PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jaké zubní plomby hradí pojišťovna u dětí?

lekar-doktor-osetreni


Zásady pro úhradu výplní stálého nebo dočasného zubu stanovuje přímo zákon o veřejném zdravotním pojištění, resp. jeho příloha č. 1, která obsahuje zdravotní výkony nehrazené ze zdravotního pojištění nebo hrazené jen za určitých podmínek. K výkonům hrazeným jen za určitých podmínek patří mj. i výplň stálého nebo dočasného zubu, včetně rekonstrukce růžku zubu.

Zjednodušeně se dá říci, že u dětí do 15 let jsou hrazeny tzv. bílé plomby (amalgámové pouze tehdy, pokud je jejich použití nezbytné). Od 15 do 18 let jsou hrazeny výplně amalgámové, bílé pak jen v předním úseku chrupu, do trojek včetně. Zatímco bílých výplní je více druhů, amalgámové mohou být jen z tzv. dózovaného (kapslového) amalgámu. Stomatologové ho používali i dříve, ale pacient si takovou výplň musel platit, protože z veřejného zdravotního pojištění mohl být hrazen jen nedózovaný amalgám. Ten se v současné době již nesmí používat.

Přečtěte si také:  Na čerpání většiny příspěvků zbývá klientům VZP přesně měsíc

Materiálem bílých výplní mohou být skloionomerní cementy nebo kompozitní pryskyřice. Kompozita se pak dělí podle způsobu svého tuhnutí na chemicky tuhnoucí, resp. samotuhnoucí (samopolymerující kompozita) a na ta, která tuhnou po osvícení světlem specifické vlnové délky (fotokompozita). O tom, jaký materiál bude v daném případě použit, by měl lékař rozhodnout i s ohledem na to, že pacientovi má vždy nabídnout ošetření, které je bezplatné. Pokud by si pacient měl ošetření platit, musí být předem seznámen s cenou a souhlasit s ní.

U dětí do dne dosažení 15 let nebo u ošetření dočasného zubu jsou výplně z veřejného zdravotního pojištění hrazeny

  • v rozsahu celého chrupu při použití skloionomerního cementu (nebo jiného plastického materiálu, nejde-li o amalgám, samopolymerující kompozit nebo fotokompozit)
  • v rozsahu řezáků a špičáků jsou hrazeny i při použití samopolymerujícího kompozitu.

V rozsahu stálých řezáků a stálých špičáků jsou u dětí do 15 let výplně hrazeny i při použití fotokompozitu.

Výplně z dózovaného amalgámu lze do 15 let použít a jsou hrazeny jen v případech, kdy není použití jiného materiálu možné z hlediska zdravotního stavu dítěte.

Přečtěte si také:  Jaká vyšetření mě čekají v průběhu těhotenství? Co hradí zdravotní pojišťovna?

U pojištěnců od 15 let do dne dosažení 18 let jsou výplně hrazeny

  • v rozsahu celého chrupu při použití dózovaného amalgámu v základním provedení
  • v rozsahu řezáků a špičáků i při použití fotokompozitu nebo samopolymerujícího kompozitu.

Jde-li o dočasný zub, platí i ve věku od 15 do 18 let pravidla uvedená výše.