PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jaká vyšetření mi bude dělat praktický lékař v rámci všeobecné praktické prohlídky?

lekar-doktor-osetreni


U všeobecného praktického lékaře absolvujete tzv. všeobecnou preventivní prohlídku. Na tu by měl dospělý člověk (od 18 let) chodit 1krát za dva roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců od poslední preventivní prohlídky, a to i když nemá vůbec žádné zdravotní problémy. Obsah a frekvence preventivní prohlídky u všeobecného praktického lékaře jsou definovány ve vyhlášce č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Na preventivní prohlídku je zapotřebí se objednat předem. Lékaři mívají zpravidla vyhrazenou ordinační dobu, kdy se věnují právě preventivním prohlídkám. Tzn., že na vyšetření přijdete na předem domluvený termín a v čekárně nemusíte čekat s ostatními pacienty, kteří navštívili lékaře z jiných zdravotních důvodů než vy. V mnoha případech již dnes někteří poskytovatelé zvou své registrované pacienty na preventivní prohlídku v předepsaných intervalech a zasílají jim např. informační SMS s možností objednání.

Lékař s vámi doplní anamnézu (včetně sociální) se zaměřením na její změny, rizikové faktory a profesní rizika. V rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních a plicních onemocnění, hypertenze, diabetu mellitu, poruch metabolismu tuků a na výskyt nádorových onemocnění a závislostí. Projde s vámi také očkování, a to nejenom povinné a pojišťovnou hrazené vakcinace (např. proti tetanu), ale také přeočkování u těch nepovinných (např. proti klíšťové encefalitidě).

Preventivní prohlídka u praktického lékaře dále obsahuje komplexní fyzikální vyšetření. Lékař vám změří krevní tlak, vyšetří pohmatem štítnou žlázu, zkontroluje poklepem a poslechem srdce a plíce, prohlédne žíly a tepny na dolních končetinách, zjistí index tělesné hmotnosti (BMI). Orientačně by vám také měl vyšetřit zrak a sluch. Vždy se také dělá vyšetření moči diagnostickým papírkem.

Do rámce preventivní prohlídky spadá také onkologická prevence – zhodnocují se rizika z hlediska aktualizované rodinné, osobní a pracovní anamnézy. V této souvislosti je vyšetřena kůže a kožní znaménka. U žen od 25 let, v jejichž rodině byl zaznamenán výskyt zhoubného nádoru prsu nebo mají jiné rizikové faktory, by měl praktický lékař provést klinické vyšetření prsů a poučit je o samovyšetřování. U mužů se při pozitivní rodinné anamnéze (nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů) dělá klinické vyšetření varlat a u zjištěného podezření na rakovinu prostaty také vyšetření per rectum.

Součástí preventivní prohlídky je kontrola a zajištění předepsaných preventivních vyšetření, která se provádějí ve stanoveném věku – všeobecný praktický lékař vám na ně vypíše žádanku. Následně pak proběhne zhodnocení výsledků.

Jde o následující vyšetření:

  • Laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu a jeho jednotlivých částí (HDL, LDL a triacylglycerolů) vám udělají ve 30, 40, 50 a 60 letech. Laboratorní vyšetření cukru v krvi (glykemie) vás čeká ve 30 letech a od 40 let ve dvouletých intervalech od posledního vyšetření. Obě tato vyšetření vám budou vždy provedena při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u praktického lékaře pro děti a dorost (zhruba v 18 letech) a následně ve stanovených intervalech.
  • Ve 40 letech vás pak čeká vyšetření elektrické činnosti srdce neboli EKG, dále ho budete absolvovat ve čtyřletých intervalech.
  • Pacienti, kteří trpí diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi, absolvují v 50 letech (a dále pak každé 4 roky) vyšetření funkce ledvin stanovením koncentrace sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace.
  • Nově od února 2021 patří do obsahu preventivní prohlídky u pacientů ve věkovém rozmezí od 45 do 61 let doporučení preventivního očního vyšetření, a to ve čtyřletých intervalech. Cílem je prevence dlouhodobě bezpříznakových očních onemocnění u pacientů, kteří na oční vyšetření nechodí.
  • V rámci prevence zhoubných nádorů pak probíhá i screening zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku, a to prostřednictvím speciálního testu stanovení okultního krvácení (okem neviditelného) ve stolici u osob od 50 let jedenkrát ročně a od 55 let jednou za dva roky. Toto vyšetření je možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let.
  • U žen od 45 let lékař ověří, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních dvou let. Není-li, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření. Doporučení na screening kolorekta a nádoru prsů může ženě také vystavit gynekolog.

Preventivní prohlídky jsou plně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Délka preventivní prohlídky u všeobecného praktického lékaře může být od 30 do 60 min. Jednotlivá vyšetření se liší dle věku a pohlaví, jak bylo zmíněno. Podrobný přehled najdete na našich webových stránkách v Harmonogramu preventivní péče. Pokud si nejste čímkoli jisti, rozhodně se zeptejte svého registrujícího všeobecného praktického lékaře. Každá informace o vašem zdraví je důležitá a neměla by být opomenuta.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku