PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

UNIQA v covidovém roce 2020 posílila na pojistném o 4,8 %

UNIQA Logo


UNIQA loni na pojistném předepsala podle předběžných výsledků celkem 7,990 miliardy korun a posílila oproti roku 2019 o 4,8 %. Meziročně dynamiku svého růstu sice snížila, ale vzhledem k náročné covidové situaci a několika lockdownům jde o úspěch. V porovnání s průměrem trhu (+3,6 %) byla o třetinu rychlejší. Znovu navýšila své tržní podíly v neživotním i životním pojištění.

Na bázi APE, tj. s poměrným započtením jednorázového životního pojištění na bázi deseti let, předepsala UNIQA loni 7,954 miliardy korun a vzrostla o 4,9 %. Během roku 2020 si upevnila tržní podíl na 5,6 % a šesté místo v žebříčku pojišťoven u nás.

„Máme za sebou nejednoduchý, ale nakonec úspěšný rok. Přes složité rámcové podmínky způsobené pandemií covidu-19, jež zasáhla nestejnoměrně různé segmenty, jsme opět dokázali růst rychleji než průměr trhu. Pomohla nám naše rychlá reakce na jarní lockdown, kdy se povedlo převést plnohodnotně provoz i servis do on-line prostoru během několika týdnů. Náš tržní podíl stoupl v neživotním i životním pojištění,“ shrnul hlavní výsledky CEO Martin Žáček.

Podíl pojistného připadající na neživotní segmenty činil loni stále téměř 85 % celkového objemu. Neživotní pojistné vzrostlo meziročně o 4,8 % na celkových 6,760 miliardy korun (trh: +3,9 %). Nejvíce se znovu dařilo v odvětvích, jež byly úspěšné i v předchozích letech, i když s dvojciferným posílením nebylo možné v komplikovaných podmínkách počítat. Největší zásluhu na loňské dynamice měla tato odvětví: havarijní pojištění (+8,6 %), povinné ručení (+7,7 %), pojištění domů a domácností (+9,4 %) a požární pojištění firem (+7,3 %). S ohledem na rámcovou situaci nepřekvapí, že podstatný meziroční úbytek předepsaného pojistného připadal na cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců.

Pojištění vozidel bylo úspěšné přes výrazný pokles odbytu vozidel v ČR a těžilo z dynamického přísunu nových zákazníků. V povinném ručení získala UNIQA meziročně bezmála 4 % nových klientů (2019: +8,5 %). Podle celkové výše předepsaného pojistného figurovala UNIQA koncem roku 2020 v havarijním pojištění na čtvrtém, v povinném ručení na šestém místě na trhu.

Tržní podíl UNIQA posílil v neživotním pojištění na 7,1 %, což odpovídalo 6. místu mezi pojišťovnami.

Životní pojištění (na bázi APE) přispělo v UNIQA celkem částkou 1,194 miliardy korun. Běžně placené životní pojištění činilo 1,190 miliardy korun a meziročně posílilo o 5,4 % (trh: +3,7 %). UNIQA tak zaznamenala více než dvojnásobné tempo růstu než v roce 2019. Jednorázově placené životní pojištění meziročně ztratilo dalších 5,2 %; nadále zůstává spíše doplňkovým produktem.

Tržní podíl UNIQA v životním pojištění zpevnil o desetinu bodu na 2,6 % (desáté místo).

Celková škodovost v neživotním pojištění byla na nejlepší úrovni za poslední tři roky, když zakončila rok 2020 na hodnotě necelých 53 % (2019: 54,2 %).

Ve kmeni UNIQA pojišťovny bylo ke konci prosince 2020 už přes milion pojistných smluv – meziročně o 3 % více.

Hospodářský výsledek UNIQA pojišťovny činil před zdaněním 836,5 milionu Kč (v roce 2019 to bylo 760 milionů Kč, meziroční nárůst o 10,1 %); po zdanění pak 668,1 milionu Kč (v roce 2019 to bylo 612,5 milionu korun, meziroční nárůst o 9,1 %).

Z pohledu letošního dokončení integrace do UNIQA jsou zajímavé i loňské tržní podíly AXA pojišťovny na českém trhu zaměřené na neživotní pojištění 1,5 % a AXA životní pojišťovny 1,0 % Celkové pojistné obou entit 2020 činilo podle údajů České asociace pojišťoven 3,49 miliardy korun. Spojením předepsaného pojistného všech 3 společností se letos posouvá značka UNIQA na 5. místo mezi pojišťovnami v ČR.

Pro mateřský koncern UNIQA Insurance Group se sídlem ve Vídni, jehož je česká UNIQA součástí, byl letopočet 2020 přes všechny nečekané výzvy nakonec rovněž úspěšným rokem. Celkové pojistné skupiny 2020 podle předběžných výsledků vzrostlo o 3,6 % na konečných 5,565 miliardy EUR. Zisk před zdaněním činil 57 milionů EUR, meziročně o 76 % méně. Pokles souvisí s vysokými loni uskutečněnými jednorázovými investicemi do restrukturalizace a s náklady na integraci společností AXA do UNIQA ve 3 zemích.

Ze zahraničí (17 evropských zemí) byl loňský přísun pojistného ve výši 1,705 miliardy EUR (tj. meziročně o 9,2 % více), zbytek předepsala UNIQA na pojistném v domovském Rakousku. Nejúspěšnějšími zahraničními společnostmi byly sesterské společnosti ve střední Evropě (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko; společně na pojistném 931 milionů EUR).
UNIQA v České republice se na celkovém předepsaném pojistném zahraničních entit podílela z 18 % a vykázala nejlepší hospodářský výsledek.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku