PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Žádosti o příspěvek na pohyb rostly meziročně o desítky procent, lidé se po covidové pauze vrací ke sportu

joga-protahovani-cviceni-sport

Foto: pixabay.comZ Fondu prevence VZP v loňském roce vyplatila na příspěvcích svým klientům 683 milionů korun, tj. o desetinu víc než v roce 2021. Zatímco žádosti o příspěvek na pohyb rostly meziročně o desítky procenty, ty na dobrovolné očkování klesly zhruba o pětinu. V tomto případě roli sehrála změna legislativy, která přesunula některé typy očkování mezi hrazená. O polovinu vzrostl také počet žadatelů o příspěvek na terapeutická sezení. Největší meziroční nárůst vyplacených prostředků VZP zaznamenala u příspěvku diabetikům, jehož výši vloni ztrojnásobila.

Počty příspěvků na pohyb rostly o desítky procent u všech věkových kategorií

VZP vloni přispěla svým klientům na pohybové aktivity v souhrnu 211 mil. korun, o příspěvek si zažádalo celkem 327 tisíc klientů. O rok dříve to bylo 184 tisíc lidí (nárůst o 78 %). Počty žádostí o tento příspěvek rostly o desítky procent ve všech věkových kategoriích, mezi dospělými o 80 %, u dětí a mladistvých o 65 % oproti roku 2021. „Je zřejmé, že po covidové pauze opět dochází k oživení v pohybových aktivitách. Zvýšené čerpání příspěvků příznivě ovlivnilo opětovné otevření kroužků, spolků, klubů apod.,“ říká Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům. V kategorii nejmladších klientů VZP (do 18 let) VZP vloni uhradila 183 tisíc žádostí o příspěvek v celkovém objemu 139 mil. Kč. Mezi dospělými do 65 let to bylo 98 tisíc příspěvků v objemu 49 mil. Kč a také 49 tisíc příspěvků určených seniorům nad 65 let.

Počet žádostí o příspěvek na terapeuta vzrostl vloni o polovinu

O polovinu vzrostl vloni počet žadatelů o příspěvek na psychosociální podporu. Mezi 8 000 klientů bylo rozděleno víc než 27 mil. Kč. Příspěvek čerpala také víc než tisícovka dětí a mladistvých od sedmi do 18 let. „Program, kde mohou u vybraných terapeutů uplatnit klienti VZP příspěvek až 5 000 korun na maximálně deset sezení, hodnotíme jako úspěšný nejen my, ale také naši klienti, kteří se do něj zapojili. V dotazníkovém šetření bylo se službami vybraného terapeuta 82 % z nich „spokojeno“ a dalších 16 % „spíše spokojeno“. V programu, který původně vznikl v reakci na nepříznivý dopad pandemie na duševní zdraví, tak pokračujeme i nadále,“ říká Ivan Duškov.

Na benefitech rozdá VZP klientům až miliardu. Nové příspěvky podmiňuje účastí na prevenci, pojištěnce chce motivovat k péči o své zdraví

Žádostí o příspěvek na dobrovolné očkování vloni o pětinu ubylo

V loňském roce proplatila VZP 151 tisíc žádostí o příspěvek na očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění v celkovém objemu bezmála sto milionů korun (97 mil.). Žádostí bylo o 21 % méně než v roce 2021, důvodem poklesu zájmu je novela zákona o zdravotním pojištění, která zajišťuje či rozšiřuje úhradu některých typů očkování, zejména pak vakcíny proti klíšťové encefalitidě lidem nad 50. U většiny zbývajících kategorií dochází naopak spíše k rostoucímu zájmu o očkování. „Například u očkování proti rotavirům, které je určeno dětem do jednoho roku a kde VZP nabízí příspěvek ve výši 1 000 Kč, bylo vloni vyplaceno zhruba 11 000 žádostí, tj. o polovinu víc než v roce 2021,“ doplňuje Ivan Duškov.

Na pomůcky diabetikům VZP přispěla v souhrnu šestinásobek

V polovině roku VZP navýšila příspěvek na pomůcky diabetikům (dezinfekční prostředky, jehly k inzulinovým perům, testovací a diagnostické proužky atd. z původních 1 000 na 3 000 Kč. Objem čerpaných peněz díky tomuto kroku, ale i díky zvýšenému zájmu klientů (o 76 %) vzrostl na více než šestinásobek (21 mil. Kč).

Při prevenci onkologických onemocnění motivují i příspěvky od pojišťovny

Bezmála 20 tisíc žen zažádalo o příspěvek na preventivní vyšetření prsou, tj. o třetinu více než o rok dříve. O 29 % pak přibylo také vyplacených příspěvků na preventivní vyšetření kožních znamének. „V rámci dotazníkového šetření mezi klienty, kteří požádali o příspěvek, se nám potvrdilo, že pro víc, než polovinu z nich je příspěvek motivující k tomu, aby vyšetření podstoupili. Téměř třetina respondentů také uvedla, že na jednom z těchto vyšetření byla vůbec poprvé. Taková čísla nás jen utvrzují v tom, že podpora prevence formou těchto příspěvků má smysl,“ konstatuje Ivan Duškov.

Na bezlepkovou a nízkobílkovinné diety přispěla VZP klientům 60 mil. Kč

Celkový objem čerpaných prostředků vzrostl o desítky procent v obou programech (o 45 % u celiaků, resp. 57 % v případě nízkobílkovinné diety). Důvodem je hlavně zvýšení příspěvku, k němuž VZP u obou diet vloni přistoupila. Celiaci tak mohou u VZP žádat dvakrát ročně o 4 000 Kč, pacienti s nízkobílkovinnou dietou 2x 6 000 Kč. Příspěvky jsou určeny klientům do 18, resp. 26 let na nákup speciálních potravin.

Více čerpali dárci krve, VZP je odměňuje až 3 000 Kč

O příspěvek častěji žádali dárci krve, krevních destiček či kostní dřeně, kteří mohou čerpat prostředky nejen na dentální hygienu, ale například i masáž, solnou jeskyni či jiné rehabilitační a rekondiční aktivity. Vyčerpaná částka (i díky zvýšení příspěvku na 3 000 Kč) přesáhla 85 milionů korun (tj. skoro o polovinu víc než v roce 2021). Program Maminka, který standardně patří mezi ty nejvyhledávanější mezi klientkami před a po porodu, zůstal čerpán téměř beze změn, a to v celkovém objemu 112 mil. Kč, tedy stejně jako v roce 2021.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku