PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Letní dovolená v zahraničí: Když bude potřeba návštěva lékaře, postačí průkaz pojištěnce nebo je třeba cestovní pojištění?

lekar-doktor-osetreni


Pokud se chystáte cestovat do zemí EU, EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska, bude vám na základě platného průkazu poskytnuta nezbytná zdravotní péče na účet vaší pojišťovny. V těchto zemích máte jako občan ČR s průkazem EHIC stejné podmínky pro čerpání zdravotní péče jako místní občan v rámci povinného zdravotního pojištění. Znamená to, že se můžete nechat ošetřit ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů.

Nezbytnou péčí je veškerá péče, jejíž poskytnutí je nezbytné z lékařského hlediska, s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu. Podmínkou pro uplatnění průkazu však je vyhledat zdravotnické zařízení napojené na veřejný systém. Poskytnutou péči uhradí zdravotnickému zařízení místní zdravotní pojišťovna a náklady přeúčtuje české zdravotní pojišťovně. Za ošetření tedy zaplatíte jenom to, co by za něj zaplatil místní pojištěnec (regulační poplatek, poplatek za recept, za hospitalizaci atp.).

Pokud budete muset z nějakého důvodu uhradit platbu za ošetření v hotovosti (např. nebudete mít průkaz EHIC s sebou), uschovejte si účty. Po návratu do ČR můžete prostřednictvím své zdravotní pojišťovny žádat refundaci. Totéž platí pro případ, že vám péči poskytne zdravotnické zařízení, které není napojeno na veřejný systém. I v takovém případě můžete po návratu domů požádat o úhradu svou zdravotní pojišťovnu. Ta vám však refunduje zaplacenou částku jen do výše českých cen a pouze, pokud šlo o péči, která je v ČR z veřejného zdravotního pojištění hrazená.

V mnoha evropských státech je pacient povinen nést část nákladů lékařského ošetření či hospitalizace – tzv. spoluúčast. Přeúčtování spoluúčasti však není možné, zdravotnické zařízení bude vždy vyžadovat její zaplacení ze strany klienta. S průkazem EHIC také nemáte možnost využít asistenční služby, nejsou kryty náklady na převoz nemocného do ČR a česká zdravotní pojišťovna nehradí repatriaci.

Proto doporučujeme uzavřít před výjezdem na zahraniční dovolenou či na služební cestu komerční cestovní zdravotní připojištění. Získáte jistotu, že vám zvolená komerční pojišťovna uhradí výdaje na potřebnou zdravotní péči i další služby v plné výši, resp. do hodnoty stanoveného limitu. Využít můžete například cestovní pojištění naší dceřiné společnosti Pojišťovny VZP, a. s., které lze sjednat na kterékoli pobočce VZP ČR. Cestovní pojištění je nabízeno v mnoha variantách. V nabídce také naleznete balíčky cestovního pojištění, které kryjí náklady spojené s onemocněním covid-19 a jeho léčbou, hospitalizací, karanténou nebo návratem domů.

Nezapomeňte také sledovat před vycestováním stránky Ministerstva zahraničních věcí, kde jsou vyhlášena aktuální doporučení a informace o vývoji v souvislosti s nákazou COVID-19.