PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

VZP zvýšila příspěvky dárcům krve

lekar-doktor-osetreni


V uplynulém roce zažádalo o příspěvek na rekondiční nebo rehabilitační aktivity pro dárce krve 43 724 klientů VZP, téměř dvakrát více než v roce 2018. Pojišťovna jim tak vyplatila částku 42 668 972. Výše příspěvku se loni oproti roku 2018 zdvojnásobila a letos narostla o dalších tisíc korun. VZP uvedená data zveřejňuje při příležitosti Světového dne dárců krve, který připadá na neděli 14. června.

Krev má ve zdravotnictví nenahraditelnou a stále rostoucí roli. Vzhledem k jejímu nedostatku bijí transfuzní stanice po celé republice na poplach. Chybí tady zhruba 100 tisíc dárců. Přitom darovat krev je to nejsnazší, co může člověk pro člověka udělat.

VZP si plně uvědomuje význam krve v medicíně. Proto podporuje své klienty v rozhodování o jejím darování a odměňuje ty, kteří jsou dárci krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně. Příspěvky na rehabilitační či rekondiční aktivity pro dárce patří již k tradičním benefitům pojišťovny, které jsou průběžně navyšovány. A roste i zájem o jejich čerpání. V roce 2019 si přišlo pro příspěvek skoro dvakrát více klientů než v roce 2017.

Počet příspěvků a vyplacená suma pro dárce krve za poslední 3 roky

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Počet příspěvků Celkem vyplaceno Kč Počet příspěvků Celkem vyplaceno Kč Počet příspěvků Celkem vyplaceno Kč
Dárci krve 23 757 21 751 581 24 518 22 666 975 43 724 42 668 972

V druhé tabulce je uvedeno čerpání příspěvků v jednotlivých krajích. V roce 2019 čerpalo nejvíce klientů příspěvky pro dárce krve ve Zlínském kraji a na Vysočině. Nejméně pak na Karlovarsku a Liberecku.

Počet příspěvků a vyplacená suma pro dárce krve v roce 2019 v jednotlivých krajích

 

Kraj Počet příspěvků Celkově vyplacená částka v Kč
Hlavní město Praha 3 316 3 173 403
Středočeský 3 176 3 096 255
Jihočeský 2 690 2 628 593
Plzeňský 2 073 1 993 722
Karlovarský 1 213 1 170 047
Ústecký 3 584 3 486 783
Liberecký 1 677 1 630 177
Královéhradecký 3 487 3 398 231
Pardubický 3 477 3 414 553
Vysočina 5 098 5 021 416
Jihomoravský 3 761 3 660 012
Olomoucký 2 132 2 080 482
Moravskoslezský 2 695 2 642 422
Zlínský 5 345 5 272 876
Celkem 43 724 42 668 972
Přečtěte si také:  Léčba bolavých zad stojí ČPZP více než miliardu korun ročně

VZP oceňuje rozhodnutí svých klientů darovat krev, a proto v roce 2020 opětovně navýšila příspěvek z fondu prevence. Nabízí tak svým klientům, kteří aktivně darují krev, až 3 000 Kč. Už za jeden odběr může klient čerpat až 2 000 Kč na rekondiční nebo rehabilitační aktivity lázeňského typu, které nejsou placené z veřejného zdravotního pojištění, a dalších až 1 000 Kč při dvou odběrech za rok na dentální hygienu nebo zakoupené prostředky na dentální hygienu. VZP také pamatuje na již neaktivní dárce, kteří jsou držiteli ocenění alespoň za 10 odběrů. Těm poskytuje příspěvek až 500 Kč na rekondiční nebo rehabilitační aktivity. Nad rámec příspěvků poskytovaných z fondu prevence může dárce krve získat od společnosti Pojišťovna VZP, a. s., ještě 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma nebo zvýhodněnou sazbu ročního pojištění léčebných výloh při opakovaných výjezdech do zahraničí.

Dárcem krve se může stát člověk ve věku od 18 do 65 let, který netrpí vážnější alergií, neprodělal zánět jater, ledvin, infarkt, nemá vysoký tlak či srdeční vadu, není po transplantaci, neměl kapavku, TBC, není HIV pozitivní, promiskuitní a neužíval nitrožilně drogy. Před odběrem každého potenciálního dárce vyšetří lékař, aby ověřil a potvrdil, že je darování krve možné. Více informací o darování krve se lze dočíst např. na oficiálních webových stránkách Českého červeného kříže.

Světový den dárců krve vyhlásila Světová zdravotnická organizace na 14. června, den narození nositele Nobelovy ceny za výzkum typů lidské krve a objevitele Rh faktoru K. Landsteinera. Světový den dárců krve má oslavovat všechny dárce krve a být jim poděkováním. Zároveň upozorňuje na to, jak důležitá je krev pro život.