PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

VZP uhradí nemocnicím poskytování plánovaných zákroků bez omezení. Chce tak povzbudit nemocnice k dohnání výpadku z covidových let

nemocnice-operace


V důsledku epidemie covid-19 a souvisejících opatření byla nucena řada nemocnic odložit plánované (tzv. elektivní) zákroky. Část z nich je z veřejného zdravotního pojištění zařízením hrazena de facto bez omezení, některé jsou ale zahrnuty v tzv. paušální úhradě, která jejich počet reguluje. Právě těch se týká aktuální rozhodnutí VZP ČR.

„Toto je určitě dobrá zpráva pro pacienty, kterým byl zákrok nejprve odložen kvůli covidu a dodnes se jej nedočkali kvůli dlouhým objednacím lhůtám. VZP navíc vytipovala ty výkony v dané kategorii, kterých se výpadek dotkl nejvíce. Věřím proto, že nemocnice tuto možnost využijí v co nejširší míře a že u konkrétních zákroků skutečně dojde ke zkrácení čekacích dob,“ říká Tom Philipp, předseda Správní rady VZP ČR.

„VZP ČR chce ještě v tomto roce podpořit nemocnice v dorovnání výpadku, který jim v počtech provedených výkonů vznikal v letech 2020 a 2021. U těch hospitalizací s vybranou elektivní péčí, hrazených paušální úhradou, která je úhradovou vyhláškou regulována, proto nabídneme nemocnicím k podpisu individuální úhradový dodatek,“ vysvětluje Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči.

Po podpisu dodatku ke smlouvě o individuální úhradě v roce 2022 budou hospitalizace vybrané elektivní péče nemocnicím uhrazeny bez regulačního omezení, a to nad rámec úhradové vyhlášky. Přesný výčet zákroků, kterých se to týká, vychází z šetření VZP ČR, které analyzovalo, u kterých výkonů zahrnutých do tzv. paušální úhrady došlo v průběhu covidových let k největšímu propadu. Jedná se o hospitalizační péči poskytovanou v oborech gastroenterologie, kardiologie, cévní chirurgie, gynekologie, ortopedie, ORL a urologie (například některé operace ramenních či kolenních vazů, odstranění polypů na sliznici při endoskopii, chirurgické zákroky při rekonstrukci ušního bubínku atd.).

Konkrétně se jedná např. o tyto zákroky:

  • POLYPEKTOMIE ENDOSKOPICKÁ
  • KARDIOVERSE ELEKTRICKÁ (NIKOLIV PŘI RESUSCITACI)
  • PROFUNDOPLASTIKA
  • KONIZACE CERVIXU, JAKÁKOLIV TECHNIKA S VYJÍMKOU UŽITÍ LASERU
  • REKONSTRUKČNÍ ARTROSKOPIE
  • MYRINGOPLASTIKA
  • KATETRIZACE URETERU, NEBO EXTRAKCE KONKREMENTU Z MOČOVODU, NEBO DISCIZE STRIKTURY URETERU, NEBO BIOPSIE Z URETERU VČETNĚ KOAGULACE ANEBO ZAVEDENÍ STENTU
  • PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA

Úhradová vyhláška pro rok 2022 definuje úhradu hospitalizační péče v několika částech. Mimo regulovaných (výše uvedených) zákroků je velká část elektivní péče hrazena výkonnostně, tzn. kolik takové péče nemocnice provede, tolik je zdravotní pojišťovnou uhrazeno bez regulace. Jedná se např. o totální endoprotézy, odstranění žlučníku, operace kýly, operace pro nádorová onemocnění, různé rekonstrukční výkony, kardiologické a kardiochirurgické operace, gynekologické operace, operace v ORL, cévní operace, péči poskytnutou v souvislosti s úrazy, operace na páteři, operace vrozených vad, transplantace a další.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku