PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Začíná topná sezóna. Nejvyšší čas na kontrolu komínů

dum-komin-chata

Foto: libreshot.comPrvní přízemní mrazíky po ránu připomínají, že topná sezóna je už za dveřmi. Než ale zatopíte, přesvědčte se, že máte v pořádku komín. Zanedbání péče o něj může mít za následek požár střechy a následně celého domu. I pojišťovna po požáru zkoumá, zda byl kouřovod správně udržován. Není-li komín průchodný, stoupá také riziko otravy oxidem uhelnatým z plynových spotřebičů.

Komíny vyžadují pravidelnou péči

Funkční a bezpečná spalinová cesta je povinností každého majitele nemovitosti. Komín je třeba prověřovat a čistit. Běžné kotle a kamna vyžadují kontrolu kominíka jednou ročně, v případě vytápění tuhými palivy dvakrát ročně. Toto se týká sezónního vytápění; je-li topení v provozu celoročně, je třeba kontrolovat i čistit komín častěji. Kromě rizika požáru z usazených sazí v komíně zvyšuje špatně průchodný komín rovněž riziko otravy oxidem uhelnatým.

Kromě volné a vyčištěné komínové cesty je třeba dbát také o volný přístup k vymetacím a čistícím otvorům. Provádí-li kontroly, měření obsahu spalin ve vzduchu a čištění kominík, vydá o tom svoji revizní zprávu, včetně nápravných doporučení. Může rovněž rozhodnout s okamžitou platností o zákazu provozu nebezpečného zařízení až do nápravy defektů. Takový zákaz může rovněž přijít od hasičů při kontrole objektu nebo po požáru.

Odbornost kominíka si vždy ověřte na webu Společenstva kominíku České republiky, popřípadě na webu hasičů. Vyplatí se objednat návštěvu spíše po skončení topné sezóny na jaře, kdy mají na kontroly i čištění větší kapacitu. Navíc riziko otravy zplodinami z plynových spotřebičů je rovněž vyšší v létě. Pokud jste to však nestihli, je nutné pozvat si kominíky nejpozději nyní, než začnete topit.

Požáry od nevyčištěných komínů mohou být devastující

Hasiči zaznamenali v ČR meziročně významný nárůst požárů způsobených právě nevyhovujícím stavem komínu. V období poslední topné sezóny od 1. 9. 2020 do 31. 5. 2021, došlo k 1 387 požárům způsobených provozem komínů. To bylo o 240 požárů více než v předchozím srovnatelném období. Škoda činila bezmála 50 milionů korun a 14 osob se při události zranilo. Jako nejčastější případ hasiči uvádí vznícení sazí v nevymetených spalinových cestách, od nichž zahoří celý komín.

V posledních letech roste počet požárů vzniklých problémem komína meziročně o 10-20 % pravidelně.

Jak předcházet nebezpečí otravy z karmy nebo kotle

K otravám dochází v situacích, kdy toxiny z karmy nebo kotle nejsou správně odváděny vzhůru do komína, ale hromadí se v prostorách. Nejlepší obranou je samozřejmě čistý komín a časté větrání místnosti se spotřebičem. Na špatně fungující karmu upozorní uživatele žluté zabarvení plaménku, zatímco „zdravý“ spotřebič má plamen ohraničený fialovou nebo modrou barvou. Problémem je, že zplodiny z plynových spotřebičů nejsou cítit.

Během koupele nebo sprchování v místnosti s plynovou karmou se doporučují pootevřené dveře nebo okno. Vhodné jsou i dveře vyráběné rovnou s větracími otvory. Na trhu jsou ke koupi i speciální poplašné hlásiče výskytu toxických plynů.

První pomoc

Pokud ucítíte nevolnost, bolest hlavy, malátnost a neobvykle silnou únavu v blízkosti těchto zařízení, je třeba okamžitě jednat: větrat a vzdálit se na čerstvý vzduch. Protože stačí pouhých dvacet minut v místnosti s oxidem uhelnatým, aby se dostavily bezvědomí a smrt.

Pokud přijdete k někomu, kdo vykazuje známky takové otravy, začněte okamžitě intenzivně větrat a snažte se postiženého dostat k oknu, aby dýchal čistý vzduch. Poté ihned volejte záchranku.

Co na to pojištění

Dojde-li k požáru od komína, který poškozený uplatní u své pojišťovny, zkoumá se vždy příčinná souvislost mezi závadou na kouřovodu a vznikem škody, popř. jejím rozsahem. Klientovi je pojistné plnění kráceno v případech, kdy je tato příčina škody evidentní a zjistí se současně, že porušil své povinnosti pravidelné údržby a kontrol. Je-li poškozený v objektu v nájmu, musí splnění svých povinností doložit majitel domu (pronajímatel).