PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Když dálky volají aneb Na jakou péči mám nárok v zahraničí?

dovolena-more-ocean

Foto: pixabay.comNa co mám v Evropě nárok s českou kartičkou pojištěnce? Opravdu je veškerá péče zdarma? A co když mne s úrazem odvezou do soukromé nemocnice? Jak je to s pojištěním mimo EU? Na tyto i další otázky je dobré znát před cestou odpověď, aby vás pak na dovolené nic nepřekvapilo.

Kartička pojištěnce = Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC)

V případě, že budete potřebovat ošetření v některém státu EU, EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), Velké Británii a Švýcarsku, bude vám na základě kartičky pojištěnce, tzn. platného Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) poskytnuta nezbytná zdravotní péče na účet pojišťovny. V těchto zemích máte jako občan ČR s průkazem EHIC stejné podmínky pro čerpání zdravotní péče jako místní občan v rámci povinného zdravotního pojištění. V případě potřeby nezbytné zdravotní péče (onemocnění, úraz, neplánovaný porod atd.) je vždy nutné prokázat se u lékaře Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC).

Kde mi poskytnou pomoc?

Podmínkou pro uplatnění průkazu je vyhledání zdravotnického zařízení, které je financováno z veřejných zdrojů. Poskytnutou péči uhradí zdravotnickému zařízení místní zdravotní pojišťovna a náklady přeúčtuje české zdravotní pojišťovně. Za ošetření jako klient VZP zaplatíte jenom to, co by za něj zaplatil místní pojištěnec, to může být například regulační poplatek, poplatek za recept, za hospitalizaci, výjimkou ale nejsou ani poplatky za návštěvu lékaře, za předepsané léky apod. Je dobré mít na paměti, že ne v každé zemi platí stejné předpisy, a ne všechna péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění tak jako v ČR. Pokud se chcete vyhnout těmto poplatkům, je dobré využít příslušné cestovní pojištění (s příslušnými smluvními podmínkami).

Co když mne sanitka po úrazu odveze do jiného než „státního“ zařízení?

Pokud by vám byla poskytnuta zdravotní péče v cizině v soukromém zdravotnickém zařízení (jiném než napojeném na systém veřejného zdravotního pojištění) a neměl byste uzavřeno komerční cestovní pojištění, které by bylo způsobilé (dle sjednaných smluvních podmínek) krýt náklady na poskytnutou zdravotní péči, budete muset náklady na tuto péči uhradit z vlastních finančních zdrojů. Následně po návratu do České republiky můžete u své zdravotní pojišťovny podat žádost o náhradu (refundaci) těchto uhrazených nákladů, avšak pouze do výše, která by byla českou zdravotní pojišťovnou hrazena při poskytnutí těchto zdravotních služeb na území ČR (tj. do výše českých „cen“ a jen pokud šlo o péči, která je v ČR z veřejného zdravotního pojištění hrazená). Pokud byste ve výše uvedených zemích hradili z nějakého důvodu platbu za ošetření v hotovosti, nezapomeňte si uschovat účty, abyste po návratu mohli o refundaci zažádat. Více informací zde.

Co je nezbytná péče?

Lékařsky nezbytnou zdravotní péčí se rozumí zdravotní péče poskytovaná v zemi pobytu, kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav osoby. Nejde o takovou zdravotní péči, za kterou by osoba do jedné z uvedených zemí přímo vycestovala, nebo o péči, kterou by zdravotní stav osoby nevyžadoval (např. preventivní prohlídky, které lze odložit).

Pojištěnec má nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a předpokládané době pobytu, tedy v takovém rozsahu, aby nemusel odcestovat zpět domů, resp. do země pojištění dříve, než původně zamýšlel. O konkrétním rozsahu a způsobu poskytnutí péče rozhoduje místní ošetřující lékař.

Náklady na zdravotní péči poskytnutou českému pojištěnci jsou ve výše uvedených situacích hrazeny stejným způsobem jako u místních pojištěnců. Zpravidla jsou tedy zahraničnímu poskytovateli uhrazeny místní zdravotní pojišťovnou, která následně tyto náklady přeúčtuje prostřednictvím styčných orgánů obou států příslušné české zdravotní pojišťovně.

Jak je to s pojištěním mimo země EU?

Pokud cestujete mimo Evropu, rozhodně vám doporučujeme využít některého z komerčních cestovních pojištění. Nakonec ani ve všech státech Evropy neplatí automaticky průkaz EHIC, zejména pokud cestujete mimo země EU, je vhodné se přesvědčit, že vaše cílová destinace patří mezi ty, kde vám s EHIC průkazem bude péče zajištěna.

Do kterých zemí je třeba se nechat očkovat?

Pokud se chystáte vycestovat do některé z exotických zemí, je dobré se informovat o povinných či doporučených očkováních pro danou destinaci. Informace naleznete např. zde. Klienti VZP na cestovní očkování získají příspěvek 1 000 Kč, a to konkrétně na očkování proti žluté zimnici, japonské encefalitidě, břišnímu tyfu, vzteklině či choleře, případně na zakoupení léků na ochranu před malárií (tzv. antimalarik) na základě receptu od lékaře.