PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

V roce 2021 zdravotní pojišťovny očekávají růst nákladů na nemocnice vyšší o 17 mld. Kč

vzp-logo


Vzhledem k současné epidemiologické situaci zdravotní pojišťovny očekávají meziroční růst nákladů (2021/2020) právě do nemocnic na úrovni 11 %. Pro celý systém veřejného zdravotního pojištění to znamená meziroční nárůst 17 mld. Kč, a to především na mzdy a bonifikace zdravotníků.

„Všeobecná zdravotní pojišťovna je v letošním roce připravena financovat zdravotní péči v nemocnicích v plném rozsahu a podle potřeb našich klientů. Stejně jako v roce 2020, kdy se naše úhrady nemocnicím zvýšily o téměř 14 mld. Kč.“ Komentoval situaci ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky v důsledku předpokládaného nárůstu nákladů v roce 2021 posílila úhrady nemocnicím, které jsou klíčovým zdravotnickým segmentem pro řešení situace s onemocněním COVID-19 na roční nárůst + 9 % a další bonifikace s růstem celkem +11 % oproti roku 2020. V současné době tvoří nárůst majoritní část nákladů na mzdy a odměny zdravotníků.

V dohodovacím řízení pro rok 2021 zatím došlo s většinou segmentů poskytovatelů zdravotních služeb k dohodě o ročním nárůstu oproti roku 2020 o 2,5 %. Ministerstvo zdravotnictví ČR dohody a další pravidla úhrad pro letošní zveřejnilo v tzv. úhradové vyhlášce pro rok 2021 (428/2020 Sb.). V segmentu nemocnic tak je základní tempo meziročního růstu úhrad v základní úhradě (tj. bez nákladů na tzv. centrová léčiva), která většinově kryje náklady na mzdy zdravotníků o 9 % vyšší. Graf znázorňuje náklady a dynamiku nákladů za poslední roky do segmentu nemocnic (bez nákladů na centrová léčiva).

Nemocnice s Kompenzační vyhláškou (bez centrových léčiv)

graf1

Jen ve 4. čtvrtletí loňského roku přitom Všeobecná zdravotní pojišťovna navýšila úhrady nemocnicím téměř o 5,7 mld. Kč. VZP tak reagovala na vývoj situace s onemocněním COVID-19 a na základě průběžného monitoringu navýšila úhrady nemocnicím, a to bonifikacemi zdravotnického personálu, který se stará o pacienty s onemocnění COVID-19 na jednotkách intenzivní péče a ARO.

„V současné době probíhají intenzivní jednání se zástupci jednotlivých poskytovatelů akutní lůžkové péče s cílem navýšit v roce 2021 předběžné měsíční úhrady na testy a bonifikace za pacienty s onemocněním COVID-19, kteří jsou hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče.“ Dodává náměstek ředitele VZP ČR pro oblast zdravotní péče David Šmehlík.

graf2


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku