PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

VZP vrátila klientům loni rekordních 493 milionů korun za doplatky na léky

business-163870_640


V loňském roce vrátila VZP svým klientům bezmála 493 milionů korun, které zaplatili v lékárnách nad tzv. ochranný limit za započitatelné doplatky za léky. Ve srovnání s rokem 2018 jde o nárůst o více než 70 milionů korun (17 %). Tuto zákonem stanovenou hranici loni překročilo přes 464 tisíc klientů VZP, zatímco v roce 2018 to bylo o 38 tisíc klientů méně.

Výše ochranného limitu je 5 000 Kč za rok, u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je tato hranice 1 000 Kč a pro seniory nad 70 let je limit nastaven na 500 Kč.

Od 1. 1. 2020 došlo navíc ke snížení limitu na 500 Kč u poživatelů invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění. Pojištěnci své zdravotní pojišťovně musí tyto skutečnosti doložit. V případě nedoložení kopie rozhodnutí o invalidním důchodu, resp. kopie posudku o posouzení zdravotního stavu, se na pojištěnce automaticky vztahuje limit dle věku.

Do limitu se započítávají pouze částky započitatelných doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Vše, co lidé zaplatí za započitatelné doplatky na léky navíc, jim VZP vrací.

V následující tabulce je zachyceno, jak se situace při srovnání let 2015 až 2019 vyvíjela a kolik peněz VZP vracela svým klientům. Důvodem dramatického nárůstu v roce 2018 oproti předchozím letům bylo snížení limitů na započitatelné doplatky na léčivé přípravky u dětí a seniorů. Důležité je také zmínit, že do roku 2018 neexistovala věková skupina nad 70 let s ochranným limitem sníženým na 500 Kč, ale pouze věková skupina nad 65 let.

Kolik klientů VZP překročilo ochranný limit a kolik jim pojišťovna vracela:

 

Počet pojištěnců s přeplatkem

Vrácená částka v Kč

Rok 2015

47 115

58 853 000

Rok 2016

49 708

59 988 170

Rok 2017

60 245

74 578 586

Rok 2018

425 999

422 500 740

Rok 2019

464 368

492 749 581

 

Uvedená data potvrzují, že proběhlá změna pomohla těm nejpotřebnějším. Z celkového počtu 425 999 klientů, kterým VZP vracela peníze za rok 2018, jich více než 363 tisíc bylo ve věkové kategorii nad 70 let. V roce 2019 dostalo zpět peníze 464 368 klientů VZP, z nichž pojištěnců v kategorii nad 70 let bylo o 9 % více než v předchozím roce.

Rozdělení klientů VZP, kteří překročili ochranný limit, dle věkových kategorií, a kolik jim pojišťovna vracela:

 

Pojištěnci s přeplatkem

Vrácená částka v Kč

Věková skupina

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2019

0–18 let

2 601

3 000

1 513 716

1 731 111

19–64 let

3 476

4 542

17 031 805

24 633 528

65–69 let

56 473

61 893

59 504 387

69 240 753

nad 70 let

363 449

394 933

344 450 832

397 144 189

CELKEM

425 999

464 368

422 500 740

492 749 581

 

VZP u všech klientů sleduje překročení ochranného limitu a přeplatky vrací poštovní poukázkou nebo na bankovní účet. Číslo bankovního účtu může klient pojišťovně nahlásit na pobočce, prostřednictvím call centra nebo písemně. Částka překračující ochranný limit bude klientovi VZP vyplacena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Pokud částka nepřesáhla 50 Kč, uhradí ji zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí v kalendářním roce.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku