PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

VZP se spolu s dalšími zdravotními pojišťovnami zapojuje do kampaně onkologické prevence zaměřené na edukaci

vzp-logo


VZP posouvá svoji komunikační strategii směrem k jednotlivci a jeho zájmu o vlastní zdraví, apelovat bude na zdravý životní styl svých klientů. Posilovat hodlá také aktivity v oblasti prevence, včetně screeningu a včasného záchytu onkologických onemocnění. „Prevence je naprosto klíčový aspekt nejen v péči o zdraví našich klientů, ale i v řešení výdajů zdravotního pojištění. VZP se proto této problematice věnuje systematicky, motivujeme naše klienty, aby prevenci nepodceňovali, ovšem přes veškerou snahu je zřejmé, že se to u významné části populace stále nedaří,“ říká ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

VZP se hlásí k řadě osvětových akcí, spolu s ostatními pojišťovnami v těchto otázkách dlouhodobě spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví a Úřadem vlády na zlepšení prevence a včasného záchytu onkologických onemocnění. Aktuálně zahajuje distribuci osvětové brožury, k níž se všechny zdravotní pojišťovny v memorandu zavázaly.

„Hradíme léčbu 50leté pacientky z Moravskoslezského kraje, kde náklady na léčbu rakoviny prsu dosahují zhruba 6 milionů korun, máme ale stejně starého pacienta s lymfomem, jehož léčba už stála dvojnásobek. Díky stabilnímu financování můžeme hradit i takto nákladnou péči, na druhou stranu právě prevence a včasný záchyt onemocnění by zvyšoval šance na uzdravení pacientů a výrazně snižoval náklady na jejich léčbu. Takové úspory by se daly v systému využít například na nákup dalších inovativních léků, které patří do kategorie těch nejdražších,“ říká ředitel VZP Zdeněk Kabátek. VZP v loňském roce za léčbu onkologických onemocnění vyplatila v součtu 16,2 miliardy korun za 301 tisíc pacientů, mezi nimiž jsou také klienti, jejichž léčba stála několik milionů korun.

Každý měsíc VZP rozešle 80 tisíc dopisů v rámci adresného zvaní na screening rakoviny děložního čípku, prsů a kolorekta. „I přes veškeré snahy zejména covidová doba znamenala výrazný propad v návštěvnosti preventivních prohlídek, v některých regionech až o 60 %,“ říká Ivan Duškov, podle něhož se jedná celkem až o dvě stě tisíc preventivních vyšetření u těch nejzávažnějších diagnóz, která v loňském roce nebyla provedena, a dodává: „Už dnes lékaři potvrzují, že důsledky již ve svých ordinacích vidí. Přicházejí k nim lidé s pokročilým stadiem rakoviny, u nichž by včasnější záchyt dával mnohem větší naděje na uzdravení.“

Dlouhodobá spolupráce VZP s ostatními pojišťovnami, Ministerstvem zdravotnictví a Úřadem vlády vyústila v podpis Memoranda, kde se všechny zúčastněné strany zavazují mj. i k zajištění lepší informovanosti pojištěnců prostřednictvím edukační brožury, jejíž distribuce začíná zítra. Úřad vlády a ministerstvo zajistily vznik brožury po věcné i grafické stránce, zdravotní pojišťovny pak zajišťují její distribuci. Část klientů brožuru obdrží elektronickou cestou, část z nich ji nalezne ve své poštovní schránce. „Náklady jsou financovány z našeho provozního fondu, tedy z prostředků, které VZP ušetřila na svém provozu, nikoli z peněz, které jsou určeny na zajištění péče o naše klienty,“ uzavírá Ivan Duškov.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku