PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Zdravotní pojišťovna RBP rozjíždí DIA 213 – další projekt telemedicíny

213rbp_86-08-0-0_nalezato_pozitiv_CS5


Nový projekt RBP je tentokrát zaměřený na pacienty s diagnostikovaným onemocněním diabetes mellitus 1. i 2. typu, kteří mají alespoň jeden další rizikový faktor (vysoký krevní tlak, obezita, apod.).

„Do projektu DIA 213, který realizujeme ve spolupráci s ostravskou fakultní nemocnicí, celkem zapojíme asi stovku našich pojištěnců, kterým zapůjčíme glukometr, tzv. fit náramek a osobní váhu a zaškolíme je na telemonitoring. Všechny tyto přístroje totiž dokáží přenášet pacientem naměřené údaje přímo k ošetřujícímu lékaři. Doporučené schéma telemonitoringu domácího měření pak stanovuje lékař po dohodě s pacientem a na základě jeho léčebného režimu. Nicméně pacient by si měl minimálně každý týden alespoň jednou změřit malý glykemický profil. U osob s nadváhou pak předpokládáme co dva týdny i kontrolu jeho tělesné hmotnosti,“ uvedla Eva Misiačková, ředitelka RBP pro zdravotnictví.

Přečtěte si také:  Zvýší se platby pojistného na zdravotní pojištění v roce 2023?

Telemonitoring pacientů bude probíhat 4 měsíce. Důležitým aspektem projektu, který je plánovaný jako jednoletý, je přitom průběžné hodnocení stavu pacienta lékařem, edukace pacienta v oblasti zdravého životního stylu a optimalizace jeho léčby na základě informací získaných domácím měřením. Závěrečné vyhodnocení DIA 213 pak bude následovat v průběhu roku 2022.

„Diabetes mellitus je dnes civilizačním onemocněním, které je v České republice diagnostikováno bezmála 1 milionu pacientů. Mnoho dalších lidí se pak o svojí diagnóze průběžně dozvídá až v rámci preventivních nebo cílených prohlídek. Proto jsme se na cukrovku zaměřili i v našich předchozích projektech a na základě získaných dat zahájili v roce 2020 přípravu nového telemedicínského projektu s názvem DIA 213. Chceme posoudit možnou míru pozitivního ovlivnění rizikových faktorů civilizačních chorob u pacientů s diagnózou diabetes mellitus, a to zejména diagnostických kritérií metabolického syndromu,“ upřesňuje ředitelka Misiačková.

V případě RBP se jedná o už druhý svým rozsahem významný telemedicínský projekt. Před rokem pojišťovna spustila Šanci pro srdce – jeden z největších projektů u nás a možná i ve střední Evropě zaměřený na osoby ve věku mezi 40 – 75 roky s rizikem vzniku srdečně-cévních obtíží. Hlavně pak na ty, kteří mají vysoký krevní tlak. Jeho cílem je tedy zkvalitnit možnosti léčby vysokého krevního tlaku a v maximální míře u takto diagnostikovaných pacientů snížit riziko infarktu a cévní mozkové příhody. Do projektu se k dnešnímu dni zapojilo už bezmála 2,5 tisíce pacientů a několik desítek spolupracujících lékařů z oborů všeobecného praktického lékařství, vnitřního lékařství a kardiologie.

Přečtěte si také:  Kapitační platba pro praktického lékaře: Co je to?

„Pokud by se nám například podařilo zabránit nebo odvrátit hrozbu infarktu u 35 lidí, vrátí se nám veškeré vynaložené náklady, tedy více než 5,5 milionů korun. Jedna hospitalizace pacienta s akutním infarktem myokardu totiž stojí v průměru kolem 150 tisíc korun. Osobně jsem ale přesvědčena o tom, že tyto telemedicínské projekty mají kromě ekonomického efektu i celou řadu dalších benefitů, například kontrolovanou prevenci. Vedle těch, které jsou prospěšné pro zdravotní pojišťovnu nebo veřejné zdravotnictví obecně, je to především efekt, který mají pro jednotlivé pacienty. Jim totiž mohou prodloužit a zlepšit život. I to byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli, že Šanci pro srdce – původně dvouletý projekt – díky velkému zájmu a pozitivnímu ohlasu prodloužíme o další rok,“ dodala na závěr Eva Misiačková.