PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Komu zdravotní pojišťovna hradí očkování proti klíšťové encefalitidě?

ockovani

Foto: pikist.comZ veřejného zdravotního pojištění mají (od 1. 1. 2022) očkování proti klíšťové encefalitidě hrazené pojištěnci starší 50 let. Toto očkování patří mezi nepovinná. Podmínky a úhradu stanovuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Očkovat se můžete nechat samozřejmě, i když je vám méně než 50 let. Pojištěnci VZP mohou čerpat příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě z fondu prevence – děti 700 Kč a dospělí (do 50 let) 500 Kč. Bližší informace viz níže.

Podmínky úhrady u pojištěnců nad 50 let

Lidé starší 50 let mají plně hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě, tzn. hrazeny jsou všechny dávky v rámci očkovacího schématu – jak základní vakcinace, tak i následné posilovací dávky. Z veřejného zdravotního pojištění je hrazena tzv. ekonomicky nejméně náročná varianta očkovací látky. Kromě očkovací látky je hrazena i její aplikace. Zdravotní pojišťovna vakcínu i její aplikaci uhradí přímo příslušnému poskytovateli zdravotní péče.

Pozor – pokud si pojištěnec vybere dražší variantu vakcíny, musí si uhradit rozdíl v ceně (doplatek) sám jako samoplátce. Tento doplatek hradí přímo smluvnímu poskytovateli, který očkování provede.

Kde se nechat naočkovat, aby to bylo hrazeno z veřejného zdravotního pojištění?

Pokud vám bylo 50 let a rozhodnete se pro očkování proti klíšťové encefalitidě hrazené z veřejného zdravotního pojištění, objednejte se ke svému všeobecnému praktickému lékaři nebo do některého ze smluvních zařízení VZP (např. do specializovaného očkovacího centra). Doporučujeme se vždy předem informovat, zda má zařízení smlouvu s VZP i na daný výkon (konkrétní typ očkování).

Očkování proti klíšťové encefalitidě u pojištěnců do 50 let

Pojištěnec VZP, který nepatří do uvedené věkové kategorie (50+), a tím pádem nemá nárok na úhradu očkování proti klíšťové encefalitidě z veřejného zdravotního pojištění, může čerpat příspěvek z fondu prevence – děti 700 Kč a dospělí (do 50 let) 500 Kč.

Očkování si pojištěnec hradí sám jako samoplátce. Následně si může u VZP zažádat o příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě. K žádosti musí pojištěnec připojit doklad o provedení aplikace očkovací látky, ze kterého je zřejmý název očkovací látky (nejsou vyžadovány doklady o nákupu očkovací látky). Aplikaci je možné doložit např. očkovacím průkazem či potvrzením o aplikaci očkovací látky.

Pro úplnost uvádíme, že pojištěnci nad 50 let, kteří mají nárok na hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě z veřejného zdravotního pojištění, nemohou čerpat příspěvek z fondu prevence na toto očkování. A to ani na doplatky v případě úhrady rozdílu pořizovací ceny vakcíny a ceny stanovené podle ekonomicky nejméně náročné varianty pro daný typ očkování.