PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Začíná Pinktober. Měsíc, kdy jde o prsaŘíjen je zasvěcen prevenci rakoviny prsu, v souvislosti s tím probíhá celosvětová osvětová kampaň pod názvem Pinktober. VZP při této příležitosti také zdůrazňuje, že rakovina prsu je nejčastější onkologické onemocnění žen, každoročně si tuto diagnózu v Česku vyslechne víc než 7 000 pacientek (ÚZIS, 2018). V posledních letech ale roste počet těch klientek VZP, které dochází na preventivní mamografické vyšetření, stoupá také počet žádostí o příspěvky na vyšetření u žen mladších 45 let.

Mezi klientkami VZP bylo vloni léčeno víc než 55 tisíc žen s tímto typem zhoubného nádoru (náklady na léčbu představují 2,3 mld. Kč). Prevence u této diagnózy hraje klíčovou roli, pokud je rakovinu prsu odhalena včas, výrazně se tím zvyšuje se šance na vyléčení. Proto je důležité absolvovat screeningová vyšetření jak z hlediska prevence, tak i případného záchytu v raném stádiu onemocnění. V loňském roce mamografické vyšetření absolvovalo víc než 400 tisíc klientek VZP, v letošním prvním pololetí počet narostl na 210 tisíc.

Počet pacientek s nádorem prsu a náklady na jejich léčbu v uplynulých 5 letech

Počet pacientek

Náklady na léčbu v tis. Kč

2017

55 814

2 140 680

2018

57 023

2 166 673

2019

57 474

2 153 609

2020

54 852

2 183 050

2021

55 024

2 251 062

Zhoubné nádory prsu představují v současné době jeden z nejzávažnějších onkologických problémů u žen nejen v České republice. Dle ÚZIS představuje druhý nejčastěji diagnostikovaný novotvar u žen a také druhou nejčastější příčinu úmrtí u onkologických diagnóz (ÚZIS, 2018).

Prevence pro ženy nad 45 let

Pravidelným mamografickým vyšetřením, doplněným případně dalšími metodami, např. samovyšetřením, je možné zjistit většinu nádorů již v počátečním stadiu, tedy v době, kdy jsou dobře léčitelné. Vyšetření na mamografu je pro ženy od 45. roku věku každé dva roky plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění na základě žádanky od gynekologa či praktického lékaře. Seznam center, která jsou oprávněna prohlídky provádět, kontakty pro objednání i objednací doby jsou dostupné na www.mamo.cz. Naleznete zde i další informace o dané problematice a pro dotazy týkající se této nemoci lze využít internetovou poradnu.

Žen, které podstoupí mamografický screening každoročně přibývá, trend potvrzují také data i z letošního prvního pololetí, kdy na vyšetření přišlo více žen než v předchozích letech.

Počet klientek VZP s provedeným mamografickým screeningem (2019 až 1. pololetí 2022)

Počet unikátně ošetřených pacientek

2019

2020

2021

1. pol. 2022

Celkem

394 010

363 088

401 493

210 483

Prevence pro mladší 45 let

Screeningovou mamografii lze provést také na vlastní žádost pacientky už od 40. roku věku, při preventivním vyšetření ženy mladší 40 let se zpravidla provádí ultrasonografie. Prevence na vlastní žádost klientky není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, VZP na ně ale přispívá 500 Kč. Vhodnost provedení a indikace vyšetření určuje radiolog screeningového centra. Vyšetření musí být provedeno výhradně v akreditovaném mamografickém screeningovém centru.

Čerpání příspěvku na preventivní vyšetření karcinomu prsu

Počet žádostí

Vyplaceno v Kč

2018

4 995

1 487 991

2019

10 226

3 061 961

2020

13 773

6 553 048

2021

14 322

6 910 461

Adresné zvaní na onkologickou prevenci

VZP už řadu let ke screeningovému vyšetření své klientky také adresně zve. Mezi klientkami vybírá zejména ty, které preventivní prohlídky zanedbávají. Zvací dopis, který jim přijde do schránky, tak obsahuje informaci, na která vyšetření mají nárok a kde je mohou absolvovat. (Adresné zvaní se týká také prevence karcinomu děložního hrdla, tlustého střeva a konečníku.)


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku