PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Modernější léčba zvyšuje úspěšnost léčby infarktu. Vloni zemřelo téměř o čtvrtinu méně pacientů než před 10 lety

nemocnice-operace


V roce 2019 zemřelo v nemocnici na infarkt myokardu 60 pacientů z tisíce. V roce 2010 jich bylo 78 z tisíce. To znamená, že během uplynulých 10 let došlo k poklesu o 23 %. Tento pozitivní trend úspěšnosti léčby infarktu myokardu vyplývá ze statistiky VZP vydané při příležitosti Světového dne srdce, který připadá na úterý 29. září.

Počet pacientů, kteří se léčili v nemocnici s infarktem myokardu, postupně klesá, a to o více než 13 % od roku 2010. Je to dáno do značené míry použitím stále modernějších technologií a samozřejmě také zlepšujícími se metodami léčby.

Celkové náklady na léčbu pacientů s infarktem myokardu za posledních 10 let klesly o 7,04 %, což je spojeno s různou cenou léčivých přípravků od různých dodavatelů.

Počet pacientů hospitalizovaných s infarktem myokardu a náklady VZP na jejich péči

Počet pacientů

Náklady celkem v Kč

Úmrtí na 1 000 pacientů

Rok 2010

11 056

1 316 083 492

78

Rok 2011

11 011

1 254 387 729

70

Rok 2012

11 700

1 370 027 370

67

Rok 2013

10 952

1 405 948 025

70

Rok 2014

10 888

1 421 384 526

63

Rok 2015

10 346

1 199 957 815

62

Rok 2016

10 223

1 210 082 819

62

Rok 2017

10 054

1 209 121 493

60

Rok 2018

9 782

1 172 705 433

55

Rok 2019

9 602

1 223 419 289

60

Srovnání 2010/2019

-13,15 %

-7,04 %

-23,08 %

Infarkt myokardu neboli srdeční mrtvice je civilizační onemocnění, ke kterému dochází, když srdeční sval není dostatečně prokrven. Vzniká tak, že se ucpe či kriticky zúží tepna zásobující srdeční sval. Nejčastějším příznakem infarktu myokardu je náhlá, ostrá, bodavá bolest na hrudi, popřípadě může vystřelovat do levé ruky. Infarktem jsou ohroženější muži než ženy a riziko stoupá s věkem.

Prevencí infarktu je především zdravý životní styl s vyváženou stravou a dostatkem pohybu, vhodné je vyhýbat se nadměrnému stresu. Samozřejmostí je přestat kouřit a alkohol pít s mírou. V rámci prevence kardiovaskulárních onemocnění VZP svým klientům nabízí finanční příspěvky na pravidelné pohybové aktivity (pro děti i dospělé) a také na odvykání kouření.