PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

VZP loni zaplatila v průměru 560 tisíc Kč za léčbu jednoho hemofilika, výjimkou ale nejsou částky v řádu milionů

vzp-logo


Hemofilie patří k nemocem, jejichž léčba je jedna z nejnákladnějších. Za jednoho klienta s touto diagnózou zaplatila loni VZP ČR v průměru 560 tisíc Kč, výjimkou ale nejsou ani částky přesahující 20 milionů Kč na léčbu jednoho pacienta, záleží na závažnosti onemocnění. Celkem se v roce 2021 s poruchou srážlivosti krve léčilo 1 362 klientů VZP, téměř dvakrát více bylo mužů. Celkové náklady pojišťovny na léčbu této nemoci přesáhly 761 milionů Kč. VZP analýzu vydává v souvislosti s připomenutím Světového dne hemofilie, který připadá na 17. dubna.

Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím výši nákladů na léčbu poruchy srážlivosti krve je potřeba speciálních a mimořádně drahých léků. Vzhledem k poklesu ceny léčivého přípravku došlo i přes nárůst pacientů v meziročním srovnání ke snížení celkových nákladů na léčbu téměř o 40 milionů Kč. Viz následující tabulku.

Počet klientů VZP s hemofilií a náklady na jejich léčbu za posledních 5 let

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
Počet pacientů 1 463 1 390 1 387 1 337 1 362
Náklady na péči v tis. Kč 566 684 672 513 700 072 799 729 761 633
Průměrné náklady na pacienta v tis. Kč 387,3 483,8 504,7 598,2 559,2

Nejvíce hemofiliků, tedy nemocných se špatnou srážlivostí krve, evidovala loni VZP v Praze, v Jihomoravském a Středočeském kraji. Podrobně to ukazuje následující tabulka.

Počet klientů VZP s hemofilií a náklady na jejich léčbu v krajích v roce 2021

Kraj Ženy Muži Celkem Náklady v tis. Kč Průměrné náklady v tis. Kč
Hlavní město Praha 97 145 242 133 956 553,5
Středočeský kraj 62 104 166 75 292 453,6
Jihočeský kraj 18 55 73 50 895 697,2
Plzeňský kraj 21 60 81 53 543 661,0
Karlovarský kraj 17 30 47 18 813 400,3
Ústecký kraj 20 57 77 50 951 661,7
Liberecký kraj 27 53 80 26 100 326,2
Královéhradecký kraj 23 34 57 39 654 695,7
Pardubický kraj 16 44 60 24 086 401,4
Vysočina 29 53 82 53 429 651,6
Jihomoravský kraj 99 112 211 140 686 666,8
Olomoucký kraj 10 35 45 32 466 721,5
Moravskoslezský kraj 23 47 70 50 085 715,5
Zlínský kraj 36 35 71 11 677 164,5
Celkem 498 864 1 362 761 633 559,2

Velké rozdíly v průměrných nákladech na jednoho klienta v různých regionech jsou dány nerovnoměrným rozložením nejzávažnějších případů. Částka, kterou pojišťovna ročně uhradí za jednoho nemocného s hemofilií, se může dramaticky lišit právě podle závažnosti onemocnění.

S ohledem na vstup a následné rozšíření podmínek úhrady přípravků pro moderní terapii hemofilie došlo k výraznému snížení jednotkových nákladů na nejnákladnější pacienty s tímto onemocněním.

Hemofilie je dědičné onemocnění, které se vyskytuje ve většině případů pouze u mužů, mírnější forma poruchy srážlivosti krve, tzv. von Willebrandova choroba, se vyskytuje bez ohledu na pohlaví. V krvi hemofiliků je nedostatek srážecího faktoru. Léčba spočívá v jeho dodávání přímo do krve.

Podle závažnosti se hemofilie rozděluje do tří skupin. Lidé s lehkou hemofilií např. déle krvácejí po operacích či úrazech. U pacientů se středním stupněm nemoci může docházet ke spontánnímu krvácení a často krvácejí již po nepatrném poranění. Těžcí hemofilici pak často trpí samovolným krvácením do kloubů (zejména do kolen, loktů a kotníků) a při nedostatečné léčbě jim hrozí trvalé poškození kloubů a invalidita.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku