PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

UNIQA zavádí jako první do vyřízení škod videoprohlídky

UNIQA Logo


V souvislosti s nynější koronavirovou krizí a žádoucím omezením osobních kontaktů nasadila UNIQA pojišťovna videoprohlídky škod jako standardní nástroj pro vyřízení pojistných událostí klientů. Je tak první pojišťovnou na českém trhu, která nabízí zákazníkům tuto službu, jejíž prospěšnost se ukazuje právě v podmínkách nouzového stavu.

Jak to funguje

Jako první mohou využít videoprohlídku klienti v pojištění domů a domácností. Po běžném zadání vzniklé škody do webového hlášení nebo prostřednictvím call centra na lince 488 125 125 dojde k vyhodnocení, zda je nová škoda vhodná pro tento způsob likvidace. Takovou je myšlena běžná, ničím mimořádná událost v hodnotě až desítek tisíc korun, jakých je v praxi většina.

Operátor call centra prověří, že klient disponuje chytrým mobilním telefonem s kamerou a nabídne distanční řešení škody s videoprohlídkou. Pokud zákazník souhlasí, předává operátor pojistnou událost pověřenému technikovi.

Technik UNIQA si domluví s klientem předem telefonicky čas prohlídky. Zákazník od něj následně prostřednictvím SMS a/nebo e-mailu obdrží link do aplikace, do níž se ve stanovený čas má přihlásit. Dostane rovněž včas připomenutí, aby termín nezmeškal. Po spuštění aplikace klientem se začne přenášet jím natáčený videopřenos z místa škody. Oba účastníci spolu během přenosu komunikují a upřesňují podrobnosti a okolnosti škody. Technik naviguje poškozeného, jaké záběry potřebuje. Technik může požádat o přiblížení konkrétních poškozených míst. V průběhu prohlídky lze pořizovat jak detailní snímky, tak i screenshoty, a do záznamu lze dělat grafické značky. Data se zaznamenávají do databáze škody a následně se přenáší do elektronického škodního spisu.

Na základě zprávy technika z videoprohlídky může likvidátor stanovit výši pojistného plnění a informovat poškozeného o výplatě. Celý popsaný proces tak u naprosté většiny škod trvá maximálně dva dny.

Výhody videoprohlídek

Největší předností je dnes odstranění potřeby setkat se při prohlídce škody. Samozřejmě tím lze uspořit i náklady a čas potřebné na výjezdy techniků UNIQA. Rovněž zákazník šetří čas.

Příznivá je i okolnost, že veřejnost je nyní nakloněna digitálním formám součinnosti více než za běžných podmínek.

UNIQA počítá s tím, že v brzké budoucnosti vyhodnotí zkušenosti z videoprohlídek retailových majetkových škod a rozšíří jejich využití i na další druhy škod. Samozřejmě za předpokladu, že je klient této formě vyřízení škody nakloněn; nadále bude k dispozici i možnost obvyklého způsobu prohlídky místa škody nebo poškozeného předmětu pojištění.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku