PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Nenechte se zaskočit přívalovými dešti. Jak před nimi ochránit dům či chalupu?

povoden-zaplavy.jpg

Foto: pixabay.com

Letní přívalové deště mohou v kombinaci s prudkým větrem ústit v zatékání, které dokáže způsobit značné škody na domě či chalupě. Jeho nejčastějšími příčinami bývají nefunkční okapové systémy, poškozené střešní krytiny, netěsnící okna nebo nedostatečná izolace.


Letní přívalové deště mohou v kombinaci s prudkým větrem ústit v zatékání, které dokáže způsobit značné škody na domě či chalupě. Jeho nejčastějšími příčinami bývají nefunkční okapové systémy, poškozené střešní krytiny, netěsnící okna nebo nedostatečná izolace. Opakované problémy tohoto typu mohou zejména u dřevostaveb vést k vážným škodám, například v podobě narušení nosných vlastností konstrukce. Důležité je proto nepodcenit pravidelnou údržbu kritických částí stavby.

Kontrola okapových systémů

Funkční okapový systém je pro prevenci zatékání při letních přívalových deštích klíčový. Nezbytností je jeho pravidelné čištění od listí, větví a dalších nečistot, které mohou způsobit ucpání. Kontrolovat je potřeba i to, zda jsou všechny svody dobře upevněné. Pokud jsou části okapů prorezlé nebo poškozené, je nutné ihned přistoupit k opravě či výměně.

„Důležité je také pravidelně čistit lapače střešních splavenin – takzvané ‚gajgry‘. Vhodná je vizuální kontrola soklové části, a především napojení soklu s omítkou,“ radí Radek Černý, odborník ze společnosti Wood System, která se specializuje na výstavbu dřevostaveb.

Důkladná prohlídka střechy

Střecha je první linií obrany proti přívalovým dešťům. Menší trhliny lze opravit svépomocí, větší poškození však vyžaduje zásah odborníka. Podstatná je taktéž kontrola všech střešních prostupů, jako jsou komíny, okna a anténní stožáry, neboť právě zde dochází k zatékání nejčastěji. Pečliví musejí být i majitelé plochých střech, jež jsou zvláště náchylné k problémům s hromaděním vody, což může vést k zatékání do budovy.

Povodňové mapy mají nová data

Kontrola těsnosti oken a dveří

Častým místem vnikání vody během letních přívalových dešťů jsou rovněž netěsnící okna a dveře. „Po každém větším dešti by se měla provést vizuální kontrola detailu napojení vnějších parapetů na špalety a detailu prahů vchodových dveří a balkónových dveří. Pokud jsou zjištěny problémy s těsněním, je nutné provést potřebné úpravy nebo seřízení,“ nastiňuje Jan Včelák ze společnosti SENZOMATIC, která se specializuje na monitoring vlhkosti a úniku vody v budovách.

Správná izolace

Pro ochranu před vnikáním vody je důležitá kvalitní izolace. Ta zároveň zlepšuje i energetickou účinnost budovy. Pokud se dům nachází v místě, kde vlivem sklonu či typu podloží dochází při extrémních srážkách k hromadění vody, může se stavba po letní bouřce dočasně ocitnout v bahnitém rybníku. „Největší riziko zatékání hrozí v takových případech u soklové části, především v místech teras a vstupů do domu, kdy jsme na úrovni čisté podlahy,“ upozorňuje Radek Černý.

Chytré senzory pro monitorování vlhkosti

Pro majitele, kteří chtějí být včas informováni o nežádoucím zatékání či kondenzaci vlhkosti, je ideálním řešením instalace chytrých senzorů. „Technologie SENZOMATIC umožňuje nepřetržitý monitoring úrovně vlhkosti přímo v konstrukci staveb. Senzory sbírají a neustále analyzují data o vlhkosti v interiéru i uvnitř konstrukce. Při detekci problému systém okamžitě informuje majitele, což pomáhá předcházet rozsáhlým škodám,“ uzavírá Jan Včelák.