PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Hradí pojišťovna vyšetření, kterým se diagnostikuje Alzheimerova choroba?

lekar-doktor-osetreni


Na demenci jako takovou (nejen na Alzheimerovu chorobu) je zaměřeno testování starších osob u všeobecného praktického lékaře. Ministerstvo zdravotnictví zařadilo od 1. 1. 2020 do tzv. seznamu zdravotních výkonů výkon s názvem Časný záchyt demence v ordinaci praktického lékaře (01026). Výkon mohou provádět poskytovatelé zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství. Je určen k testování seniorské populace s cílem časného záchytu demence.

Všeobecný praktický lékař by jej měl provádět u osob nad 65 let do 80 let jednou za dva roky, a to v souvislosti s preventivní prohlídkou. Při vyšetření se používá tzv. Mini-Cog test. Úkolem lékaře je pacientovi vysvětlit princip testu, test provést a vyhodnotit a pacienta pak také náležitě informovat. Podle výsledku testu má lékař rovněž stanovit další léčebný postup. Zdravotní pojišťovna jej uhradí plně v souladu se seznamem zdravotních výkonů a s cenovými ujednáním s poskytovatelem zdravotních služeb.

Jedná se tedy v podstatě o výkon screeningový, kdy je testována široká riziková populace ve vybrané cílové skupině, aniž by dané osoby měly příznaky „hledané“ choroby. Ministerstvo zdravotnictví dále plánuje od roku 2021 zařadit do seznamu zdravotních výkonů i další výkony, které zajišťují návaznou péči o pacienta s demencí u všeobecného praktického lékaře, a navíc ještě další výkon pro zpřesňující diagnostiku – test mentálních funkcí u praktického lékaře.

Pacient, který má problémy s pamětí či se u něj projevuje demence, může být samozřejmě také vyšetřen na základě doporučení svého praktického lékaře na některém ze specializovaných pracovišť – např. na neurologii, psychiatrii, geriatrii, endokrinologii apod., protože tyto problémy mohou mít různé příčiny. I tato vyšetření jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Vedle toho každý klient VZP ve věku nad 65 let může získat příspěvek až 500 Kč na testování paměti ve vybraných lékárnách (nebo ho může využít na nákup kognitivních pomůcek pro trénink paměti). Aby dostal příspěvek na testování paměti, musí si pro jeho absolvování vybrat některou z lékáren na webu: lekarnici.cz/Pro-verejnost/Seznam-lekaren.aspx, u nichž je uvedeno, že jsou zapojeny do akce Poradenství a péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou. Následně stačí do 3 měsíců od zaplacení předložit spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence originál platebního dokladu na kterékoli pobočce VZP nebo vše zaslat poštou na adresu VZP ČR, regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 01 Praha 1. Tyto žádosti o příspěvek pojišťovna přijímá do 30. 11. 2020. Finanční částka je pak zaslána na bankovní účet.