PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

VZP v boji s covidem-19 vsadila na podporu očkování, v posledních týdnech nastavila řadu opatření

A business woman is wearing protective mask in International airport, travel under Covid-19 pandemic, safety travels, social distancing protocol, New normal travel concept


„Očkování je pro nás dnes naprostou prioritou v boji s covidem. VZP podniká řadu kroků, které mají s proočkovaností Česka pomoci, patří k nim mobilní očkovací týmy v projektu „VZP očkuje“, jsou to bonusy pro očkovací týmy ve výši 8 000 korun, je to příspěvek pro seniory, kteří se nechají očkovat. Pojišťovna vyzvala dopisem 226 tisíc svých klientů z věkové kategorie nad 65 let, kteří dosud nebyli očkováni, aby tak učinili, komunikujeme pravidelně s praktickými lékaři, mj. jsme jim předali seznamy neočkovaných pacientů z jejich kartoték, abychom jim pomohli s dohledáváním apod.,“ popisuje aktivity VZP ČR její ředitel Zdeněk Kabátek. Zdravotní pojišťovny se také v závěru minulého týdne shodly na dalších bonusech a změnách v úhradách, které jednak umožní očkovat i ambulantním specialistům, jednak přinášejí další finanční motivaci i pro praktické lékaře, stejně jako obnovovaná očkovací centra (souhrn viz níže).

Zajištění mobilních očkovacích týmů VZP přímo na pracoviště

Firmy, ale i úřady či obce mohou požádat VZP o zajištění přítomnosti mobilního očkovacího týmu přímo na pracovišti či v dané obci. Primárně je tato nabídka určena firmám s více než 500 zaměstnanci pojištěnými u VZP. Aby očkovací tým VZP zajistila, je nutné, aby o očkování mělo zájem alespoň 50 zaměstnanců, z toho minimálně 20 pojištěnců VZP. Nabídka se týká i očkování například v domovech pro seniory. Zájemci musí vyplnit rezervační formulář na https://www.vzpockuje.cz/rezervace/, poté budou kontaktováni zaměstnanci VZP, kteří s nimi dohodnou veškeré podrobnosti.

VZP už sjednává očkování přímo ve firmách, mobilní očkotýmy motivuje vyšší odměnou

Testování ve firmách

VZP společně s ostatními zdravotními pojišťovnami spustila již na jaře web www.samotesty-covid.cz, jehož prostřednictvím mohli zaměstnavatelé vykazovat provedené testy u svých zaměstnanců. K 30. 9. 2021 byl provoz webu ukončen. Na základě vydaného Mimořádného opatření MZ k testování zaměstnanců a OSVČ pomocí samoodběrových testů ze dne 20. 11. 2021 jsou stránky znovu zaktivovány. Povinnost testovat zaměstnance, kteří nemají platné potvrzení o očkování nebo o bezinfekčnosti v důsledku prodělané nemoci, je zavedena nejpozději od 29. 11. 2021. Zaměstnavatelé pak mohou žádat prostřednictvím aplikace umístěné na tomto webu o příspěvek na nákup samoodběrových testů ve výši 60 Kč na zaměstnance, a to 4x za měsíc. Celkem jim pojišťovna měsíčně přispěje až 240 Kč. Žádosti je možné podávat od 17. 1. 2022. Zaměstnavatelé podávají vždy jen jednu žádost za všechny zaměstnance bez ohledu na to, u které zdravotní pojišťovny jsou pojištěni.

Příspěvek až 500 Kč pro lidi starší 65 let

VZP nabízí všem svým pojištěncům starším 65 let příspěvek ve výši 500 korun na nákup potřeb nebo pomůcek v lékárnách v případě, že dokončí očkování proti covidu-19 v termínu od 15. 11. 2021 do 28. 2. 2022. Požádat o něj mohou do 30. 4. 2022. Příspěvek se nevztahuje na aplikaci posilovací dávky, tzv. přeočkování.

Informace pro mobilní očkovací týmy

Mobilní očkovací týmy, které budou podávat vakcíny přímo ve firmách, mohou získat bonifikaci ve výši 8 000 Kč. Podmínkou ale je, že očkování proběhne mimo prostory očkovacího centra a zároveň bude v rámci jednoho výjezdu naočkováno alespoň 20 pojištěnců VZP bez ohledu na to, o kterou dávku se jedná.

Obecné informace o onemocnění covid-19

Ministerstvo zdravotnictví, ale i krajské hygienické stanice vydávají informace k aktuálnímu vývoji epidemie nejenom v České republice, ale i ve světě.

Psychosociální podpora

Pojištěnci VZP mohou čerpat až 5 000 korun na psychosociální podporu. Příspěvek je určen klientům starším 7 let, využít jej mohou až na 10 sezení (500 korun přispívá pojišťovna na jedno sezení). V tuto chvíli je čerpání příspěvku pro rok 2021 ukončeno, nicméně VZP počítá s jeho obnovením v roce 2022.

Organizační opatření pro poskytovatele

V souvislosti s vývojem epidemie jsou průběžně vydávána a aktualizována organizační opatření určená poskytovatelům zdravotních služeb.

Další bonifikace a změny v úhradách z veřejného zdravotního pojištění, které byly schváleny 3. 12. 2021

Bonus 500 Kč

Je určen praktickým lékařům (pro dospělé i pro děti a dorost), kteří podají vakcínu pacientovi v jeho sociálním prostředí (zejména v místě jeho bydliště). Tento způsob očkování proti onemocnění covid-19 je určen pacientům, kteří se nemohou z důvodu svého zdravotního stavu či handicapu dostavit do vakcinačního centra nebo do ordinace praktického lékaře. Dále může jít o pacienty, pro které je obtížné zaregistrovat se do vakcinačního centra běžným způsobem. Nemusí jít nutně o pacienta registrovaného u daného lékaře. Bonus se přičítá ke všem stávajícím platbám, včetně úhrady za dopravu.

Bonus 113 Kč

Tento bonus náleží za očkování v ordinacích ambulantních poskytovatelů (praktických lékařů i ambulantních specialistů) za podání 1. nebo posilující dávky vakcíny (tj. zpravidla 3. dávky očkování v případě dvoudávkového schématu, resp. posilující dávky v případě jednodávkového schématu. Přičítá se ke všem stávajícím platbám za očkování proti covid-19. V případě, že vakcínu podává praktický lékař, nemusí jít o u něj registrovaného pacienta.

Vakcína v ordinacích ambulantních specialistů

Očkovat budou moci také ambulantní specialisté, tedy lékaři všech lékařských odborností. O nasmlouvání příslušných výkonů žádají místní pobočku VZP. Očkovací místa už nemají stanoven rozsah minimální provozní doby pracoviště, poskytovatel zajišťuje očkování dle potřeby dostupnosti očkování proti onemocnění covid-19 v daném regionu, případně dle své ordinační doby.

Motivace očkovacích center

Očkovací centra budou bonifikována podle počtu podaných vakcín. Například při podání víc než 500 dávek za den mohou získat až 12 000 korun bonifikace.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku