PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Chci se zaregistrovat k VZP, budu muset měnit praktického lékaře?

lekar-doktor-osetreni


Podstatné je, zda má váš registrující všeobecný praktický lékař (případně jakýkoli jiný lékař, který vás ošetřuje) uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotní pojišťovnou, ke které se chcete přeregistrovat (konkrétně VZP má nejširší síť smluvních lékařů – smlouvu má uzavřenou se 41 tisíci poskytovateli zdravotních služeb, mezi nimi např. i s 96 % praktických lékařů).

Pokud tedy má váš praktický lékař uzavřenou smlouvu s příslušnou zdravotní pojišťovnou, nic se nemění, a i po změně zdravotní pojišťovny zůstanete v jeho pravidelné dlouhodobé péči.

Svého registrujícího praktického lékaře (a praktického zubního lékaře) doporučujeme o změně zdravotní pojišťovny informovat bez zbytečných odkladů, a to např. telefonicky. Upozornit na změnu zdravotní pojišťovny je vhodné jakéhokoli ošetřujícího lékaře, např. při osobní návštěvě, resp. při pravidelné kontrole.

Průkaz pojištěnce

Lékařem poskytnuté zdravotní služby musí být vykázány k úhradě té zdravotní pojišťovně, u které je pacient registrován. Z tohoto důvodu se pojištěnec při ošetření u lékaře vždy prokazuje platným průkazem pojištěnce (případně náhradním dokladem vydaným zdravotní pojišťovnou).

Doručení nového průkazu pojištěnce

Po přeregistraci bude průkaz VZP pojištěnci včas doručen na adresu, kterou uvedl v přeregistrační přihlášce. Tímto „novým“ průkazem se bude pojištěnec prokazovat u poskytovatele zdravotních služeb od data změny pojišťovny (viz níže termíny možné přeregistrace). Do 8 dnů pak musí vrátit „starý“ průkaz pojištěnce původní zdravotní pojišťovně. Po tomto datu se pojištěnec nesmí u lékaře prokazovat průkazem pojištěnce původní zdravotní pojišťovny.

Pokud pojištěnec průkaz VZP neobdržel, doporučujeme, aby kontaktoval VZP, která zajistí náhradní doručení. Pojištěnec zároveň také může zažádat o vystavení náhradního dokladu, ten má platnost 3 měsíce od data vystavení.

Kdy mohu změnit zdravotní pojišťovnu?

Pojištěnec má právo na změnu zdravotní pojišťovny jednou za dvanáct měsíců, a to vždy k 1. dni kalendářního pololetí. Tzn. pojištěncem VZP se můžete stát k 1. červenci (přeregistrační období je od 1. 1. do 31. 3.) nebo k 1. lednu (přeregistrační období je od 1. 7. do 30. 9.). Způsobů, jak se zaregistrovat k VZP je nespočet – např. jednoduše a rychle prostřednictvím on-line formuláře, na kterékoli z naší široké sítě poboček, kde vám pomohou, případně také poštou či datovou schránkou (bližší informace k způsobům přeregistrace). VZP následně zařídí odhlášení pojištěnce u stávající zdravotní pojišťovny.