PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Za jakých podmínek hradí pojišťovna denzitometrické vyšetření celého těla?

lekar-doktor-osetreni


Denzitometrické vyšetření (kód výkonu 89312 – Denzitometrie dvoufotonová) je zaměřeno na stanovení obsahu minerálů v kostech nebo v měkkých tkáních a v indikovaných případech je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. V souladu s platným Seznamem zdravotních výkonů ho musí doporučit ošetřující lékař, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

Nově tento výkon patří do odbornosti klinické osteologie, kde lékař vyšetření indikuje sám. Nadále však může být požadavek na vyšetření od revmatologa, dětského revmatologa a dalších z odborností: ortopedie, traumatologie, vnitřního lékařství, gynekologie a porodnictví, dětské gynekologie a endokrinologie. Může to být i praktický lékař, ale jen má-li u konkrétního pacienta písemné pověření od příslušného specialisty k předpisu antiosteoporotických léčivých přípravků s limitací odbornosti.

Pro indikace k denzitometrickému vyšetření, stejně jako u každého jiného vyšetření platí, že je potřebná žádanka, a je vždy plně v kompetenci ošetřujícího lékaře, jestli vyšetření doporučí. Existují však pravidla doporučení, která vydávají příslušné odborné společnosti, tak aby mohlo být co nejefektivněji a nejúčelněji využito denzitometrického vyšetření v osteologické praxi. Denzitometrie je také indikovaná u pacientů na začátku nebo v průběhu dlouhodobé léčby kortikoidy nebo jinými léky, které snižují množství kostní hmoty.

Denzitometrie umožňuje stanovení rizika vzniku zlomenin, zejména u žen v menopauze nebo po menopauze, ale vyšetření je nutné i u dalších onemocnění, u kterých jsou známky prořídlé kostní struktury a často jsou zjištěny i další faktory zvyšující riziko zlomenin, a to u obou pohlaví. Na základě výsledků denzitometrie je možné podstoupit cílenou léčbu, ale i jinak lze dle všeobecných pokynů s úpravou životosprávy a doporučovanou běžně dostupnou terapií účinně ovlivnit osteoporózu jako jednu z nejčastějších civilizačních nemocí.

Standardně se vyšetřují 2 až maximálně 3 oblasti skeletu, nejčastěji se jedná o bederní úsek páteře, kyčelní klouby nebo oblast distálního předloktí. Toto vyšetření je dostačující pro vyhodnocení stavu kostní struktury i změn probíhajících v čase léčby. Je nutné si také uvědomit, že se jedná o vyšetření s radiační zátěží, a vzhledem k tomu není žádoucí organismus více zatěžovat. Celotělová denzitometrie je možná, ale standardně se neprovádí. Další doplňující informace jsou uvedeny na internetových stránkách Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu (www.smos.cz).

Pro doplnění problematiky můžeme informovat i o možnosti vyšetření kostní denzity ultrazvukovým přístrojem (kód výkonu 89523 – Ultrazvuková denzitometrie). Jedná se o vyšetření bez radiační zátěže, kdy je však možné vyšetřit kvalitu kostní struktury pouze v jedné lokalitě, a to konkrétně na patní kosti. Vyšetření je tedy v podstatě orientační, ale pro prevenci dostačující. Výkon je možný na žádanku s obdobnými pravidly jako u kostní denzitometrie, ale v rámci prevence je vhodný i pro samoplátce.

 


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku