PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jaké jsou oznamovací povinnosti pojištěnce u zdravotního pojištění? A jaké hrozí pokuty za jejich nesplnění?

tablet

Foto: pxhere.comZapomněl jsem pojišťovně oznámit změnu bydliště. Je stanoven nějaký termín, do kdy jsem to měl udělat? A hrozí mi nějaký postih?

„Oznamovací povinnosti, včetně lhůt a případných sankcí, stanoví zákon o veřejném zdravotním pojištění, přičemž některé se týkají všech pojištěnců a další jsou stanoveny plátcům pojistného (zaměstnavatel, OSVČ atd.).

Pojištěnec je povinen své zdravotní pojišťovně oznámit změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Pokud se v místě trvalého pobytu nezdržuje, musí oznámit také adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržuje („bydliště“). Přestože není bydliště uvedeno na průkazu pojištěnce (a při změně tedy není vystavován nový průkaz pojištěnce), adresa je jedním z údajů v registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění. Správně uvedená adresa je samozřejmě důležitá pro komunikaci pojišťovny s pojištěncem.

K nahlášení změny bydliště není žádný zvláštní formulář, používá se Přihláška a evidenční list pojištěnce. Najdete ji na www.vzp.cz/tiskopisy; k dispozici je rovněž na všech pracovištích VZP. V horní části formuláře je třeba zaškrtnout, že jde o změnu. Lze ho vyplnit v elektronické podobě přímo v počítači a poté vytisknout, nebo vytisknout a ručně vyplnit. Vyplněný a podepsaný formulář stačí vhodit do boxu na pobočce, poslat poštou na adresu VZP ČR, P. O. BOX 111, 586 11 Jihlava, nebo odeslat mailem na adresu info@vzp.cz. VZP rovněž akceptuje možnost sdělit svoji novou adresu prostřednictvím infolinky 952 222 222.

Připomínáme také povinnost oznámit své zdravotní pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce. Tuto povinnost je nutno splnit do 8 dnů. Využít můžete webový formulář, kterým ztrátu nahlásíte a zároveň tak požádáte o vydání nového průkazu.

Pokud pojištěnec neoznámí změnu jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla či ztrátu nebo poškození průkazu, může dostat pokutu do výše 500 Kč.“