PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

VZP opět v modrém… Pojišťovna chce zvýšit povědomí o autismu

vzp-logo


Už třetím rokem budou v noci z pátku 2. na 3. dubna při příležitosti Světového dne zvýšení povědomí o autismu budovy Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky osvíceny modrým světlem (budova Ústředí v Praze na Vinohradech a Na Pernštýně a budova VZP v Kolíně). VZP se tak opět připojí k osvětové kampani Česko svítí modře zájmové platformy Naděje pro autismus. Jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra (PAS) neboli autismu a posílit vědomí sounáležitosti a solidarity s lidmi s PAS a s jejich rodinami.

Podle statistiky VZP počet klientů s poruchami autistického spektra, kterým pojišťovna hradila zdravotní péči, sice roste, ale od roku 2017 se tento růst zpomaluje. Průměrné náklady na ošetření jednoho pacienta s PAS byly v roce 2020 téměř 40 tisíc korun. Všeobecná zdravotní pojišťovna zaplatila za veškerou zdravotní péči o klienty trpící poruchami autistického spektra (PAS) v loňském roce téměř 300 milionů korun, což je nejvíc za posledních 5 let. V meziročním srovnání s rokem 2016 stouply náklady o 83 %.

Vývoj počtu pacientů s autistickými poruchami v letech 2016 až 2020 a náklady, které VZP vydávala na péči o ně, ukazuje následující tabulka.

20162017201820192020
Počet nemocných4 1116 6187 3617 5557 548
Náklady na péči v tis. Kč*163 398233 809248 589258 542299 533
Průměrné náklady na pacienta39 74635 32933 77134 22139 684

*Jedná se o veškeré výdaje z veřejného zdravotního pojištění na zdravotní péči u pacientů, kteří trpí autistickými poruchami

Zdravotní péči vloni nejvíce potřebovaly děti s PAS ve věku do 9 let, celkem 4 106 pacientů, a ve věku od 10 do 19 let, to bylo 2 558 pacientů. Statistika pojišťovny také ukazuje, že autistickými poruchami trpí více muži.

Vývoj počtu pacientů s autistickými poruchami v letech 2016 až 2020 dle pohlaví

20162017201820192020
Ženy8641 8662 1622 1222 096
Muži3 2474 7525 1995 4335 452

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Důsledkem poruchy je, že děti, potažmo dospělí, dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívají. Včasný záchyt autismu a započetí cílené terapie zvyšuje šanci, že se podaří nastartovat další pozitivní vývoj. Od roku 2016 se plošně provádí v rámci preventivních prohlídek 18měsíčních dětí vyšetření zaměřené na včasný záchyt případných poruch autistického spektra (PAS).

Letošní již VIII. ročník osvětové kampaně Česko svítí modře je zaměřen na propagaci Průkazu osoby s PAS a pravidel komunikace pro odpovídající přístup k lidem s PAS jak v době pandemie onemocnění COVID-19, tak i mimo ni. V této souvislosti je možné na webových stránkách ministerstva zdravotnictví najít Komunikační soubor pro osoby s poruchou autistického spektra. Průkaz osoby s PAS plní funkci prevence vzniku náročných situací a odlehčovací funkci v kritických situacích např. při ošetření u lékaře, jednání na úřadě apod. Průkazy osoby s PAS jsou dostupné u praktických lékařů pro děti a dorost, u praktických lékařů pro dospělé, klinických psychologů a pedopsychiatrů, distribuci zajišťuje na poptávku odborníků ministerstvo zdravotnictví.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku