PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Až polovina živnostníků se nechrání proti přerušení provozu, varuje Maxima

servis


Pracovat jako OSVČ místo klasické pracovní smlouvy má své výhody, avšak s podnikáním se pojí také řada rizik. Například minulý rok se nesl ve znamení vysoké inflace a výrazně rostoucích nákladů nejen na život, ale také podnikání. Mnoho subjektů bylo nuceno přerušit či dokonce ukončit svůj provoz. Jen za loňský rok svou činnost ukončilo více než 78 tisíc OSVČ. I přes zmíněné skutečnosti Maxima pojišťovna uvádí, že se až 50 % pojištěných živnostníků nechrání proti přerušení provozu. Další problematickou částí je pak nízký limit plnění, který Maxima zaznamenává až v 80 % případů pojištěných živnostníků.

Téměř 50 % pojištěnců nemyslí na pojištění přerušení provozu

Pojišťovna upozorňuje na dvě klíčové oblasti v pojištění živnostníků, které mnozí z nich podceňují, nebo si jich nejsou zcela vědomi a na které by si přitom měli dát pozor. „Z naší zkušenosti plyne, že si právě zejména živnostníci dobře neuvědomují své pojistné potřeby a zájem na ochraně prostředků, které ke svému podnikání využívají. Nezáleží přitom, jestli jsou v jejich vlastnictví, nebo podnikají např. v pronajatých prostorách,“ vysvětluje Lucie Ponertová, ředitelka podnikatelského pojištění v Maxima pojišťovně. Podhodnocený limit pojištění přitom může způsobit v případě vzniku pojistné události nepříjemné komplikace. Stěžejní je proto správně nastavené pojištění, které je třeba také aktualizovat s ohledem na vývoj cen, které se promítají i do cen pojištěného vybavení.

Nápomocné pak v případě neočekávaných situací může být také pojištění přerušení provozu, které ale mnozí živnostníci doposud nevyužívají. „Až v 50 % případů lidé pracující jako OSVČ nevnímají potřebu pojištění přerušení provozu, přičemž je toto pojištění zásadní pro zachování kontinuity podnikání, resp. vyřešení situace, kdy dojde např. k poškození nebo zničení objektu, ve kterém podnikají nebo movitých věcí, které používají. Z majetkového pojištění je nahrazena škoda na zničených věcech, ale obnova těchto věcí nějaký čas potrvá, mezi tím ale dále běží např. stálé náklady, které se s jejich podnikáním pojí (platby za energie, nájemné apod.). Pokud nejsou tyto náklady kryty pojištěním přerušení provozu, mohou být pro živnostníka i likvidační,“ upozorňuje Ponertová.

Řešení je přitom na dosah ruky – kvalitní pojistný produkt, který pokryje všechny potřeby živnostníka.

Pro koho je MaxByznys pojištění určeno?

Pojistný produkt MaxByznys je vhodný pro živnostníky, tzn. podnikatele činné ve službách nebo výrobě malého rozsahu, kteří dosahují ročního obratu do 10 mil. Kč.

Co pojištění kryje?

Obsahem produktu jsou majetková a odpovědnostní rizika a riziko přerušení provozu. Dopojistit lze i asistenční služby. Majetková rizika zahrnují pojištění budov a staveb, ev. stavebních součástí a movitých věcí a zásob, které podnikatel používá při svém podnikání, a to proti živelním rizikům, odcizení i vandalismu. Strojní vybavení a elektroniku pak lze pojistit tzv. allriskovým pojištěním proti poruchám a haváriím při jejich provozu. Hodnota těchto pojištěných věcí může být až 500 mil. Kč.

K majetkovému pojištění se váže pojištění přerušení provozu z důvodu pojištěných živelních rizik. Odpovědnostní pojištění pak zahrnuje provozní odpovědnost a odpovědnost za výrobek a vadně vykonanou práci po předání s limitem plnění až do 50 mil. Kč.

Jaký je dostatečný limit?

„V pojištění odpovědnosti pak bývá v 80 % případů problematický nízký požadovaný limit plnění, především u pojištění odpovědnosti, kdy živnostníci dobře neodhadnou, jakou újmu třetí osobě mohou způsobit. Požadovaný limit 1-2 mil. Kč se jeví ve většině případů jako zcela nedostatečný. Často opomíjeným připojištěním k odpovědnosti je pak pojištění věcí, které podnikatel převzal k vykonání činnosti (tedy např. věcí převzatých k opravě). Důležité je i připojištění věcí vnesených, tj. např. v pohostinství odložené věci hostů na místech k odkládání určených, kdy se provozovatelé mylně domnívají, že pokud odmítnou odpovědnost za tyto věci např. nápisem v provozovně, odpovědnost za ně nenesou,“ vysvětluje Ponertová.

Pojistný produkt MaxByznys umožňuje o všech těchto potřebách klientů diskutovat a poskytnout tak klientovi takové pojištění, které vyhovuje jeho skutečným potřebám. Spolu s kvalitní a rychlou lividací pojistných událostí tak poskytuje silnou oporu při podnikání.