PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Vývoj pojistného trhu v roce 2019: Trh meziročně roste zejména díky neživotnímu pojištění

pes-venceni-priroda


Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky ČAP vychází podle předběžných údajů za rok 2019 ve výši 136,72 mld. Kč. To ve srovnání s rokem 2018 a s předpisem pojistného 129,37 mld. Kč představuje navýšení o 5,7 %, zatímco o rok dříve trh rostl o 4,8 %. „Dle metodiky ČAP tak trh meziročně narostl, především díky neživotnímu pojištění, na předpisu pojistného o výrazných 7,35 mld. Kč,“ komentuje celkové výsledky Jaroslav Urban, pojistný analytik ČAP.

Vývoj v segmentu životního pojištění

Životní pojištění urychlilo svůj růst, když v roce 2019 předepsané pojistné dosáhlo částky 45,12 mld. Kč a ve srovnání s rokem 2018 se tak zvýšilo o 1,15 mld. Kč, tedy o 2,6 %.

Dosavadní klesající trend u produktů s jednorázově placeným pojistným se otočil a pojistné předepsané za celý rok 2019 meziročně narostlo o výrazných 25,6 %. Jaroslav Urban uvádí: „U dominantní skupiny produktů s běžně placeným pojistným pokračuje další postupné posilování. Konkrétně tento segment za celý rok 2019 roste 2,1% tempem, z loňských 42,98 mld. Kč na aktuálních 43,88 mld. Kč,“ říká Urban.

Stále pokračuje pokles počtu pojistných smluv životního pojištění. K 31. prosinci 2019 jich bylo aktivních 5,14 mil., tedy o 73 tis. méně než o rok dříve.

I samotný počet nově uzavřených smluv běžně placeného pojištění dále klesá. V roce 2019 pojistitelé sjednali 457 tis. nových smluv, s pojistným 5,16 mld. Kč, zatímco za rok 2018 se jednalo o 523 tis. smluv, s pojistným 5,56 mld. Kč. Namísto situace v letech 2011 a 2012, kdy bylo během jednoho roku uzavřeno cca 900 tis. nových smluv životního pojištění a zároveň cca 1 mil. jich bylo ukončeno, tak v roce 2019 jich bylo uzavřeno již jen cca 450 tis. a počty ukončených smluv poklesly na cca 500 tis. „Ve srovnání s rokem 2018 poklesl počet smluv nového obchodu i počet ukončených smluv jednotně o 13 %,“ dodává Jaroslav Urban.

Vývoj v segmentu neživotního pojištění

K vývoji v segmentu neživotního pojištění Jaroslav Urban z ČAP uvádí: „Neživotní pojištění i v roce 2019 – především ve 2. pololetí – potvrdilo robustní růstové tempo, když předepsané pojistné za celý rok narostlo o 7,3 %,“ a dodává: „Ve srovnání s rokem 2018 tak posílilo o 6,19 mld. Kč a aktuálně dosáhlo hodnoty 91,6 mld. Kč, z loňských 84,41 mld. Kč.“

Pro hlavní segmenty neživotních pojištění platí následující meziroční srovnání výsledků:

  • Povinné ručení aktuálně posiluje o 8,3 %, kdy překonává 3,4% růst počtu pojištěných vozidel, nicméně průměrná škoda v tomto odvětví roste stále rychlejším tempem: přibližně o 7 % u škod na majetku (nyní 45 tis. Kč) a o 8 % u škod na zdraví (nyní 400 tis. Kč) než průměrné pojistné (růst přibližně o 5 %).
  • Havarijní pojištění si udržuje vysoké, 10,1% tempo růstu (10,3% v roce 2018). Tento pokračující výrazný trend je daný navyšujícím se počtem havarijně pojištěných vozidel. Průměrná škoda havarijního pojištění dosahuje 28 tis. Kč, oproti roku 2018 narostla o 5,3 %.
  • Podnikatelská pojištění potvrdila solidní nárůst, převyšující 5,5 %. Přes očekávané zpomalení české ekonomiky došlo ve srovnání s rokem 2018 (+4,9 %) k dalšímu zrychlení růstu předepsaného pojistného v tomto průřezovém segmentu.
  • Retailové majetkové a odpovědnostní pojištění dosáhlo předpisu pojistného ve výši 12,4 mld. Kč, oproti roku 2018 posílilo o 6,2 % a udržuje si tak stále stabilní růstové tempo.

Zajímavost k odvětví

  • Vývoj škod majetkového pojištění – výrazný růst živelních pojistných událostí z vichřice a krupobití

V roce 2019 pojišťovny řešily téměř 66 tis. pojistných událostí na majetku, v úhrnné výši cca 2,4 mld. Kč, které byly způsobeny vichřicí nebo krupobitím. Ve stabilních letech, kdy se nevyskytují jednotlivé mimořádné události, řeší pojišťovny v průměru 31 tis. těchto pojistných událostí ročně a výše škody dosahuje hodnoty 1,3 mld. Kč. Výsledky roku 2019 překračují tento průměr o 114 % u počtu řešených pojistných událostí a o 84 % u výše škody. Počet řešených pojistných událostí roku 2019 z vichřice a krupobití z důvodu orkánu Eberhard a mimořádně silného krupobití na počátku července, které zasáhlo zejména jižní Čechy, Vysočinu a Olomoucko, vychází druhý nejvyšší za posledních 10 let.

pocet-vyrizenych-poj-udalosti-2019

objem-pojistenych-skod-vichrice-a-krupobiti