PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

VZP nabídne lázním stabilizační platby

lazne_luhacovice

Foto: luhacovice.czVšeobecná zdravotní pojišťovna vzhledem k nadále trvající mimořádné situaci nabízí od 1. dubna 2021 poskytovatelům lázeňské léčebně rehabilitační péče tzv. stabilizační zálohové platby. Zároveň jim umožňuje vytvořit náhradní lůžkové kapacity pro umístění pacientů s prokázaným onemocněním COVID-19, kteří byli původně hospitalizováni u poskytovatelů akutní lůžkové péče. Lázeňská léčebně rehabilitační péče u pacientů, kteří prodělali COVID-19 s komplikovaným průběhem, může být poskytována jako součást léčebného procesu.

Nabídka stabilizační platby pro poskytovatele lázeňských léčebně rehabilitačních zdravotních služeb

VZP ČR nabízí poskytovatelům lázeňské léčebně rehabilitační péče, kteří mají s VZP ČR smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, uzavření dodatku k zajištění tzv. stabilizační zálohové platby. Na základě tohoto dodatku VZP ČR uhradí poskytovateli tři stabilizační zálohové platby v období do 31. 5. 2021. Výpočet výše stabilizační platby a způsob vypořádání je uveden ve vzoru dodatku Organizačního opatření č. 8/2021 – Stabilizační zálohová platba pro poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. Poskytovatelé lázeňské léčebně rehabilitační péče se v případě zájmu mohou obrátit na místně příslušnou regionální pobočku VZP ČR.

„Účelem stabilizační platby je zajištění a financování sítě poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče, stejně tak jako i zajištění dostupnosti této péče,“ řekl David Šmehlík, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči.

Organizace péče o pacienty v souvislosti s onemocněním COVID-19 u poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče

VZP ČR umožňuje poskytovatelům lázeňské rehabilitační péče vytvořit náhradní lůžkové kapacity pro umístění pacientů původně hospitalizovaných u poskytovatelů akutní lůžkové péče s prokázaným onemocněním COVID-19, kteří nevykazují závažné klinické příznaky onemocnění, s tím, že pacient překládaný do náhradní lůžkové kapacity nemůže být z objektivních důvodů propuštěn do vlastního sociálního prostředí či umístěn v pobytovém zařízení sociálních služeb.

Náhradní lůžková kapacita bude vykazována na dokladu 02 výkonem VZP – 00795 (ošetřovací den) s odborností 9H9 za každý ošetřovací den dle kategorie pacienta 1 nebo 2 s diagnózou U07.1. Výše úhrady za výkon VZP – 00795 je stanovena jako konečná a nepodléhá žádným dalším úpravám bonifikacím úhradové vyhlášky pro rok 2021.

Lázeňská léčebně rehabilitační péče u pacientů po prodělaném onemocnění COVID-19 s komplikovaným průběhem může být poskytována jako součást léčebného procesu, jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní lékař, a to v případech dodržení podmínek indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, který je přílohou č. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících předpisů.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku