PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

V domácí lékárničce jsem našla prošlé léky. Můžu je vyhodit do směsného odpadu, nebo jak s nimi mám nakládat?

tablety-leky-prasky

Foto: pixabay.comNespotřebované či zjevně poškozené léky, léčivé přípravky s prošlou dobou použitelnosti nebo s nevyhovující jakostí či použitelností musí být zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat anebo životního prostředí. V žádném případě léky nevyhazujte do komunálního odpadu či do odpadních vod. S léčivy je totiž nutné nakládat jako s nebezpečným odpadem.

V případě, že takové léčivé přípravky doma objevíte, odneste je do lékárny. Lékárníci jsou od vás povinni je převzít (dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech). V některých lékárnách se také nachází uzavřený a označený kontejner, do kterého můžete nepoužitá léčiva sami odevzdat.

Lékárníci s léčivými přípravky sami nemanipulují, ale mají nasmlouvané vývozce nebezpečného odpadu. Jakmile se v lékárně nahromadí dostatečné množství, vývozce si ho přijede vyzvednout. Veškeré léčivo určené k likvidaci se eviduje na evidenčním listu o přepravě nebezpečného odpadu na území České republiky a uvádí se na něm přesný počet kusů, který byl vývozci předán.

Výjimku tvoří injekční stříkačky (tzv. kapalná léková forma). Ty přicházejí do přímého kontaktu s organismem, když se aplikují např. do žíly, svalu, pod kůži atd. V ten okamžik se totiž stávají odpadem, který vznikl při zdravotní péči poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta, a ten lékárna likvidovat nesmí. Tento typ léčiva můžete odnést do ordinace svému ošetřujícímu lékaři. Do lékárny nemusíte nosit ani kosmetiku, lze ji bezpečně vyhodit do směsného odpadu.

Přečtěte si také:  Direct pojišťovna překonala 3 miliardy korun v portfoliu. Třetinu tvoří pojištění podnikání

Za léčiva, jež by se neměla používat, se pokládají i přípravky, které byly vystaveny nepříznivým vnějším vlivům nebo byly skladovány za jiných než doporučených podmínek. Jako příklad lze uvést: vystavení slunečnímu záření a vysokým teplotám, skladování v lednici místo při pokojové teplotě atd. Léky skladujte vždy v originálním obalu, který je chrání před těmito nepříznivými vlivy. Vhodné je také si ponechat příbalovou informaci – obsahuje důležité informace pro správné užívání léku, možné nežádoucí účinky, jaké složení přípravek má a k čemu se užívá atd.

Doporučujeme obsah domácí lékárničky zkontrolovat minimálně jednou ročně. V případě potřeby nahraďte prošlé léky novými volně dostupnými. Nedoporučujeme však zbytečně se léky předzásobovat. Vhodné je doplnit pouze ty, které jste vy nebo ostatní členové rodiny potřebovali. V případě, že si nevíte rady, jaké léky nakoupit, poraďte se s lékárníkem. V žádném případě není vhodné si nechávat na příští léčbu nedobrané léky na předpis. Pouze váš ošetřující lékař může rozhodnout o tom, jaké léčivé přípravky na předpis jsou vhodné pro správnou léčbu. Pamatujte, že co vám může jednou pomoci, může být pro příště nevhodné.