PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

VZP vrací za rok 2022 na přeplatcích za léky rekordních 680 milionů

vzp-logo


Za rok 2022 vrací VZP svým klientům na přeplatcích za doplatky na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely částku dosahující takřka 681 milionů korun. Jedná se o rekordní částku, která bude vrácena více než 582 tisícům klientů. Průměrná výše přeplatku v loňském roce vzrostla o 47 Kč na 1 169 Kč.

Počet klientů, kterým budou vráceny přeplatky, stoupl v roce 2022 o 48 tisíc oproti roku předešlému. K největšímu nárůstu počtu pojištěnců došlo u věkové skupiny do 18 let, VZP eviduje 66% přírůstek pojištěnců této kategorie. Částka, která dětem do 18 let bude vrácena, dosahuje téměř 4,7 milionu Kč, tj. o 85 % více než v roce 2021. Celkově vrací VZP svým pojištěncům o 14 % více peněz než v předešlém roce. VZP přeplatky posílá klientům automaticky, zároveň také doporučuje využít možnosti zaslání na bankovní účet (viz informace níže).

Rozdělení klientů VZP, kteří překročili ochranný limit dle věkových kategorií

 Věková skupinaPojištěnci s přeplatkemVrácená částka v Kč
Rok 2021Rok 2022Rok 2021Rok 2022
0–18 let3 8146 3432 534 8164 698 927
19–64 let5 7156 90829 487 68633 801 094
65–69 let67 01972 69079 558 60888 020 223
nad 70 let457 882496 726487 853 173554 336 749
CELKEM534 430582 667599 434 283680 856 993

Změny ve výplatě přeplatků

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.) upravila pravidla pro vyplacení přeplatku (vstoupila v platnost od 1. 1. 2022). Výše minimálně vyplácené částky překračující ochranný limit je stanovena na 200 Kč. Tzn. zdravotní pojišťovny mohou klientovi poslat částku překračující ochranný limit ve chvíli, kdy součet přeplatků překročí hranici 200 korun. Tato novela se týká všech zdravotních pojišťoven.

Nevyplacené přeplatky do 200 Kč se přesouvají nejen mezi jednotlivými čtvrtletími roku, za nějž je limit sledován, ale nově i mezi roky. Částka, která v součtu přesáhne stanovený limit 200 Kč, je pojištěnci vrácena nejpozději do 60 dní od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen.

Výše ročního limitu

Roční limit na započitatelné doplatky je stanoven zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, následovně:

  • u dětí mladších 18 let – 1 000 Kč
  • u dospělého člověka – 5 000 Kč
  • u pojištěnců nad 65 let – 1 000 Kč
  • u pojištěnců nad 70 let a invalidních pojištěnců, kteří svou invaliditu doložili zdravotní pojišťovně – 500 Kč

Co se započítává do ochranného limitu?

Do limitu se započítávají pouze částky započitatelných doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Nezapočítávají se tedy veškeré pojištěncem uhrazené doplatky a také nejsou uznávány úhrady za zdravotnické prostředky. Vše, co pojištěnci zaplatí za doplatky na léky navíc, jim VZP vrací.

Musí se dokládat nárok na snížený limit?

Pojištěnci zařazení do II. nebo III. stupně invalidity musí své zdravotní pojišťovně sami nahlásit a doložit kopií rozhodnutí o invalidním důchodu, případně kopií posudku o posouzení zdravotního stavu. V opačném případě pojišťovna nemůže ochranný limit snížit a na pojištěnce se stále vztahuje jen zákonný limit podle věku. Informace ke sníženému ochrannému limitu za léky u invalidních pojištěnců jsou zveřejněné na samostatné webové stránce VZP.

Musí pojištěnec o zaslání přeplatku žádat?

Pojištěnec o vrácení přeplatku žádat nemusí – zdravotní pojišťovna překročení ochranného limitu sleduje. Částka je pojištěnci zaslána buď na jeho bankovní účet, anebo poštovní poukázkou na adresu evidovanou u VZP. Číslo bankovního účtu mohou klienti nahlásit prostřednictvím webového formuláře, osobně na kterémkoli klientském pracovišti VZP, elektronicky e-mailem na adresu podatelna@vzp.cz, formou obecného podání přes aplikaci Moje VZP/VZP Point nebo prostřednictvím datové schránky (i48ae3q). VZP klientům doporučuje využít možnosti zaslání přeplatků převodem na bankovní účet.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku