PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

VZP bude nově přispívat klientům na psychosociální podporu

vzp-logo


Všeobecná zdravotní pojišťovna bude prozatím jako jediná zdravotní pojišťovna u nás nabízet finanční příspěvek pro klienty starší 18 let, kteří nově potřebují psychosociální intervenci a absolvují ji u vybraných odborníků v určitém časovém rozsahu. Pojišťovna tak reaguje na dopady epidemie covid-19 a souvisejících opatření na duševní zdraví občanů.

Pracovní skupina Rady vlády pro duševní zdraví iniciovala šetření v oblasti dopadů probíhající epidemické krize na duševní zdraví obyvatel v České republice. Dle studie Národního ústavu duševního zdraví stoupl v této době výskyt duševních onemocnění z 20 % na 33 %. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR proto připravila spolu s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Radou vlády pro duševní zdraví pilotní projekt „Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory“.

V souvislosti s výše zmíněným zařazuje VZP do nabídky benefitů z fondu prevence finanční příspěvek pro své klienty, kteří nově absolvují intervenci u vybraného odborníka (soukromého terapeuta s patřičnou kvalifikací) v určitém časovém rozsahu. Intervence může být poskytnuta jak prezenčně, tak on-line formou. Jedná se o půlroční pilotní režim. Pokud budou splněna nastavená kritéria a program se ukáže jako efektivní, bude příspěvek zařazen do stálé nabídky benefitů VZP.

„Našim klientům nabízíme příspěvky na aktivity, které souvisí s péčí o zdraví, a rozhodli jsme se mezi ně zařadit i příspěvek na psychosociální podporu. Kromě duševní hygieny, která je nedílnou součástí zdravého životního stylu, je právě včasná intervence, tedy rychlé rozpoznání a řešení psychických obtíží, zásadním krokem prevence rozvoje duševních onemocnění,“ vysvětlil náměstek ředitele VZP pro služby klientům Ivan Duškov. „Doufáme, že tímto příspěvkem pomůžeme klientům, kteří se v současné době potýkají s psychickými obtížemi a váhají, zda navštívit psychoterapeuta. Návštěva u těchto odborníků bývá finančně náročnější,“ doplnil Duškov. Odkládání pomoci v této oblasti může vyústit až v chronické obtíže. Je tedy důležité, aby lidé pečovali o své psychické zdraví a své problémy řešili včas.

Odborníci byli o pilotním projektu informováni prostřednictvím České asociace pro psychoterapii, z. s. (ČAP), Unie psychologických asociací ČR a České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Vybraní odborníci byli na základě kontroly splnění kvalifikačních a kapacitních podmínek zařazeni do „seznamu odborníků“ jejichž platební doklady za intervenci bude VZP akceptovat. „Seznam odborníků“ je zveřejněn na webu pojišťovny. Celkem se zapojilo 210 terapeutů z různých krajů, kteří garantovali kapacitu až pro 20 nových pacientů s maximální cenou za hodinové sezení 700 Kč. Tito odborníci musí o naplnění svých kapacit pojišťovnu průběžně informovat, aby bylo zřejmé, koho ještě mohou klienti požádat o terapii.

Jak získat příspěvek

Příspěvek může získat klient VZP starší 18 let. Vybere si terapeuta ze „seznamu odborníků“ a prostřednictvím e-mailové adresy opatrujse@vzp.cz zažádá pojišťovnu o přidělení finančních prostředků. Jestliže splní požadovaná kritéria, získá nárok na čerpání příspěvku z programu. U vybraného terapeuta absolvuje vstupní konzultaci, kdy vyplní vstupní dotazník, na jehož základě odborník rozhodne, zda budou v sezeních pokračovat. Těch musí být maximálně 10 hodin při rozložení optimálně 1 sezení týdně.

K žádosti o příspěvek je klient povinen předložit poukaz Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory, který slouží jako potvrzení o splnění požadavků pro čerpání příspěvku. Součástí žádosti musí být i Přehled návštěv vyplněný terapeutem, včetně tří krátkých dotazníků: vstupní pro klienta, vstupní a výstupní s vyhodnocením pro terapeuta a Průzkum spokojenosti, který vyplní klient po ukončení terapie. Klient k žádosti také přiloží účetní doklady (potvrzení o zaplacení, fakturu apod.) za každé absolvované sezení. O příspěvek je možno žádat na jednotlivé hodiny, ale také souhrnně. Finanční prostředky budou vyplaceny dle rozsahu absolvovaných hodin, max. ale za 10 hodin, tedy až 7 000 Kč. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na webu VZP v sekci Výhody a příspěvky pro dospělé.

Pilotní projekt je realizován v období od 7. prosince 2020 do 31. května 2021 (nebo do vyčerpání přidělených finančních prostředků). Poté se bude dva měsíce vyhodnocovat. Na základě výsledků může být tento příspěvek zařazen do stálé nabídky příspěvků z fondu prevence.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku