PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

VZP ČR zpřístupnila léčbu cystické fibrózy pro další dětské pacienty. Inovativní léčivý přípravek Kaftrio bude dostupný dětem od šesti let

lekar-doktor-osetreni


Podpisem společného stanoviska VZP ČR a Pracovní skupina pro cystickou fibrózu ČLS JEP obě strany podpořily úhradu léku Kaftrio pro skupinu dětských pacientů trpících tímto vzácným geneticky podmíněným onemocněním. Nárok na něj budou mít pacienti od šesti let věku, kteří splní indikační kritéria formulovaná odbornou společností. Dosud byl přípravek hrazen pouze starším 12 let, věková hranice úhrady léku byla nyní snížena na základě nejnovějších vědeckých poznatků.

„Jsem rád, že jsme se s odbornou společností dohodli na společném postupu, který dává v nadcházejícím roce naději 43 pacientům v daném věkovém rozpětí na lepší péči a tím i lepší život. Projeví se to například snížením počtu nutných hospitalizací, odpadnou jim opakované a časté návštěvy v ordinacích specialistů i u praktika. Děti se budou moci zapojit do školních i mimoškolních aktivit, které jim dosud byly kvůli diagnóze odpírány,“ říká Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči.

Mezi léčivými přípravky cystické fibrózy, které jsou dnes na trhu, má Kaftrio jednoznačně nejlepší výsledky co do účinnosti léčby, zvyšuje kvalitu a prodlužuje věk dožití pacientů s cystickou fibrózou. Pacienti musí pro indikaci léčby Kaftriem splnit alespoň jedno ze dvou stanovených kritérií. Buď mají alespoň jednu mutaci F508del v genu pro transmembránový regulátor vodivosti (CFTR), nebo mají genotyp F508 del/F508del, ale stávající terapie nedokáže zabránit progresi základního onemocnění.

„Podpis dohody, která v souladu s nejnovějšími evropskými indikačními kritérii posouvá věkovou hranici už k 6 letům věku, je příslibem pro naše dětské pacienty s cystickou fibrózou na kvalitnější život i efektivnější způsob léčby. Oceňuji proto přístup VZP ČR a jsem rád, že se nám díky vstřícné komunikaci ze strany pojišťovny podařilo zajistit českým pacientům tento inovativní a vysoce moderní léčivý přípravek,“ říká člen výboru pracovní skupiny a přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie Fakultní nemocnice Motol prof. Pavel Dřevínek.

Pacienti s cystickou fibrózou se léčí ve specializovaných centrech, která se nacházejí ve FN Motol, FN Brno, FN Olomouc, FN Hradec Králové a FN Plzeň. Cystická fibróza je jedním z nejčastějších dědičných onemocnění v naší populaci. Je způsobeno mutací genu, který se označuje jako CFTR gen, který řídí činnost tzv. chloridového kanálu v membráně buněk. Každý rok se v Česku narodí 15–20 dětí s touto chorobou.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku