PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Kooperativa nabízí dvojnásobné plnění při mozkové příhodě

kooperativa-logo


Cévní mozková příhoda, označovaná také jako mozková mrtvice nebo odborně iktus, je třetí nejčastější příčinou úmrtí v ČR. Každým rokem postihne 25 tisíc lidí. Podle průzkumu společnosti IPSOS, který si v září 2020 nechala zpracovat pojišťovna Kooperativa, zná 67 % lidí ve svém okolí někoho, kdo prodělal mozkovou mrtvici a 28 % lidí dokonce takových osob zná více. Že pro takové případy existuje vhodné připojištění ovšem 80 % dotázaných vůbec netuší, ale po jeho představení zároveň 53 % lidí možnost pojištění tohoto rizika zaujala.

„Zdá se, že naše aktuální nabídka dvojnásobku pojistného plnění v případě mozkové mrtvice přichází v pravý čas. Úkolem pojišťoven mimo jiné je, aby šířily osvětu, protože mozková mrtvice je onemocnění, které dokáže lidem změnit život. A vyšší pojistné plnění může zásadně pomoci dorovnat výpadek příjmů u dlouhodobé léčby či zajistit nadstandardní léčbu, nebo lepší a rychlejší rekonvalescenci,“ uvádí ředitel Úseku pojištění osob Kooperativy Petr Procházka.

Výzkum rovněž ukázal, že jen málokdo zná všechny možné příznaky mozkové příhody. Znalost jednotlivých příznaků je velmi rozdílná, nejvíce lidé správně za příznak považuje nesrozumitelnou řeč a pokles ústního koutku. Naopak nejméně známé symptomy jsou nesnesitelná bolest hlavy a samovolné pohyby očí. Na druhou stranu je potěšující, že 74 % dotázaných správně uvedlo, že prvním a nejdůležitějším krokem v případě rozpoznání mozkové mrtvice je nezbytné zavolat co nejdříve rychlou záchranou službu. V případě takového onemocnění jde zejména o čas. „Co dělat“ ví lépe starší lidé a ti s vyšším než základním vzděláním, konstatují výzkumníci z agentury IPSOS.

1280x1024_mrtvice infografika

Co by tedy mělo okolí varovat? Více než tři čtvrtiny pacientů lze identifikovat podle třech základních příznaků:

  • Prvním je pokles ústního koutku, člověk se přestane symetricky smát.
  • Druhým je slabost končetin, paže a nohy na jedné straně těla. Testujeme ho předpažením po dobu 10 vteřin, pokud oslabená paže klesá, je pozitivní.
  • Třetím a posledním příznakem je náhle vzniklá porucha řeči. Člověk například není schopen najít správná slova, říká nesmysly, zadrhává se nebo nemluví vůbec.

Riziku CMP může každý předcházet tím, že bude dodržovat jednoduchá opatření v rámci své životosprávy. To znamená například pravidelně se pohybovat alespoň 30 až 60 minut denně, udržovat si přiměřenou tělesnou hmotnost, nekouřit.