PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Vodákům začíná hlavní sezóna. Jak se na vodě chovat a jak se pojistit

canoeists-357779_960_720

Foto: pixabay.comČeská populace miluje sjíždění řek. Četné půjčovny na různých řekách s pohodlnými službami ještě umocňují zájem o plavbu na kánoích nebo na raftech. Období červen až září je hlavní vodáckou sezónou. Navíc letos i v době pokoronavirové je možné se této rekreační aktivitě věnovat prakticky bez větších omezení. Ale voda je živel, a proto pohyb na ní má svá pravidla. Pro všechny případy se vyplatí se rovněž pojistit.

Co je třeba dodržovat na vodě

Základem je dostatečná a vhodná výbava každého vodáka. V současné době si většina zájemců vybírá potřebné věci v půjčovnách. Lodě jsou vyráběny z odolných hmot, k dispozici jsou různé velikosti a provedení záchranných vest a přileb. U vesty a přilby není důležité jen je „mít“, ale také je správně nasadit a upevnit: přilbu pod bradou a nesmí na hlavě volně „kloktat“. Vesta musí velikostí i výtlakem odpovídat a je potřeba dotáhnout všechny upínací prvky, aby správně seděla a v případě nouze dotyčnému opravdu pomohla. Zejména u dětí je nezbytné vše překontrolovat a přitáhnout. Jinak hrozí, že jim vesta naopak vyjede nahoru na hlavu nebo se z trupu uvolní, což naopak záchranu z vody ztěžuje. Je-li vesta nová, určitě se vyplatí ji napřed vyzkoušet „v akci“, tedy přímo ve vodě, zda děcko nese tak, jak má – tedy udržuje ho nad hladinou a tlačí mírně na záda. Rozhodně se nedoporučují pomůcky vhodné na koupaliště – nafukovací kruhy nebo křidélka apod. V lodi je dobré mít po ruce záchranný házecí pytlík. Jeho použití je jednoduché a v prekérních situacích může zachraňovat životy. V každém vodáckém obchodě zájemcům jeho funkci a způsob použití ochotně vysvětlí.

Pozornost je nutné věnovat vhodnému obutí tak, aby drželo na noze pevně. Nikdy nelze splouvat řeky naboso.

Před každým složitějším úsekem, například většími peřejemi, překážkou v cestě a zejména před každým jezem je třeba se s úsekem předem seznámit a nevjíždět do něj předtím, než si ho posádka prohlédne. Rozhodně je nutné rovněž zachovávat odstup od dalších lodí. V Česku je na 150 nebezpečných jezů a propustí, na nichž se ročně utopí několik osob. Zpravidla jsou dnes osazeny výstražnými cedulemi a pokyny, jak se u nich chovat. Řada z nich je už také vybavena záchrannými prostředky: speciálními plovoucími podkovami a házecími lany. Vyplatí se raději jez přenést a nastoupit do lodě zase pod ním. „Není žádná ostuda být opatrný,“ nabádá veřejnost naše legenda vodního slalomu Štěpánka Hilgertová.

Faktor alkohol

K vodáctví patří stejně jako táboření a kytary také pivo a alkohol. Navíc loni rozhodli zákonodárci, že případná konzumace alkoholu na vodě se penalizovat nebude. „Nedá se zapřít, že alkohol prostě ke sjíždění řek patří,“ připouští olympijský medailista, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu Jiří Prskavec, jenže současně dodává: „Ale alkohol by měl přijít ke slovu přiměřeně až večer u táboráku, nikoli během samotné plavby.“ Bohužel značná část vodáků na toto pravidlo nedbá. To podstatně ovlivňuje jejich schopnosti řídit loď a také správně odhadnout rizika na řece. Často dochází i k přecenění vlastních vodáckých kvalit.

Lidé rovněž nemívají představu, co následuje, když se loď v peřejích nebo na prudší vodě převrhne. A to je může překvapit. Mnozí instruktoři doporučují si takovou situaci vyzkoušet nanečisto a záměrně, aby posádka věděla, jak člověka zaskočí studená voda, jak rychle může uplavat pádlo nebo výbava, jak udržet loď plnou vody a následně ji zase zprovoznit.
Rovněž je třeba znát pravidla pro záchranu osob v prudkých peřejích a kamenitém řečišti s rychle tekoucí vodou: doporučuje se neklást vodě odpor, nechat se nést na plovací vestě, pouze manévrovat v proudu nohama napřed a snažit se dosáhnout břehu až pod nejprudším úsekem, aby člověka nezranily kameny nebo aby neztratil obuv.

Rekreační a méně zdatní vodáci by se nikdy neměli pouštět na toky s vysokým stavem vody, a na rozvodněné by neměl vyrážet nikdo.

Pojištění chrání před následky nehod

Před plavbou je užitečné myslet na dobré pojištění. I rekreační sport je záludný a může přinést nepříjemné chvíle s dlouholetými následky.

Pro tuzemskou plavbu je dobré mít sjednané úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti. Úrazové pojištění by se mělo vztahovat na závažnější úrazy s dlouhodobými nebo i trvalými následky, nikoli na běžné škrábance, modřiny nebo zlomeniny, co se zahojí za pár týdnů. Důležité je správné nastavení pojistných částek, aby vystačily na kompenzaci příjmu a na případné vícenáklady po úrazu. Za úraz se zde považuje i tonutí, které může mít fatální následky pro další život.

Odpovědnostní pojištění slouží pro situace, kdy vodák neúmyslně způsobí někomu jinému škodu na majetku nebo újmu na zdraví. Vzhledem ke stoupajícím částkám různých druhů odškodnění, zejména u škody na zdraví osob, je zapotřebí volit vyšší pojistné částky, minimálně 3-5 milionů korun. Využít se dá pojištění odpovědnosti jak samostatně sjednané, tak i zahrnuté do pojištění domácnosti.

Pokud vodáci cestují na řeky do zahraničí, musí se na pojištění dbát ještě více. Nejdůležitější jsou pojištění léčebných výloh a asistence pro případ zranění nebo tonutí, včetně repatriace postiženého domů. Zapotřebí je i pojištění odpovědnosti: buď lze využít samostatné pojištění odpovědnosti, nebo z pojištění domácnosti (jsou platná v celé Evropě), anebo lze uzavřít pojištění odpovědnosti v rámci komplexního cestovního pojištění pro danou akci.

Sjíždí-li vodáci při pobytu v zahraničí cíleně obtížnější řeky, musí mít sjednaný sportovní tarif pojištění. Je-li splutí snadnějšího toku jen fakultativním jednorázovým dovolenkovým zážitkem, stačí běžný rekreační tarif cestovního pojištění.

Pozor na požívání alkoholu: platí, že pokud požití alkoholických nápojů nebo omamných látek mělo příčinnou souvislost se vznikem pojistné události nebo s jejím rozsahem, může UNIQA krátit pojistné plnění.

A poznámka nakonec: canyoning (zdolávání kaňonů horských říček a vodopádů po proudu s užitím různých pomůcek a technik, zejména horolezeckých) nelze jako vysoce rizikovou aktivitu pojistit.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku