PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Znáte rozdíl mezi přímým úderem blesku a přepětím? Pojistěte se správně

BLESK-bourka-pexels-photo-3933949

Foto: pexels.comS letním obdobím přichází i nevyzpytatelné počasí. Vysoké teploty a rychlé změny tlaku často vytvářejí ideální podmínky pro bouřky, které sice nabízejí příjemné osvěžení v horkých dnech, mohou však za sebou také zanechat ničivé škody na majetku.

Počet bouřkových dní za rok se v Česku pohybuje v rozmezí 25-40 a blesky každoročně způsobí také několik požárů lidských obydlí. „V loňském roce 2022 hasiči evidovali celkem 43 požárů způsobených bleskem. Při nich byla zraněna jedna osoba a způsobeny škody ve výši téměř osm milionů korun,“ uvedl Rudolf Kramář z tiskového oddělení Hasičského záchranného sboru. Samotných událostí jsou ve spojitosti s bleskem každoročně tisíce.

Právě blesk je jeden z nejvíce fascinujících a zároveň nebezpečných přírodních jevů. Tento elektrický úkaz se může vlivem bouřky přenést přes oblohu a poškodit cokoliv, co mu stojí v cestě. Úder blesku je známý jako standardní živelné riziko, které pojišťovny zahrnují do svého základního pojistného krytí. Nicméně, pravděpodobnost toho, že blesk udeří přímo do domu, není příliš vysoká. Lidé nerozlišují a často zaměňují přímý úder blesku a přepětí v elektrické síti.

Přímý úder blesku je situace, kdy elektrický výboj z oblaku přímo udeří do objektu na zemi, například do stromu, budovy nebo člověka. Tento úder může být velmi silný a nebezpečný. Když blesk udeří do objektu, vytváří se intenzivní teplo a elektrický proud prochází přes ten objekt. To může způsobit požár, zranění nebo dokonce smrt, pokud člověk nebo zvíře je postiženo.

Na druhou stranu přepětí je situace, kdy elektrický výboj blesku vytváří velmi vysoké napětí ve vedeních elektrického systému. Přepětí může nastat kvůli blesku, který udeří do vedení v blízkosti budovy nebo elektrického zařízení. Když dojde k přepětí, napětí v elektrickém systému prudce stoupá nad jeho normální úroveň. Toto nadměrné napětí může poškodit elektronická zařízení, elektrické spotřebiče nebo elektrické rozvody v budově. V extrémních případech může přepětí způsobit vznícení požáru.


Potřebujete pojištění nemovitosti a domácnosti? Spočítejte si ho!
Kalkulačka: pojištění majetku

Rozdíl mezi přímým úderem blesku a přepětím spočívá tedy v tom, kam elektrický výboj míří. Přímý úder blesku udeří do objektu na zemi, zatímco přepětí se vyskytuje ve vedeních elektrického systému.

Pokud tedy uhodí blesk mimo pojištěný objekt a přepětí se do objektu dostane vedením nebo zemněním, nebývá takto způsobená škoda považována za důsledek přímého úderu blesku. Pojišťovny ale nabízejí možnost pojistit se proti přepětí, které může způsobit škody na elektrických zařízeních. V takovém případě obvykle stačí předložit potvrzení od autorizovaného elektrikáře, které potvrzuje poškození přepětím v síti, a pojišťovna by měla škodu zaplatit.

Na přepětí jsou velmi citlivé spotřebiče jako TV přijímače, počítače a jejich monitory, výjimečně však mohou být poškozeny i elektrické spotřebiče včetně automatických praček, el. zařízení na ohřev vody či kuchyňských spotřebičů.

Pokud byste chtěli své spotřebiče preventivně chránit před přepětím, máte tu možnost. Že jste to nevěděli? Stejně tak je na tom podle nedávného průzkumu společnosti Schneider Electric 26 % respondentů. A podobné množství lidí i uvádí, že jim již v minulosti blesk napáchal škodu na některém elektrickém spotřebiči. Proto je zarážející, že polovina respondentů nechrání své spotřebiče vůbec, maximálně je při silné bouřce vytahuje ze zásuvky. V drtivé většině se lidé spoléhají na to, že je zabezpečí hromosvod a že dostatečně funguje bleskosvod, v jehož spolehlivost věří 56 % respondentů. Přepěťová ochrana je levná, snadná na instalaci a může předejít nepříjemným situacím, kdy sice víte, že od pojišťovny dostanete zaplaceno, ale přesto se musíte vypořádat s rozbitým spotřebičem.

Bouřky často doprovázejí prudké vichřice, které dokáží trhat střechy, bourat ploty, poškodit fasády a napáchat tak na majetku mnohamilionové škody. V porovnání s rokem 2021 stoupl loni počet škodních událostí způsobených vichřicí přibližně o třetinu a pojišťovny v roce 2022 řešily téměř 50 tisíc pojistných událostí způsobených vichřicí. Ta se tak stala skokanem roku 2022 v počtu pojistných událostí.

„Nárůst lze vykládat z důvodu vyššího plošného zásahu vichřic v roce 2022 ve srovnání rokem 2021, kterému dominovalo ničivé tornádo na jižní Moravě s enormními škodami, které nicméně nastaly na poměrně úzce vymezeném území. Zmíněné tornádo by mohlo mít postupně i vliv na zvýšení propojištěnosti a řešení problematiky adekvátního nastavení pojistné smlouvy a eliminaci rizika tzv. podpojištění,“ vysvětluje Petr Jedlička. Tomu napovídají i data České asociace pojišťoven, podle kterých poklesla průměrná škoda na 31 tisíc korun za rok 2022 ze 124 tisíc Kč roku 2021 ovlivněného vysokými škodami v rámci tornáda.

Statistiky nám neustále připomínají, jak málo se poučujeme z neštěstí druhých. Po každé ničivé vichřici či požáru se rozproudí diskuse o pojistném krytí majetku, ale zůstává podobné procento podpojištěných poškozených. Nezapomínejte pravidelně prověřovat, zda je vaše nemovitost dostatečně pojištěná.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku