PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Děti a prázdniny: kolik vám zdravotní pojišťovna přispěje na tábor?

Dětský_tábor_Vysočina_-_panoramio

Foto: Wikimedia Commons, Mirek Blaha, CC BY 3.0, odkaz

Zabavit děti přes léto bývá finančně náročné, na velkou část aktivit ale mohou rodiče získat příspěvek od zdravotní pojišťovny. Na co všechno a za jakých podmínek?


Zabavit děti přes léto bývá finančně náročné, na velkou část aktivit ale mohou rodiče získat příspěvek od zdravotní pojišťovny. Na co všechno a za jakých podmínek?

Podle Iva Čelechovského, tiskového mluvčího pojišťovny RBP, je mezi rodiči dlouhodobě největší zájem o příspěvek na pobytový letní tábor. „V loňském roce o něj zažádalo 5 260 rodičů, kterým jsme přispěli celkovou částkou téměř 8 mil. Kč. O příspěvek na příměstský sportovní tábor loni požádalo 3 396 rodičů a celková částka byla přes 5,1 mil. Kč. Oproti roku 2022 vzrostl počet žádostí o příspěvek u klasických táborů o 13 %, u příměstských sportovních táborů o 55 %. Hlavními důvody bylo zvýšení příspěvku z 1000 Kč na 1500 Kč i rostoucí zájem a nabídka příměstských sportovních táborů.“

Tento příspěvek lze čerpat pouze na příměstské tábory s přímým sportovním zaměřením, kdy je sport většinovou náplní dne. Kromě cyklistických, atletických nebo plaveckých táborů uznává pojišťovna třeba i jezdecký příměstský tábor v případě, že je organizován jezdeckým klubem a je primárně zaměřen na výuku jezdectví, nikoliv péči o koně.

Na letní tábory přispívá většina zdravotních pojišťoven. Nejvyšší příspěvek – 1 500 Kč – nabízí RBP a ČPZP a lze jej využít jak na pobytový, tak na příměstský tábor. Příspěvek lze čerpat až po absolvování pobytu, proplacení předem není podle Iva Čelechovského možné. „Potřebujeme mít jistotu, že dítě tábor skutečně absolvovalo. Žádost je ale možné podat hned v den ukončení tábora a peníze přijdou rodičům na účet do dvou týdnů.“

Výše příspěvku na tábor u jednotlivých pojišťoven:

Zdravotní pojišťovna

Výše příspěvku

RBP (213)

1 500 Kč

ČPZP (205)

1 500 Kč

VoZP (201)

1 000 Kč

ZPŠ (209)

700 Kč

ZP MV ČR (211)

500 Kč

OZP (207)

dle výše nasbíraných kreditů

Každé dítě má nárok na proplacení jednoho příspěvku. „Pokud tedy jedou na pobytový tábor sourozenci, mohou rodiče požádat o příspěvek na každého z nich. Stejné je to i v případě příměstského sportovního tábora. Jestliže ale dítě absolvuje jak pobytový, tak příměstský tábor, může využít příspěvek pouze na jeden z nich,“ dodává Ivo Čelechovský z RBP.

Příspěvek i na rodinnou dovolenou u moře

Pojišťovny přispívají i na ozdravný pobyt dětí, které se léčí s atopickým ekzémem, lupénkou, astmatem, alergií způsobenou inhalačními alergeny nebo trpí opakovanými záněty dýchacích cest. Některé organizují své vlastní pobyty, jiné umožňují absolvovat pobyt individuálně. Pojišťovny RBP nebo ZP MV ČR nabízejí příspěvek až 10 000 Kč.

„Rodiče nemocných dětí si mohou pořídit zájezd u libovolné cestovní kanceláře se sídlem v ČR nebo individuálně v termínu, který jim vyhovuje, a to i mimo prázdninovou sezónu. Zpětně nám pak doloží fakturu, ze které bude zřejmá cena za pobyt pojištěnce, a my jim proplatíme částku až 10 000 Kč,“ vysvětluje Ivo Čelechovský.

Podmínkou je, že o příspěvek musejí požádat do 31. 7. 2024 a pobyt musí trvat minimálně 15 dní. Zdravotní indikaci také musí potvrdit lékař, ideálně alergolog, imunolog nebo dermatolog.

Podmínky vyplacení příspěvků na letní pobyty u RBP

Letní prázdninový pobyt

 • Částka: až 1500 Kč
 • Věk dítěte: od 3 let do ukončení povinné školní docházky
 • Podmínky: musí jít o pobyt v období letních prázdnin trvající nepřetržitě alespoň 7 dní na území ČR nebo SR a musí být organizován školou, sportovní nebo zájmovou organizací
 • Potřebná potvrzení: originál dokladu o absolvování tábora ne starší než 3 měsíce, dokládá se po absolvování tábora; vyplněný formulář žádosti o příspěvek

Příměstský sportovní tábor

 • Částka: až 1500 Kč
 • Věk dítěte: od 3 let do ukončení povinné školní docházky
 • Podmínky: musí se jednat o příměstský tábor konaný v období letních prázdnin po dobu minimálně 5 po sobě jdoucích dnů zaměřený na sport a pohyb (např. plavecký, cyklistický, atletický, vodácký, kurz in-line bruslení apod.), nikoliv běžný příměstský tábor (např. výtvarný, hudební, vědecký apod.); musí být organizován školou, sportovní nebo zájmovou organizací
 • Potřebná potvrzení: originál dokladu o absolvování tábora ne starší než 3 měsíce, dokládá se po absolvování tábora; vyplněný formulář žádosti o příspěvek

Ozdravný pobyt u moře

 • Částka: až 10 000 Kč
 • Věk: 6 až 15 let
 • Podmínky: zdravotní indikace (pro děti s respiračním, alergickým nebo kožním onemocněním), délka pobytu minimálně 15 dní; pobyt může proběhnout kdykoliv v průběhu roku, je o něj však třeba zažádat do 31. 7. 2024
 • Potřebná potvrzení: žádost o přiznání příspěvku, formulář o zdravotním stavu dítěte potvrzený lékařem, po návratu prohlášení rodičů o absolvování pobytu