PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Z jakých pojištění lze krýt škody spojené s bicyklem jako takovým, jeho přepravou a provozem?

jizdni-kolo

Foto: pexels.comCyklistická sezóna je už v plném proudu. Pohyb na kole je masovým sportem a kola patří do výbavy prakticky každé domácnosti. Výpravy na nich jsou jednou z nejoblíbenějších víkendových i dovolenkových aktivit. Bicykly jsou ale také předmětem zájmu zlodějů. Úrazy cyklistů jsou jedny z nejčetnějších pojistných událostí z úrazového pojištění. A jezdci často také nechtěně způsobí škodu nebo újmu na zdraví. Vyplatí se tedy zopakovat rady a doporučení, jak se proti rizikům spojeným s cyklistikou pojistit.

Podle statistik Policie ČR zmizelo loni na území našeho státu celkem 4 800 bicyklů v úhrnné hodnotě asi 150 milionů korun. V posledních letech se prosazuje trend, že sice ubývá odcizených kol, roste ale jejich hodnota (loni meziročně o 12 %). Průměrná škoda se přiblížila už 30 000 korun. Objasněnost těchto krádeží zůstává nízká (okolo 30-35 %). I když je pachatel dopaden, neznamená to, že se kolo vrátí majiteli.

Kolo uložené doma nebo ve sklepě

Bicykly nejsou rozhodně levnou záležitostí. A ceny stále populárnějších elektrokol jsou většinou ještě vyšší. O to větší nepříjemnost čeká každého, kdo namísto svého dvoukolového „kámoše“ najde prázdný balkon, sklep či garáž. Kola jsou automaticky krytá v rámci pojištění domácnosti. Pojišťovny ovšem rozlišují, kde byla uložena. Nastane-li krádež v bytě nebo vlastním domě, UNIQA nemá nastavený limit pojistného plnění a krytí platí až do výše obecné pojistné částky za zařízení domácnosti v pojistné smlouvě. Zmizelo-li kolo z nebytových prostor patřících k bytu nebo z vedlejší stavby, vyplatí UNIQA obvykle až 30 % z pojistné částky na zařízení pojištěné domácnosti; respektive podle pojistných podmínek platných pro konkrétní pojistnou smlouvu (záleží na jejím stáří; v průběhu let UNIQA krytí vylepšovala).

„Pokud si klient své kolo cení více, může ho při sjednání pojistit na individuální pojistnou částku. Jednoznačná identifikace kola přitom výrazně napomůže při poskytnutí pojistného plnění při nastalé škodě,“ říká Zdeněk Hruška, manažer pojištění majetku a odpovědnosti UNIQA.

V rámci pojistného plnění uhradí pojišťovna zákazníkovi náklady na znovupořízení nového kola stejného typu a parametrů. Podmínkou vyplacení je policejní protokol o krádeži a splnění způsobu zabezpečení prostor, v nichž byl odcizený bicykl uložen.

Elektrokol v Česku přibývá. S nimi ovšem i úrazů

Pozor na zabezpečení: není zámek jako zámek

I když je kolo automaticky zahrnuté do souboru zařízení domácnosti, musí majitel myslet na správné zabezpečení proti krádeži. To je pro úhradu od pojišťovny rozhodující:

Základní podmínkou vzniku likvidní pojistné události je násilné překonání smluvního způsobu zabezpečení. Pokud se tak stane přes typ zámku, jenž neodpovídá kvalitou stanoveným parametrům v pojistné smlouvě, může pojišťovna plnění krátit.

Prostory mimo byt, tedy hlavně garáže nebo sklepy, v nichž je kolo uloženo, by měly být optimálně zděné (nikoli tedy například laťkami oddělené kóje). Uzamčeny musí být bezpečnostním zámkem (zadlabávací zámek, bezpečnostní cylindrická vložka a bezpečnostní kování). Pokud vymezený sklepní prostor klienta tyto požadavky nesplňuje, ale alespoň vstupní dveře do sklepních prostor jsou opatřeny bezpečnostním zámkem, jenž byl násilně překonán, vyplatí pojišťovna náhradu do určeného nižšího limitu.

V případě pojištění kol mimo dům s územní platností v Evropě (například při ubytování v hotelu nebo na internátu) se předepsané zabezpečení nevyžaduje, protože klient na něj zpravidla nemá žádný vliv. Zde je nezbytná policejní zpráva s potvrzením, že došlo k vloupání a násilnému překonání překážek. To samé platí ve veřejném prostoru na místech určených k odkládání kol, bylo-li odcizené kolo uzamčeno ve stojanu.

Odcizení bicyklu mimo místa pojištění je kryté na limity 5-10 % z pojistné částky za zařízení domácnosti podle zvoleného balíku pojištění.

Kolo jede na dovolenou

Pojistná ochrana z pojištění domácnosti se vztahuje na odcizení kola kdekoli v Evropě. Zapotřebí je vždy policejní protokol o odcizení a překonání zabezpečení.

UNIQA poskytuje pojistné krytí i na kola převážená autem, a to v tuzemsku i v Evropě. Nerozlišuje se, zda jsou na střešním nebo zadním nosiči. Pojištění platí v době od 6 do 22 hodin.

Je-li vůz převážející kola pojištěn havarijně s dodatkovým připojištěním zavazadel, vztahuje se havarijní pojištění i na poškození nebo zničení kol při nehodě, nebo například při podjezdu pod nízkým viaduktem apod. Havarijní pojištění ovšem nechrání kola proti krádeži.

Unikátní novinkou v pojištění majetku od Kooperativy jsou asistence pro cyklisty

Kolo jako zbraň

Cyklista sám může za jízdy způsobit škodu na majetku nebo újmu na zdraví někomu jinému. Takových nehod se ročně stanou stovky. UNIQA například eviduje přejetí psa, kolizi dvou vozidel v důsledku zakolísání cyklisty při předjíždění nebo srážku dvou cyklistů v zatáčce s vážným zraněním. Dokonce máme zkušenost ze střetu cyklisty v plné rychlosti se splašeným koněm. Dojde-li k havárii v cizině, bývá nárok poškozeného samozřejmě vyšší. Jízdní kola (a bohužel ani rychlejší a robustnější elektrokola) přitom dosud nemají předepsané povinné ručení jako jiná vozidla (částečně se to změní v roce 2024, od kdy budou muset mít těžší a rychlejší stroje povinné ručení).

Události, za které může být cyklista činěn odpovědným, lze hradit z pojištění občanské odpovědnosti sjednaného buď samostatně, nebo často k pojištění domácnosti. Územní platnost je celý svět s výjimkou USA, Kanady a Austrálie. Důležitá je dostatečná pojistná částka, aby kryla celou vzniklou škodu nebo újmu. Pojištění odpovědnosti umožňuje UNIQA sjednat až do výše limitu pojistného plnění 50 milionů korun. Další možností pro škody v zahraničí je cestovní pojištění, jehož součástí může být pojištění odpovědnosti.

Porouchané kolo

UNIQA pojišťovna nabízí k pojištění domácnosti za několik stokorun ročně možnost připojištění cykloasistence. V rámci ní odborníci po nehodě nebo poruše klientovi pomohou s opravou stroje na místě. Pokud to tam nelze, dopraví porouchané kolo do servisu až ve vzdálenosti do 50 km zdarma, opraví vyjmenované frekventované závady až do výše 5.000 korun a kolo do vyzvednutí zdarma uschovají. Služba se vztahuje až na 4 kola z jedné pojistné smlouvy k domácnosti a počet zásahů během roku není omezen.