obrat pojišťovnu o bezmála 28 milionů korun. Meziročně uchránili specialisté UNIQA o 5 % vyšší sumu než loni.

„V letošním roce sledujeme trend zvýšené aktivity podvodníků. V souvislosti se zdražováním a nelehkou ekonomickou situací mnohem častěji riskují, a to i kvůli nižším částkám než v minulosti. Dokládá to i fakt, že meziročně nám klesla průměrná částka připadající na jednu prokázanou spornou událost ze 76 na 64 tisíc korun,“ informovala o vývoji Ivana Glombová, Fraud Manager UNIQA.

Po delší době je patrný výrazný nárůst počtu případů v oblasti újmy na zdraví osob (meziročně + 133 %), ovšem zvýšení aktivity podvodníků registrují prakticky všechny obory pojištění. Z hlediska výše průměrné uspořené hodnoty pojistného plnění se nejvíce podílelo majetkové pojištění (průměrná hodnota odhaleného podvodu letos bezmála 225 000 korun); nejstrměji vzrostly úspory v segmentech povinného ručení a pojištění odpovědnosti.

Na Slovensku přibylo za prvních šest měsíců roku 2023 celkem 330 sporných případů. Uzavřít jako pokus o pojistný podvod se podařilo ve stejném období 123 událostí (meziročně +35 %). Celková uchráněná hodnota z těchto ukončených kauz činila 770 000 EUR, tedy asi 18,5 milionu korun. V porovnání s loňským prvním pololetím to bylo zhruba o třetinu více.

I na Slovensku klesla průměrná hodnota objasněného pojistného podvodu, a to ještě výrazněji než v ČR: z loňských 6 500 na letošních 3750 EUR (tj asi ze 159 000 na 89 000 korun). Důvody pro takové skokové snížení jsou stejné jako v ČR. Velké částky nepoctivě nárokovali slovenští klienti znovu v pojištění osob: zatímco loni zachytili specialisté UNIQA dvě velké kauzy v celkové hodnotě 170 000 EUR, letos uzavřeli víceletý případ s rekordní hodnotou 310 000 EUR. Zvýšení nárůstu počtu případů hlásily obory povinného ručení a majetkového pojištění.

Příklady nepoctivého jednání

V Česku uplatnila výrobní firma poškození střechy provozní haly vichřicí a následným zatečením do budovy. To poškodilo uskladněné zásoby i výrobní zařízení. Šetření na místě prokázalo, že střecha byla v chatrném stavu bez potřebné údržby už před řáděním živlů. Střešní krytina byla léty degradována a zatékání a poškozování obsahu budovy probíhalo dlouhodobě. „Klient se snažil uplatnit nepravdivé okolnosti vzniku rozsáhlé škody v zájmu získání pojistného plnění vyčísleného původně na 1,6 milionu korun. To však UNIQA vzhledem ke skutečnému stavu po důkladné prohlídce na místě odmítla,“ konstatovala Ivana Glombová.

Na Slovensku specialisté UNIQA dokončili vyšetřování případu, jenž se týkal újmy na zdraví: poškozený pasažér utrpěl zranění při dopravní nehodě a uplatnil z povinného ručení řidiče-viníka nejen odškodnění za trvalé následky, ale rovněž ušlý zisk z podnikání. Šetřením však bylo zjištěno, že zdravotními neduhy trpěl už před událostí a diagnózu měl uvedenu ve své dřívější zdravotní dokumentaci. UNIQA tak jeho nárok krátila asi o 20 000 EUR (půl milionu korun).

Odhalené podvody pomáhají v boji s dalšími nepoctivci

Díky zjištěným a prošetřeným pojistným podvodům nasazuje UNIQA preventivní opatření proti jejich výskytu už při vstupu do pojištění. Využívá rovněž data z výměny s jinými pojišťovnami na trhu, která probíhá v souladu se zákonem. „Naše poznatky využívají i produktoví manažeři při nastavení pojistných řešení a formulaci pojistných podmínek. Současně nynější tlak na rychlost vyřízení škod a komfort klienta klade zvýšené nároky na vyšetřovatele a jejich detekci sporných škod,“ uzavřela Ivana Glombová.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku